Image
Image
Image

Doskonalenie zawodowe

Wyjazdy techniczne

W poniedziałek 21 listopada 2022 odbył się wyjazd techniczny członków ŚlOIIB do wieży ciśnień w Zabrzu, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału w wyjeździe technicznym na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach w dniu 28 listopada (poniedziałek) br., w godz. 9:30 – 12:00.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Częstochowie organizuje szkolenia w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału
w wyjeździe technicznym do Wieży Ciśnień w Zabrzu w dniu

21 listopada (poniedziałek) br., godz. 10:00.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W słoneczne piątkowe popołudnie 7 października br. w środku lasu w Szymocicach spotkali się inżynierowie okręgu rybnickiego, aby świętować Dzień Inżyniera Budownictwa.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W sobotę 8 października br. odbyło się w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach-Giszowcu ostatnie z serii 3 spotkań w ramach śląskiej edycji „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”; we wrześniu takie spotkania miały miejsce w Częstochowie i Bielsku-Białej.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Tegoroczne spotkanie w ramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej odbyło się pod hasłem „szkolenie i integracja”.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzi wiele pytań i wątpliwości. INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą
w ramach jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych.

Wydarzenia w ŚlOIIB

23 września br. świętowaliśmy IX Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. Organizatorami uroczystości byli:

  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie,
  • Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Częstochowie
  • oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Wyjazdy techniczne

26 września 2022 grupa członków Śląskiej OIIB odwiedziła Planetarium - Śląski Park Nauki, obiekt oddany do użytku w czerwcu bieżącego roku po czteroletnich pracach związanych z modernizacją i rozbudową Planetarium Śląskiego. Wyjazd techniczny zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB z Gliwic.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W dniach 28 – 29 września 2022r. w Ustroniu odbyło się XVII Śląskie Seminarium Budowlane, którego organizatorami była Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Konferencja była objęta Patronatem Forum Budownictwa Śląskiego. 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's