Wydarzenia w ŚlOIIB

Spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

23 marca br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Władz Śląskiej OIIB ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Cykliczne spotkania z przyszłymi kadrami inżynierskim zarówno Politechniki Śląskiej, jak i Częstochowskiej realizowane są w ramach wieloletniej współpracy i podpisanego Porozumienia z dnia 15 grudnia 2020 r. pomiędzy ŚlOIIB a Władzami śląskich uczelni wyższych. 

Ze strony uczelni w wydarzeniu uczestniczyła dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Joanna Bzówka, która oficjalnie otworzyła spotkanie, prodziekan ds. Kształcenia prof. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju prof. Tomasz Krykowski oraz liczne grono studentów, którzy będą w przyszłości ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych. 

ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Roman Karwowski, zastępca przewodniczącego Tomasz Radziewski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka oraz Adam Biełous, pracownik Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Na wstępie spotkania przewodniczący Rady, Roman Karwowski podkreślił wagę współpracy ŚlOIIB z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej i wyraził zadowolenie z tak dużego zainteresowania studentów cyklicznymi spotkaniami z przedstawicielami śląskiego samorządu inżynierów budownictwa. Omówił także warunki, które należy spełnić - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - by móc wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Następnie Tomasz Radziewski przekazał zgromadzonym studentom podstawy działalności Śląskiej OIIB oraz Placówki Terenowej w Gliwicach, której jest opiekunem. Przybliżył nie tylko obowiązki, ale i korzyści wynikające z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Adam Biełous, reprezentujący OKK ŚlOIIB omówił regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych między innymi: sposób dokumentowania i potwierdzenia praktyki zawodowej, procedurę przeprowadzenia egzaminu. Studenci mieli możliwość zadawania pytań, na które udzielał wyjaśnień prelegent.

Na zakończenie spotkania, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka przekazała zebranym studentom zagadnienia związane z etyką i odpowiedzialnością zawodową inżynierów budownictwa.

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's