Wydarzenia w ŚlOIIB

Zakończyło się XVII ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE w Ustroniu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 28 – 29 września 2022r. w Ustroniu odbyło się XVII Śląskie Seminarium Budowlane, którego organizatorami była Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Konferencja była objęta Patronatem Forum Budownictwa Śląskiego. 

Tematem przewodnim tej edycji Seminarium była efektywność energetyczna, analiza bieżących problemów energetycznych oraz prezentacja alternatywnych źródeł energii. Temat wzbudził duże zainteresowanie, co przełożyło się na liczne uczestnictwo firm i przedstawicieli środowisk budowlanych na dwudniowym spotkaniu.

Śląską OIIB reprezentował Roman Karwowski, przewodniczący Rady Izby oraz przedstawiciele jej organów statutowych. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż podczas obrad Śląskiego Seminarium Budowlanego, zgodnie z Uchwałą 9/KU/2022 Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Budownictwa z dnia 11 maja br., Śląska OIIB otrzymała tytuł Honorowego Członka Śląskiej Izby Budownictwa. To efekt wieloletniego partnerstwa, ścisłej i efektywnej współpracy Śląskiej OIIB z władzami Śląskiej Izby Budownictwa w zakresie formułowania opinii, stanowisk, rekomendacji  do najważniejszych projektów legislacyjnych regulujących funkcjonowanie i rozwój organizacji sektora budownictwa, a także budowania prestiżu i roli inżynierów i techników budownictwa w regionie.

Dziękujemy za to wyróżnienie, deklarując oczywiście dalsze, wspólne działania na rzecz śląskiego budownictwa.  

XVII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu to dwa intensywne dni merytorycznej wiedzy, niekończących się dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Z pewnością dla jej uczestników to było inspirujące spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodowych i gospodarczych, przedstawicielami spółdzielczości mieszkaniowej oraz firm promujących i proponujących innowacyjne rozwiązania alternatywnych źródeł energii.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's