Aktualności

Aktualności

Wyjazdy techniczne

W poniedziałek 21 listopada 2022 odbył się wyjazd techniczny członków ŚlOIIB do wieży ciśnień w Zabrzu, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.

Zawody sportowe

W sobotę 19 listopada 2022 na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się po raz dwunasty Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału w wyjeździe technicznym na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach w dniu 28 listopada (poniedziałek) br., w godz. 9:30 – 12:00.

Prawo i przepisy

W dniu 9 listopada 2022 roku, na zaproszenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu  Strategii Rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Częstochowie organizuje szkolenia w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Prawo i przepisy

W dniu 8 listopada 2022 roku, na zaproszenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w spotkaniu online, którego celem było omówienie aktualnej sytuacji i uwarunkowań w działalności firm projektowych.

Aktualności - Komunikaty

W imieniu sygnatariuszy Forum Budownictwa Śląskiego serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIIB do udziału w XII Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Temat konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości”.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału
w wyjeździe technicznym do Wieży Ciśnień w Zabrzu w dniu

21 listopada (poniedziałek) br., godz. 10:00.

Konferencje, targi

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie jak co roku redakcja „elektro.info” zaprasza na jesienną konferencję szkoleniową, podczas której specjaliści z branży omawiają i przedstawiają praktyczne aspekty problematyki związanej z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z zakresu elektroenergetyki i projektowania instalacji elektrycznych. W tym roku postanowiliśmy poświęcić ją następującym zagadnieniom:

 ZAGROŻENIA POŻAROWE STWARZANE PRZEZ ŹRÓDŁA ZASILANIA BUDYNK

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Wyjazdy techniczne

W poniedziałek 21 listopada 2022 odbył się wyjazd techniczny członków ŚlOIIB do wieży ciśnień w Zabrzu, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.

Zawody sportowe

W sobotę 19 listopada 2022 na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się po raz dwunasty Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału w wyjeździe technicznym na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach w dniu 28 listopada (poniedziałek) br., w godz. 9:30 – 12:00.

Prawo i przepisy

W dniu 9 listopada 2022 roku, na zaproszenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu  Strategii Rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 –

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Częstochowie organizuje szkolenia w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Prawo i przepisy

W dniu 8 listopada 2022 roku, na zaproszenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w spotkaniu online, którego celem było omówienie aktualnej sytuacji i uwarunkowań w działalności firm projektowych

Aktualności - Komunikaty

W imieniu sygnatariuszy Forum Budownictwa Śląskiego serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIIB do udziału w XII Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Temat konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości”.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału
w wyjeździe technicznym do Wieży Ciśnień w Zabrzu w dniu

21 listop

Konferencje, targi

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie jak co roku redakcja „elektro.info” zaprasza na jesienną konferencję szkoleniową, podczas której specjaliści z branży omawiają i przedstawiają praktyczne aspekty problematyki związanej z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z zakresu elektroener

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Aktualności - Komunikaty

Koleżanki, Koledzy,

Informujemy że Biuro Podróży i Turystyki Almatur Częstochowa planuje zorganizować zagraniczny wyjazd integracyjno-techniczny dla członków Śląskiej OIIB.

Aktualności - Komunikaty

Szanowni Członkowie ŚlOIIB,

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przypomina o możliwości prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚlOIIB w 2023 roku.

Aktualności - Komunikaty

Koleżanki, Koledzy,

Polecamy obejrzeć i wysłuchać rozmowę z prezesem Krajowej Rady PIIB Mariuszem Dobrzenieckim, która została zarejestrowana przez telewizję dolnośląskich inżynierów budownictwa przy okazji Gali XX-lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Aktualności - Komunikaty

Władze Śląskiej OIIB serdecznie zapraszają członków Izby do udziału w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W słoneczne piątkowe popołudnie 7 października br. w środku lasu w Szymocicach spotkali się inżynierowie okręgu rybnickiego, aby świętować Dzień Inżyniera Budownictwa.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W sobotę 8 października br. odbyło się w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach-Giszowcu ostatnie z serii 3 spotkań w ramach śląskiej edycji „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”; we wrześniu takie spotkania miały miejsce w Częstochow

Wydarzenia w ŚlOIIB

Tegoroczne spotkanie w ramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej odbyło się pod hasłem „szkolenie i integracja”.

Konkursy wiedzy technicznej

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza członków PIIB do udziału w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2022”

Zawody sportowe

1 października 2022 r. w Dąbrowie Górniczej odbył się pierwszy wyścig w kolarstwie górskim o Puchar Przewodniczącego Rady Śląskiej OIIB, który  osobiście zagrzewał zawodników przed startem.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzi wiele pytań i wątpliwości. INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą
w ramach jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych.

Wydarzenia w ŚlOIIB

23 września br. świętowaliśmy IX Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. Organizatorami uroczystości byli:

  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie,
  • Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bud
Wyjazdy techniczne

26 września 2022 grupa członków Śląskiej OIIB odwiedziła Planetarium - Śląski Park Nauki, obiekt oddany do użytku w czerwcu bieżącego roku po czteroletnich pracach związanych z modernizacją i rozbudową Planetarium Śląskiego. Wyjazd techniczny zorganizowała Placówka Terenowa Śl

Wydarzenia w ŚlOIIB

W dniach 28 – 29 września 2022r. w Ustroniu odbyło się XVII Śląskie Seminarium Budowlane, którego organizatorami była Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Konferencja

Zawody sportowe

W imieniu Organizatorów, zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w XII Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters" o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB,

Zawody sportowe

23 września br. na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie odbyły się  III MISTRZOSTWA POLSKI  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w Strzelectwie Sportowym, których organizatorem był Zespół Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's