Aktualności

Aktualności

Wydarzenia w ŚlOIIB

W tym roku po raz dziesiąty odbyły się w Hotelu Stok w Wiśle-Jaworniku w dniach 15 do 17 maja warsztaty szkoleniowe organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualności - Komunikaty

Serdecznie zapraszamy
Członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z rodzinami 
do wzięcia udziału 

w FESTYNIE ŚlOIIB pod hasłem „ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”

Katowice Park Giszowiecki - 25 maja 2024 roku

Konkursy i zawody

Z ogromną radością ogłaszamy I edycję Konkursu Plastycznego dla dzieci członków Śląskiej OIIB  pt.  „Moja mama/ mój tata pracuje na budowie”. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja zawodu inżyniera budownictwa, a także promowanie kreatywności oraz talentu plastycznego najmłodszych członków naszej społeczności. Konkurs ten stanowi nie tylko doskonałą okazję do wyrażenia swojej artystycznej wrażliwości, ale także szansę na zdobycie nagród

Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne szkolenie z cyklu Spotkanie z ekspertem organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach już 20 maja.

Temat szkolenia: „Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Obecny stan prawny i projektowany.”

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB kontynuuje cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Proces budowlany w świetle najnowszych i projektowanych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane”, które odbędzie się

21 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00

Sala 122 p. I Starostwa Powiatowego w Bielsku

Inne szkolenia

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej otrzymał akredytację Ministerstwa oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wraz z nowym rokiem akademickim 2024/2025 uruchamia nowy kierunek studiów: „Budownictwo z Wykorzystaniem Automatyki i Robotyki”.

Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek studiów w zakresie budownictwa opartego na autonomicznych procesach, który pozwoli absolwentom na uzyskiwanie pełnych uprawnień budow

Konferencje, targi

W imieniu organizatorów, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Bielsko-Bialski oraz ZIAD Bielsko-Biała SA zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną, pn. ENERGIA Dziś i Jutro,  która odbędzie się 8 maja br. w formule on-line oraz 18 września – stacjonarnie.

Aktualności - Komunikaty

W sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach odbył się 20 kwietnia 2024 doroczny Zjazd ŚlOIIB, podczas którego podsumowano miniony rok działalności śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W zjeździe uczestniczyło 179 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

Aktualności - Komunikaty

W dniach 9-12 kwietnia 2024 odbyły się w Hotelu „Stok” w Wiśle XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, gromadzące jak co rok rzesze osób związanych z branżą budowlaną.

Aktualności - Komunikaty

11 kwietnia 2024 roku odbyło się ostatnie, przed Zjazdem Sprawozdawczym ŚlOIIB, posiedzenie Rady Okręgowej. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Wyjazdy techniczne

Program planowanego wyjazdu techniczno-integracyjnego organizowanego
dla inżynierów budownictwa ŚlOIIB - E M I R A T Y

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji, najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń”, które odbędzie się

18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00

Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach

Aktualności - Komunikaty

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji, najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń”, które odbędzie się

27 marca 2024 r. (środa) o godzinie 9:00

Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.

 

Prowadzącym szkolenie, k

Wydarzenia w ŚlOIIB

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu w ramach „Forum inżynierskiego” nt. „Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych – aspekty prawne i ryzyka zawodowe”, które odbędzie się

19 marca 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00

sala konferencyjna „Pogoria Residence” Dąbrowa Górnicza  al. Józefa Piłsudskiego 13

Aktualności - Komunikaty

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W związku z punktami porządku obrad dotyczącymi spraw finansowych w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Inne szkolenia

W imieniu organizatorów, oraz prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza, prorektora  ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej, zapraszamy członków Śląskiej OIIB do zapoznania się z możliwością rozpoczęcia studiów MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wydarzenia w ŚlOIIB

17 oraz 18 lutego br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD, które Śląska OIIB objęła Patronatem honorowym, oraz podczas których rozpoczęła się śląska edycja Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa 2024 – „Porozmawiaj z inżynierem budownictwa”.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu "Elektroniczny Dziennik Budowy", którego organizatorem jest GUNB.

Zawody sportowe

Informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, odwołujemy planowane zawody narciarskie, które miały odbyć się w dniu 10 marca 2024 roku.

