Wydarzenia w ŚlOIIB

Szkolenie nt. „Proces budowlany w świetle najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń. Wybrane zagadnienia” 19 czerwca 2024 r. Tarnowskie Góry - Nakło Śląskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB kontynuuje cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Proces budowlany w świetle najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń. Wybrane zagadnienia”, które odbędzie się

19 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 9:00

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1

Prowadzącym szkolenie, którego przewidywany czas trwania to ok. 5 godzin będzie mgr inż.  Tomasz Radziewski.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia zawierającego

(imię, nazwisko, nr członkowski ŚlOIIB) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ramowy program szkolenia:

  1. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; przepisy przejściowe (w dniu 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
  2. Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; przepisy przejściowe (w dniach 1 kwietnia 2024 r., 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).
  3. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; przepisy przejściowe (w dniu 15 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zmiana rozporządzenia ma na celu m.in. doprecyzowanie przepisów §12 regulującego zasady sytuowania budynków na działce budowlanej (ważne zmiany wyjaśniające rozbieżności interpretacyjne) oraz umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych w budynkach.
  4. Przepisy przejściowe w dużej nowelizacji – czy wszystkie zmiany ustawy Prawo budowlane wprowadzone dużą nowelizacją obowiązują w każdym przypadku od 19 września 2020 roku.
  5. Podstawowe definicje w ustawie Prawo budowlane – wybrane zagadnienia, najnowsze zmiany.
  6. Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy – wybrane zagadnienia.
  7. Kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanych na podstawie zgłoszenia z projektem (od 03.01.2022 r.).
  8. Obowiązki inwestora przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanych na podstawie zgłoszenia z projektem (od 03.01.2022 r.).
  9. Nowe uregulowania w zakresie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
  10. Zmiany w zakresie istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
  11. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny).
  12. Przepis dotyczący wprowadzania zmian w projekcie technicznym.
  13. Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
  14. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na upływ okresu 3 lat (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) – czy w każdym przypadku.
  15. Nowe regulacje dotyczące dziennika budowy, dziennik budowy w postaci elektronicznej (od 27.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
  16. Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  17. Zmiany w zakresie dokumentów dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (od 28.04.2023 r.)
  18. Zasady karania za użytkowanie obiektu budowlanego bez skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  19. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  20. Zmiany uregulowań w zakresie legalizacji samowoli budowlanych (w tym od 10.08.2022 r.).
  21. Postępowanie naprawcze, samowola budowlana – różnice, konsekwencje.
  22. Uproszczone postępowanie legalizacyjne – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.
  23. Przepis określający zawartość protokołu z okresowej lub doraźnej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
  24. Nowe regulacje dotyczące Książki Obiektu Budowlanego, książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (od 01.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
  25. Zmiany przepisów w zakresie obowiązków osób przeprowadzających kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych (od 01.01.2023 r.).
  26. Zmiany w zakresie przepisów karnych (w tym od 01.01.2023 r.).
  27. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

Zapraszamy do udziału.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's