Wydarzenia w ŚlOIIB

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Katowicach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sobotę 8 października br. odbyło się w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach-Giszowcu ostatnie z serii 3 spotkań w ramach śląskiej edycji „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”; we wrześniu takie spotkania miały miejsce w Częstochowie i Bielsku-Białej.

W tym dniu eksperci z ŚlOIIB – reprezentujący specjalności: konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną - udzielali bezpłatnych konsultacji w godzinach 1000 - 1400. Na zainteresowane poradami osoby czekało ośmiu konsultantów, wśród nich również osoba z wykształceniem prawniczym.

Poruszane przez odwiedzających Izbę zagadnienia dotyczyły głównie obowiązków inwestora, m.in. niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z dopuszczeniem obiektu do użytkowania, czy ze zmianą sposobu użytkowania. Udzielano także porad dotyczących prawidłowego wykonania ocieplenia budynków, izolacji przeciwwilgociowej, czy eliminacji zawilgocenia wewnątrz budynku po robotach dociepleniowych oraz informacji na temat przepisów prawnych, np. związanych z drogą konieczną.

Wszystkie osoby, które odwiedziły nasz punkt konsultacyjny otrzymały czasopisma wydawane przez PIIB i ŚlOIIB: miesięczniki „Inżynier Budownictwa” i kwartalniki „Informator ŚlOIIB”.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's