Decyzja ta została podjęta po starannej analizie prognozy pogody oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Warunki na trasach narciarskich nie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie zawod

Inne szkolenia

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu on-line nt. „Innowacyjna Współpraca Międzybranżowa w technologii BIM: Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą architektoniczno-konstrukcyjną i projektantami instalacji”, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. na Portalu PIIB.

Aktualności - Komunikaty

25 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Zawody sportowe

Zawody sportowe - BOWLING

Po raz drugi serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału

w zawodach sportowych – Bowling 2024.

Zapraszamy naszych członków do wspólnej zabawy i rywalizacji!

Dwuetapowy turniej składać się będzie z turniejów eliminacyjnych (regionalizacja) oraz turnieju finałowego.  W turnieju eliminacyjnym oraz finałowym mogą uczestniczy

Konferencje, targi

Zapraszamy członków ŚlOIIB do udziału w Międzynarowodych Targach Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD, które odbędą się w dniach 17 i 18  w MCK w Katowicach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży budowlanej, instalacyjnej oraz dziedzinach towarzyszących związanych z nieruchomościami oraz wyposażeniem wnętrz.

Konkursy i zawody

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Organizacja konkursu wpisuje się w program współdziałania zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską. Tym samym w organizowanym po raz kolejny konkursie ŚlOIIB na najlepsze prace dyplomowe magisterskie absolwentów Wydziału Budownictwa Politechn

Aktualności - Komunikaty

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 11 stycznia 2024 zmarł nasz Kolega Henryk Nowak, ceniony fachowiec w branży konstrukcyjno-budowlanej, wieloletni działacz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dobry, życzliwy Człowiek.

Urodził się w Lublińcu w 1931 roku. Po maturze w tamtejszym Liceum Ogól

Aktualności - Komunikaty

W imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  bardzo dziękuję za otrzymane drogą pocztową i mailową życzenia Świąteczne i Noworoczne

Wydarzenia w ŚlOIIB

Uwaga! Od 1 kwietnia 2024 r. zmiana przepisów w zakresie wymagań akustycznych budynków oraz zawartości projektu budowlanego.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Wymagania akustyczne budynków w praktyce projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego”.

Aktualności - Komunikaty

W ostatnim w bieżącym roku posiedzeniu Rady ŚlOIIB kluczowym punktem porządku obrad było przyjęcie prowizorium budżetowego na 2024 rok. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, podjęto szereg ważnych uchwał.

Konkursy wiedzy technicznej

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy 2-etapowy konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier – 2023”, który Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała na platformie internetowej Izby. Po raz drugi w tej edycji do udziału zaproszeni zostali, poza członkami Śląskiej OIIB także inżynierowie budownictwa zrzeszeni w pozostałych okręgowych Izb.

Zawody sportowe

Historia organizacji Mistrzostw Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym sięga roku 2012, kiedy z inicjatywy Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej, w dniach 7-9 grudnia w Szczyrku zorganizowano zawody w randze mistrzostw, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie inżynierów budownictwa, reprezentujących nie tylko śląską, ale także pozostałe OIIB.

Konkursy wiedzy technicznej

Wyniki I etapu konkursu

Zgodnie z protokołem Komisji konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2023,
do II-go etapu konkursu zakwalifikowano osoby:

Wydarzenia w ŚlOIIB

17 listopada br. w Sali Koncertowej im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się XXV Jubileuszowa Gala Budownictwa, której organizatorami była Śląska OIIB i Śląska Izba Budownictwa. Gospodarze piątkowego spotkania Roman Karwowski, przewodniczący Rady Śląskiej OIIB oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa otworzyli Galę i powitali przybyłych przedstawicieli władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych i gospodarczyc

Aktualności - Komunikaty

Koleżanki, Koledzy,

W imieniu zespołu firmy HRK Real Estate & Constructio, zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w badaniu rynku budownictwa pn. „Budownictwo 2024”. Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania.

Konferencje, targi

Konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa na terenach górniczych została zorganizowana w dniach 26-27 października 2023 roku przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obrady konferencyjne odbywały się w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji, postindustrialnym obiekcie powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał” w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice.<

Aktualności - Komunikaty

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie w nowym rządzie Ministerstwa Budownictwa

Inne szkolenia

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów  Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB prowadzi cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Cykl szkoleń obejmuje omówienie wybranych elementów procesu inwestycyjnego w świetle dużej nowelizacji oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane, które wchodzą w życie w 2023 roku.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's