Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB kontynuuje cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji, najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń”, które odbędzie się

18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00

Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Prowadzącym szkolenie, którego przewidywany czas trwania to ok. 5 godzin będzie mgr inż.  Tomasz Radziewski.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia zawierającego

(imię, nazwisko, nr członkowski ŚlOIIB) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ramowy program szkolenia:

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie; przepisy przejściowe (w dniu 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; przepisy przejściowe (w dniu 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju
  i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt zawiera m.in. doprecyzowanie przepisów §12 regulującego zasady sytuowania budynków na działce budowlanej – ważne zmiany wyjaśniające rozbieżności interpretacyjne.
 • Przepisy przejściowe w dużej nowelizacji – czy wszystkie zmiany ustawy Prawo budowlane wprowadzone dużą nowelizacją obowiązują w każdym przypadku od 19 września 2020 roku.
 • Podstawowe definicje w ustawie Prawo budowlane – wybrane zagadnienia, najnowsze zmiany.
 • Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy.
 • Kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanych na podstawie zgłoszenia z projektem
  (od 03.01.2022 r.).
 • Obowiązki inwestora przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanych na podstawie zgłoszenia z projektem (od 03.01.2022 r.).
 • Nowe uregulowania w zakresie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Zmiany w zakresie istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny).
 • Przepis dotyczący wprowadzania zmian w projekcie technicznym.
 • Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na upływ okresu 3 lat (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) – czy w każdym przypadku.
 • Nowe regulacje dotyczące dziennika budowy, dziennik budowy w postaci elektronicznej
  (od 27.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
 • Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Zmiany w zakresie dokumentów dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (od 28.04.2023 r.)
 • Zasady karania za użytkowanie obiektu budowlanego bez skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Zmiany uregulowań w zakresie legalizacji samowoli budowlanych (w tym od 10.08.2022 r.).
 • Postępowanie naprawcze, samowola budowlana – różnice, konsekwencje.
 • Uproszczone postępowanie legalizacyjne – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej
  20 lat.
 • Przepis określający zawartość protokołu z okresowej lub doraźnej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Nowe regulacje dotyczące Książki Obiektu Budowlanego, książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (od 01.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
 • Zmiany przepisów w zakresie obowiązków osób przeprowadzających kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych (od 01.01.2023 r.).
 • Zmiany w zakresie przepisów karnych (w tym od 01.01.2023 r.).
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

Zapraszamy do udziału.

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's