Szkolenia stowarzyszeń N.T.

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

data

temat - wykładowca - godzina

organizator

2022-09-20

Metody i zasady dezynfekcji wody i ścieków
Florian Piechurski 
11:00-14:00

PZITS Katowice
hybrydowe

2022-09-21

Szkody w obiektach budowlanych - przyczyny, skutki, naprawa - w różnych warunkach eksploatacji.
dr hab. inż. prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno
9.00 - 14.00

PZITB Katowice
on-line

2022-09-26

Gazowe stacje kompaktowe
Mirosław Ambroziewicz
11:00-14:00

PZITS Katowice
on-line

2022-09-27

Przepływy ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Tomasz Berowski
10:00-15:00

PZITS Bielsko-Biała
stacjonarnie

2022-09-28

Kontrole okresowe w utrzymaniu obiektów budowlanych po zmianie przepisów Prawa Budowlanego – wymagania, zakres, częstotliwość kontroli.
mgr inż. Małgorzata Mazur
9.00 – 14.00

PZITB Katowice
stacjonarnie

2022-09-29

Pale w budownictwie - projekt, wykonawstwo, odbiory, błędy
Andrzej Szalbót
10:00-13:00

PZITB Bielsko-Biała
on-line

2022-09-30

Rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia zbiorników wody do celów ppoż
Florian Piechurski
11:00-14:00

PZITS Katowice
hybrydowe

2022-10-04

Zastosowanie programów obliczeniowych do doboru rur tworzywowych oraz obliczenia: bloków oporowych,  przewodów pod kątem statystyczno-wytrzymałościowym,  rur przewiertowych, zbiorników retencyjnych
Adam Wojtala
11:00-14:00

PZITS Katowice
hybrydowe

2022-10-05

Prawo budowlane z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.
mgr inż. arch. Adam Wolny
 9.00 – 14.00

PZITB Katowice
stacjonarnie

2022-10-11

Prawo budowlane 2022 - zmiany
mgr inż. arch. Adam Wolny
10:00-15:00

PZITS Katowice
hybrydowe

2022-10-11

Bezpieczna dla zamawiającego umowa o roboty budowlane
mgr Tomasz Sułkowski (Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego)
Wtorek  9.00 - 14.00 

PZITB Katowice
stacjonarnie

2022-10-12

Rodzaje opracowań technicznych – oceny, opinie, ekspertyzy
Droga do uprawnień Rzeczoznawcy budowlanego PIIB i PZITB
dr inż. Kazimierz Konieczny
9.00 - 14.00

PZITB Katowice
stacjonarnie

2022-10-12

Instalacje fotowoltaiczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
Mariusz Basiak
17:00

PZITB Częstochowa
stacjonarnie

2022-10-13

Wspomaganie projektowania - profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty- poziom podstawowy
Paweł Grajper

10:00-15:00

PZITS Katowice
on-line

2022-10-14

Konferencja "Fotowoltaika Dziś i Jutro"

SEP Bielsko-Biała
stacjonarnie

2022-10-18

Pompownie ppoż. Wymagane ciśnienie oraz wydajności w sieciach i instalacji przeciwpożarowej Rozwiązania  hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.  Urządzenia do podnoszenia ciśnienia. Opomiarowanie przepływu wg CNBOP-PIB. Zabezpieczenie instalacji przed przepływem zwrotny. Zasady montażu oraz materiały do wykonania instalacji i sieci p.poż
Kamil Kwosek, Florian Piechurski
11:00-14:00

PZITS Katowice
hybrydowe

2022-10-19

Skaning w budownictwie – pomiary, programy, możliwości i efekty
mgr inż. Tomasz Gąsiorowski
9.00 - 14.00

PZITB Katowice
stacjonarnie

2022-10-20

Konferencja naukowo-techniczna "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze - gospodarska wodociągowo-kanalizacyjna

PZITS Bielsko-Biała
stacjonarnie

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's