Wyjazdy techniczne

Relacja z wyjazdu na budowę drogi ekspresowej S1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

19 października 2023 odbył się wyjazd techniczno-integracyjny na budowę drogi ekspresowej S1, na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń, zorganizowany dla członków Śląskiej OIIB przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Katowicach.

Cel wyjazdu, odbywającego się pod kierownictwem opiekuna PT w Katowicach Andrzeja Dobrowolskiego, stanowiło zwiedzanie budowy drogi S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki (węzły Przybędza – Milówka). Droga ekspresowa S1 (dawna S 69) o długości 135 km połączy autostradę A1 oraz okolice lotniska Pyrzowice z granicą Polski i Słowacji w Zwardoniu. Gospodarzami spotkania na budowie byli inspektorzy nadzoru z firmy DTŚ SA, sprawującej nadzór i zarządzanie inwestycją, oraz kierownik budowy z firmy Mirbud SA, będącej Generalnym Wykonawcą przedsięwzięcia.

Po przyjeździe do Węgierskiej Górki zostaliśmy zaproszeni do biura budowy, gdzie panowie Tomasz Jabłoński, inspektor nadzoru robót tunelowych, i Jacek Komorowski, inspektor nadzoru robót mostowych, oraz Wojciech Borysławski, kierownik budowy, przekazali ogólne informacje o inwestycji. Następnie udaliśmy się firmowym transportem na zwiedzanie poszczególnych odcinków budowy. Były to: wieloprzęsłowa estakada kablobetonowa EST-1 o długości ponad 900 metrów, wnętrze tunelu TD-1.1 oraz zabezpieczenia terenu wzdłuż drogi w postaci tarasowych skarp (za południowym portalem tuneli TD-2.1 i TD-2.2). Przez cały czas wizytowania budowy towarzyszyli nam inspektorzy nadzoru i kierownik budowy, udzielając szczegółowych informacji i odpowiedzi na stawiane pytania. Byliśmy pod wrażeniem ogromu robót i ich skomplikowania - w związku z ukształtowaniem i uwarstwieniem terenu - oraz rozmiarów inwestycji, w zakres której wchodzą liczne obiekty drogowe, m.in. tunele drążone w niezwykle trudnych warunkach, mosty drogowe i estakady. Andrzej Dobrowolski podziękował w imieniu naszej grupy za udostępnienie ciekawych fragmentów budowy i przybliżenie problemów związanych z inwestycją.

Podsumowanie wyjazdu, w którym uczestniczyło 20 członków ŚlOIIB z obszaru działania Placówki Terenowej ŚlOIIB w Katowicach (obwody Katowice I, Katowice II i Sosnowiec), nastąpiło podczas poczęstunku w pięknej, drewnianej karczmie „Ochodzita” w Istebnej.

Maria Świerczyńska

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's