Wydarzenia w ŚlOIIB

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w ŚlOIIB - 16.12.2022 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

To był wyjątkowy i ważny dzień, a także pierwszy krok do kolejnego etapu kariery zawodowej - wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla tych osób, które z wynikiem pozytywnym zakończyły jesienną sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB
i Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

Naszą Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło grono zacnych Gości: dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ – Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr inż. Krzysztof Kuliński – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia Politechniki Częstochowskiej. dr inż. Marcin Szczygieł – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Mariusz Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gratulując zebranym uzyskania uprawnień budowlanych zaprosił ich jednocześnie do wstępowania w szeregi Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zwrócił uwagę, że członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa
to nie tylko ustawowy obowiązek, ale również możliwość korzystania z licznych przywilejów. Są to w ŚlOIIB m.in. ubezpieczenia OC i NWW, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby i starostwach, bezpłatne porady prawników, czy możliwość korzystania z programów przydatnych w pracy zawodowej, dostępnych
na portalu PIIB.

Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB podkreślił, że XL sesja egzaminacyjna została przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie, w celu umożliwienia zdającym egzamin jak najszybszego uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

W trakcie XL sesji egzaminacyjnej, odbywającej się w dniach 18 listopada – 3 grudnia 2022 r., uprawnienia budowlane uzyskały łącznie 263 osoby w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej – 123 osoby,
  • inżynieryjnej drogowej – 27 osób,
  • inżynieryjnej mostowej – 8 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 10 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 3 osoby,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej – 4 osoby,
  • inżynieryjnej wyburzeniowej – 1 osoba,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 44 osoby,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 34 osoby,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 9 osób. 

Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste ślubowanie.

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's