Aktualności

Aktualności

Zawody sportowe

Zapraszamy serdecznie członków ŚlOIIB do uczestnictwa w

V Amatorskim Turnieju Tenisa Stołowego ŚlOIIB Katowice 2022

pod patronatem Przewodniczącego ŚlOIIB

Konferencje, targi

XXIII KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU „POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”

pod tegorocznym hasłem wiodącym:

„TECHNOLOGIE CYFROWE DLA OSÓB STARSZYCH I ZDROWEGO STARZENIA SIĘ”

Aktualności - Komunikaty

Głównymi punktami porządku obrad pierwszego w VI kadencji posiedzenia Rady ŚlOIIB było podjęcie uchwał dotyczących wyboru Prezydium Rady ŚlOIIB oraz wniosków z XXI Zjazdu ŚlOIIB.

Aktualności - Komunikaty

Serdecznie zapraszamy
Członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z rodzinami 
do wzięcia udziału 

w V FESTYNIE zorganizowanym w ramach obchodów 20-lecia ŚlOIIB

FESTYN odbędzie się w dniu 28.05.2022 roku,
w Katowicach w Parku Giszowieckim.

Zawody sportowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zapraszamy do udziału w turnieju i prosimy o przesyłanie zgłoszeń
do biura PT ŚlOIIB w Bielsku-Białej

Konferencje, targi

W imieniu Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które nieprzerwalnie od ponad 60 lat wspiera rozwój polskiej energetyki i przemysłu elektrotechnicznego oraz firmy ZIAD Bielsko Biała SA, organizatora największych w Polsce międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB, zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. FOTOWOLTAIKA

Zawody sportowe

 

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim, w dniu 11 czerwca 2022r (tj. sobota). 

Prawo i przepisy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rządu: UD369) wraz uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji oraz projektem rozporządzenia z załącznikami i uzasadnieniem.

Zawody sportowe

Zapraszamy do uczestnictwa
 w X Mistrzostwach Polski Budowlanych i Architektów
w biegu długodystansowym na 10 km

(tradycyjnie wokół klasztoru Jasnej Góry)

Częstochowa, 11 czerwca 2022 r. o godz. 17.30

Aktualności - Komunikaty

 

23 kwietnia 2022 obradował w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali miniony rok i kończącą się V kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB na kolejną kadencję, tj. na lata 2022-2026.

Media, relacje filmowe

 Relacja filmowa z Gali 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zawody sportowe

Zapraszamy serdecznie członków ŚlOIIB do uczestnictwa w

V Amatorskim Turnieju Tenisa Stołowego ŚlOIIB Katowice 2022

Konferencje, targi

XXIII KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU „POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”

pod tegorocznym hasłem wiodącym:

„TECHNOLOGIE

Aktualności - Komunikaty

Głównymi punktami porządku obrad pierwszego w VI kadencji posiedzenia Rady ŚlOIIB było podjęcie uchwał dotyczących wyboru Prezydium Rady ŚlOIIB oraz wniosków z XXI Zjazdu ŚlOIIB.

Działalność statutowa ŚlOIIB

Protokół XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB

Aktualności - Komunikaty

Serdecznie zapraszamy
Członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z rodzinami 
do wzięcia udziału 

Zawody sportowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zapraszamy do udziału w turnieju i prosimy o przesyłanie zgłoszeń
do biura PT ŚlOIIB w Bielsku-Białej

Konferencje, targi

W imieniu Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które nieprzerwalnie od ponad 60 lat wspiera rozwój polskiej energetyki i przemysłu elektrotechnicznego oraz firmy ZIA

Zawody sportowe

 

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim, w dniu 11 czerwca 2022r (tj. sobota). 

Prawo i przepisy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Zawody sportowe

Zapraszamy do uczestnictwa
 w X Mistrzostwach Polski Budowlanych i Architektów
w biegu dł

Aktualności - Komunikaty

 

23 kwietnia 2022 obradował w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci pods

Media, relacje filmowe

 Relacja filmowa z Gali 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Media, relacje filmowe

 Film z okazji 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualności - Komunikaty

Ostatnie w V kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB było okazją do podsumowania czteroletniej działalności Izby i podziękowań dla członków rady za zaangażowanie w pracę na rzecz ŚlOIIB.

Wydarzenia w ŚlOIIB

26 marca 2022 spotkali się w Wielkiej Sali Koncertowej siedziby NOSPR-u członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z członkami swoich rodzin i

Aktualności - Komunikaty

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcono w głównej mierze przygotowaniom do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022. W posiedzeniu uczestniczyli rów

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne spotkanie szkoleniowe w ramac

Zawody sportowe

Po rocznej przerwie w 2021 roku, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyły się w niedzielę 27 lutego 2022 w Szczyrku na Skrzycznym otwarte zawody narciarskie ŚlOIIB w kategorii SLALOM GIGANT

Aktualności - Komunikaty

Polska Izba Inżynierów Budownictwa potępia agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę. Wyrażamy solidarność z obywatelami Ukrainy walczącymi o wolność samostanowienia

Aktualności - Komunikaty

Główne tematy poruszane podczas kolejnych obrad Prezydium Rady ŚlOIIB to obchody jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB i przygotowania do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB.

Aktualności - Komunikaty

Podczas pierwszego w 2022 roku posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB omawiano m.in. sprawy związane z XXI Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, z wprowadzeniem w ŚlOIIB systemu elektronic

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's