Pomoc koleżeńska

Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB - Fundusz Pomocy Finansowej

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zasady przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB

 

Koleżanki, Koledzy,

Zgodnie z Uchwałą NR SLK/OR/0051/23 Okręgowej Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach z dniem 1.01.2024 wprowadzono zmiany w Regulaminie Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB dotyczące  m. innymi wzrostu kwot zapomóg, które mogą zostać przyznane w ramach pomocy koleżeńskiej.

Do  spraw wszczętych w okresie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego należy przedstawić „Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego” (art. V pkt 5 lit b „Regulamin przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB”) za rok poprzedzający rok obrachunkowy. (np. do 30 kwietnia 2024 r. – zaświadczenie za rok 2022 r.)

W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt telefoniczny:

pod nr. 32 229 80 87, 32 255 45 52, 32 608-07-22, 32 608-07-23, wew. 31.


Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom ŚlOIIB - Otwórz

Załącznik nr 1 - Tabela wysokości zapomóg - Otwórz

Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie zapomogi - Otwórz

Oświadczenie - Otwórz

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's