Wydarzenia w ŚlOIIB

Spotkania ze studentami Politechniki Częstochowskiej - 2023

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 18 marca 2023 r  w Auli Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB) i Politechniką Częstochowską odbyło się spotkanie ze studentami trzech wydziałów: Budownictwa, Elektrycznego, Infrastruktury i Środowiska, których absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych.  

Szkolenie otwierali: Prorektor ds. nauczania dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz , Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba, kierownik ds. rozwoju Wydziału Budownictwa dr inż. Aleksandra REPELEWICZ . moderatorem był Kierownik dydaktyczny Wydziału Infrastruktury i Środowiska dr inż. Rafał Jasiński, prelegentami przedstawiciele ŚlOIIB, a uczestnikami ponad 200 studentów P.Cz.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski omówił możliwości wstąpienie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, są to dwa niezbędne warunki – ukończenie studiów i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Ponadto mówił o obowiązkach i korzyściach wynikające z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz warunki, które należy spełnić - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - by móc wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. „Ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera daje możliwość pracy w biurze projektów na stanowisku asystenta projektanta, pracy na budowie na stanowisku inżyniera budowy, czy pracy w firmie inwestycyjnej jako asystent inspektora nadzoru, ale zgodnie z polskim prawem dopiero zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane i wstąpienie do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa upoważnia do pełnia samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru , czy możliwość prowadzenia okresowej kontroli obiektów .

Następnie pracownik ŚlOIIB Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Adam Biełous omówił regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych w tym sposób dokumentowania i potwierdzenia praktyki zawodowej oraz sposób przeprowadzenia egzaminu. Studenci mieli możliwość zadawania pytań, na które udzielał wyjaśnień prelegent.

Z-ca przewodniczącego rady ŚlOIIB, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Waldemar Szleper zapoznał z zagadnieniami etyki i odpowiedzialności zawodowej członków Izby.

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's