Aktualności

Aktualności

Konkurs Inżynier Roku ŚlOIIB

Władze oraz Komisja Konkursowa zapraszają członków Śląskiej OIIB do udziału w tegorocznej edycji Konkursu „Inżynier Roku 2023”, którego celem jest wyłonienie oraz promocja osiągnięć twórców najbardziej nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy, dobrej organizacji i jakości robót.

Konkurs skierowany jest do czynnych członków Śląskiej Okręgowej Iz

Konkursy wiedzy technicznej

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza członków PIIB do udziału w tegorocznej edycji Konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024”

W Konkursie może wziąć udział każdy członek Izby, który ma opłacone składki członkowskie i aktywował swoje konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej

Wyjazdy techniczne

Kolejny raz inżynierowie z Śląskiej OIIB uczestniczyli 26 czerwca 2024 w wyjeździe techniczno-integracyjnym na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Węgierska Górka-Zwardoń, zorganizowanym przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Katowicach.

Położona na terenie województwa śląskiego droga ekspresowa S1 (dawna S69) o długości 135 km łączy się z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice, a jej przedłużeniem na południe od granic Polski jest słowacka

Wydarzenia w ŚlOIIB

W dniach 14-15 czerwca 2024 obradował w Warszawie Krajowy Zjazd Sprawozdawczy, podsumowujący miniony rok działalności Krajowej Izby.

Aktualności - Komunikaty

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie
z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
 i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
(na sesję jesienną II/2024)

Konkursy i zawody

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa konkurs plastyczny dla dzieci członków ŚlOIIB pt. „Moja mama/mój tata pracuje na budowie”.

Wyjazdy techniczne

WYJAZD ODWOŁANY

WYJAZD TECHNICZNY DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

 

BUDOWA DROGI S1 KOSZTOWY – BIELSKO-BIAŁA – ODCI

Wyjazdy techniczne

WYJAZD TECHNICZNY DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

„ODCINEK DROGI S1 WĘGIERSKA GÓRKA – ZWARDOŃ (WĘZEŁ PRZYBĘDZA”)

26 czerwca 2024 r.

 

Aktualności - Komunikaty

W sobotę 25 maja 2024 odbył się w Parku Giszowieckim w Katowicach po raz siódmy Festyn Rodzinny ŚlOIIB, nad którym patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Katowice i Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tradycyjnie na powitanie pierwszych gości wystąpiła z koncertem muzyki rozrywkowej Orkiestra Dęta KWK „Pokój”. Otwierając festyn, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski przypomniał występy Krzysztofa Respondka z Krzysz

Zawody sportowe

!7 maja br. na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie odbyły się  V  MISTRZOSTWA POLSKI  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA w Strzelectwie Sportowym, zorganizowane przez Zespół Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów  Budownictwa. Śląską  Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował trzyosobowy zespół w składzie: Zbigniew Ciaszkiewicz, Jacek Chrząstek oraz Rafał Czerwik.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W tym roku po raz dziesiąty odbyły się w Hotelu Stok w Wiśle-Jaworniku w dniach 15 do 17 maja warsztaty szkoleniowe organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualności - Komunikaty

Serdecznie zapraszamy
Członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z rodzinami 
do wzięcia udziału 

w FESTYNIE ŚlOIIB pod hasłem „ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”

Katowice Park Giszowiecki - 25 maja 2024 roku

Konkursy i zawody

Z ogromną radością ogłaszamy I edycję Konkursu Plastycznego dla dzieci członków Śląskiej OIIB  pt.  „Moja mama/ mój tata pracuje na budowie”. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja zawodu inżyniera budownictwa, a także promowanie kreatywności oraz talentu plastycznego najmłodszych członków naszej społeczności. Konkurs ten stanowi nie tylko doskonałą okazję do wyrażenia swojej artystycznej wrażliwości, ale także szansę na zdobycie nagród

Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne szkolenie z cyklu Spotkanie z ekspertem organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach już 20 maja.

Temat szkolenia: „Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Obecny stan prawny i projektowany.”

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB kontynuuje cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Proces budowlany w świetle najnowszych i projektowanych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane”, które odbędzie się

21 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00

Sala 122 p. I Starostwa Powiatowego w Bielsku

Inne szkolenia

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej otrzymał akredytację Ministerstwa oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wraz z nowym rokiem akademickim 2024/2025 uruchamia nowy kierunek studiów: „Budownictwo z Wykorzystaniem Automatyki i Robotyki”.

Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek studiów w zakresie budownictwa opartego na autonomicznych procesach, który pozwoli absolwentom na uzyskiwanie pełnych uprawnień budow

Konferencje, targi

W imieniu organizatorów, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Bielsko-Bialski oraz ZIAD Bielsko-Biała SA zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną, pn. ENERGIA Dziś i Jutro,  która odbędzie się 8 maja br. w formule on-line oraz 18 września – stacjonarnie.

Aktualności - Komunikaty

W sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach odbył się 20 kwietnia 2024 doroczny Zjazd ŚlOIIB, podczas którego podsumowano miniony rok działalności śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W zjeździe uczestniczyło 179 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

Aktualności - Komunikaty

W dniach 9-12 kwietnia 2024 odbyły się w Hotelu „Stok” w Wiśle XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, gromadzące jak co rok rzesze osób związanych z branżą budowlaną.

Aktualności - Komunikaty

11 kwietnia 2024 roku odbyło się ostatnie, przed Zjazdem Sprawozdawczym ŚlOIIB, posiedzenie Rady Okręgowej. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Wyjazdy techniczne

Program planowanego wyjazdu techniczno-integracyjnego organizowanego
dla inżynierów budownictwa ŚlOIIB - E M I R A T Y

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji, najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń”, które odbędzie się

18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00

Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach

Aktualności - Komunikaty

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji, najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń”, które odbędzie się

27 marca 2024 r. (środa) o godzinie 9:00

Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.

 

Prowadzącym szkolenie, k

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu w ramach „Forum inżynierskiego” nt. „Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych – aspekty prawne i ryzyka zawodowe”, które odbędzie się

19 marca 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00

sala konferencyjna „Pogoria Residence” Dąbrowa Górnicza  al. Józefa Piłsudskiego 13

Aktualności - Komunikaty

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W związku z punktami porządku obrad dotyczącymi spraw finansowych w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Inne szkolenia

W imieniu organizatorów, oraz prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza, prorektora  ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej, zapraszamy członków Śląskiej OIIB do zapoznania się z możliwością rozpoczęcia studiów MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wydarzenia w ŚlOIIB

17 oraz 18 lutego br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD, które Śląska OIIB objęła Patronatem honorowym, oraz podczas których rozpoczęła się śląska edycja Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa 2024 – „Porozmawiaj z inżynierem budownictwa”.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu "Elektroniczny Dziennik Budowy", którego organizatorem jest GUNB.

Zawody sportowe

Informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, odwołujemy planowane zawody narciarskie, które miały odbyć się w dniu 10 marca 2024 roku.

Decyzja ta została podjęta po starannej analizie prognozy pogody oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Warunki na trasach narciarskich nie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie zawod

Inne szkolenia

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu on-line nt. „Innowacyjna Współpraca Międzybranżowa w technologii BIM: Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą architektoniczno-konstrukcyjną i projektantami instalacji”, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. na Portalu PIIB.

Aktualności - Komunikaty

25 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Zawody sportowe

Zawody sportowe - BOWLING

Po raz drugi serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału

w zawodach sportowych – Bowling 2024.

Zapraszamy naszych członków do wspólnej zabawy i rywalizacji!

Dwuetapowy turniej składać się będzie z turniejów eliminacyjnych (regionalizacja) oraz turnieju finałowego.  W turnieju eliminacyjnym oraz finałowym mogą uczestniczy

Konferencje, targi

Zapraszamy członków ŚlOIIB do udziału w Międzynarowodych Targach Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD, które odbędą się w dniach 17 i 18  w MCK w Katowicach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży budowlanej, instalacyjnej oraz dziedzinach towarzyszących związanych z nieruchomościami oraz wyposażeniem wnętrz.

Konkursy i zawody

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Organizacja konkursu wpisuje się w program współdziałania zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską. Tym samym w organizowanym po raz kolejny konkursie ŚlOIIB na najlepsze prace dyplomowe magisterskie absolwentów Wydziału Budownictwa Politechn

Aktualności - Komunikaty

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 11 stycznia 2024 zmarł nasz Kolega Henryk Nowak, ceniony fachowiec w branży konstrukcyjno-budowlanej, wieloletni działacz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dobry, życzliwy Człowiek.

Urodził się w Lublińcu w 1931 roku. Po maturze w tamtejszym Liceum Ogól

Aktualności - Komunikaty

W imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  bardzo dziękuję za otrzymane drogą pocztową i mailową życzenia Świąteczne i Noworoczne

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's