Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach 14.11.2022 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne szkolenie w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Szkolenie w ramach ww. cyklu odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)
w godzinach 16:00 – 20:00 w auli nr 118 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
przy ul. Akademickiej 5.

Uczestnicy spotkania mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu przy Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (szlabany będą podniesione).

Temat szkolenia:
Działania inwestycyjne w obiektach objętych ochroną konserwatorską – uwarunkowania prawne, projektowanie i realizacja prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Prowadzący:
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

Absolwent wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski przeprowadził na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2009 roku pełni funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Członek zarządu głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Prezes zarządu Górnośląskiego Oddziału SKZ, wykładowca akademicki, autor prezentacji i publikacji związanych z problematyką ochrony zabytków, przeprowadził i nadzorował wykonanie remontów ponad 100 zabytkowych obiektów.

Program szkolenia:

 1. Określenie wartości obiektu zabytkowego
 • wartość historyczna
 • wartość artystyczna
 • wartość naukowa
 1. Formy ochrony konserwatorskiej
 • wpis do rejestru zabytków
 • wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa
 • uznanie za pomnik historii
 • utworzenie parku kulturowego
 • ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
 1. Gminna Ewidencja Zabytków
 • ustanawianie, zmiany, konsekwencje prawne
 • charakter prawny gminnej ewidencji zabytków
 • skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków
 • procedura sporządzenia kart adresowych - udział społeczny, organy
 • GEZ a prawo budowlane 
 1. Pozwolenia konserwatorskie a pozwolenia na budowę
 • jakie prace wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
 • co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
 • pozwolenie na budowę i zgłoszenia wykonanie prac dla obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • kary za prowadzenie prac bez wymaganych pozwoleń
 1. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach
 • prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie
 • badania architektoniczne
 • roboty budowlane
 • parki i inne zespoły zieleni
 • badania archeologiczne
 • projektowanie architektonicznie i budowlane
 1. Kontrole obiektów zabytkowych
 • kto przeprowadza kontrole
 • uprawnienia osób kontrolujących
 • zakres protokołu pokontrolnego
 • decyzja o wstrzymaniu prac
 • administracyjne kary pieniężne
 • kary za niszczenie obiektów zabytkowych 
 1. Dofinansowanie prac przy zabytkach

  - podmioty przyznające dotacje
  - zakres działań przy zabytku objęty możliwością uzyskania dotacji
  - programy rządowe

 2. Na co należy zwracać uwagę podczas projektowania w obiektach zabytkowych
 • układ elewacji
 • szyldy i reklamy
 • stolarka okienna i drzwiowa 
 1. Ocieplanie budynków zabytkowych
 • czy możliwe jest ocieplanie z zewnątrz obiektów zabytkowych
 • jak nie ocieplać obiektów zabytkowych
 • jakie materiały stosować do ocieplenia wewnętrznego 
 1. Zmiany funkcji oraz rozbudowy obiektów zabytkowych
 • nadbudowa obiektu zabytkowego
 • adaptacja obiektu zabytkowego
 • dostosowanie budynku zabytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • rozbudowa obiektu zabytkowego
 1. Jak odnawiać budynki zabytkowe
 • renowacja elewacji ceglanej, kamiennej
 • sztukaterie
 • naprawy tynków
 • izolacje przeciwwilgociowe
 • pokrycia dachowe
 • wzmocnienia konstrukcyjne fundamentów, stropów, elewacji, konstrukcji dachu, 
 1. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w obiektach zabytkowych
 • ogrzewanie gazowe – problemy z wentylacją
 • wentylacja w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej 
 • klimatyzatory w obiektach zabytkowych 

 

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie

tel.: 780 092 867 do dnia 13 listopada 2022 r.

 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Radziewski

Opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach
Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's