Wydarzenia w ŚlOIIB

Warsztaty w Wiśle Jaworniku 1-3.06.2022 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniach 1-3 czerwca 2022 odbyły się w Wiśle-Jaworniku po raz ósmy warsztaty szkoleniowe organizowane przez Śląską OIIB przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zainicjowane w 2013 roku warsztaty wpisały się na stałe do kalendarza wydarzeń organizowanych przez ŚlOIIB, jedynie pandemia koronawirusa w latach 2020 i 2021 udaremniła tradycyjne już doroczne spotkanie przedstawicieli organów ŚlOIIB oraz organów nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) województwa śląskiego. Warsztaty stanowią od lat platformę wymiany doświadczeń dotyczących współdziałania ŚlOIIB z AAB i NB oraz dyskusji nad przebiegiem procesu inwestycji budowlanych w realiach gospodarki rynkowej i zmieniających się raz po raz przepisów prawa związanego z tym procesem. Do prowadzenia wykładów zapraszani są reprezentanci wojewódzkich organów AAB i NB oraz Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i ministerstw związanych z budownictwem. W bezpośrednim kontakcie z prelegentami, biorący udział w warsztatach pracownicy AAB NB i reprezentanci organów statutowych ŚlOIIB mogą uzyskać szczegółowe informacje w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu inwestycji budowlanych oraz rozwiązywać problemy z praktyki zawodowej, wynikające ze zróżnicowanej interpretacji tych przepisów przez urzędników lub prawników.

Otwierając tegoroczne warsztaty przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski przywitał uczestników i zaproszonych gości, wśród nich m.in. minister Dorotę Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Adama Baryłkę, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Grzegorza Polaka, zastępcę dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych GUNB-u. Podziękował w szczególności pani minister D. Cabańskiej, która mimo natłoku obowiązków przyjechała na kilka godzin do Wisły, by osobiście zaprezentować uczestnikom zorganizowanego przez ŚlOIIB szkolenia prowadzone w GUNB-ie działania związane z wdrażaniem cyfryzacji procesu budowlanego. Również Grzegorz Polak był do dyspozycji słuchaczy w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących cyfryzacji.

W swoim wystąpieniu R. Karwowski przypomniał o zasadniczym celu organizacji warsztatów, jakim jest współdziałanie członków Izby z organami AAB i NB i uzyskanie jednolitego stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym w odniesieniu do różnie interpretowanych przepisów Prawa budowlanego. Temu celowi służyły również cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia organizowane przed pandemią przez ŚlOIIB dla członków, prowadzone w siedzibach starostw lub urzędów miast, na które zapraszani byli także pracownicy AAB i NB. „Dzięki naszym warsztatom i szkoleniom będziemy tak samo interpretować prawo budowlane” wyraził nadzieję przewodniczący Rady ŚlOIIB.

Program tegorocznych warsztatów obejmował następujące tematy:

  • Problemy w procesie budowlanym w świetle dużej nowelizacji (19 września 2021) oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane – w pytaniach i odpowiedziach.
  • Obowiązujące wzorce formularzy i dokumentów składanych do organów NB na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych.
  • Zezwolenie na realizację inwestycji drogowych -wybrane zagadnienia.
  • Problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych – zmiany w przepisach i aktualne orzecznictwo.
  • Uproszczone postępowanie legalizacyjne.
  • Aktualne orzecznictwo w zakresie postępowań administracyjnych przed organami AAB oraz NB.

Większość tematów adresowana była do pracowników AAB i NB, ale we wszystkich sesjach tematycznych mogli brać udział także członkowie organów ŚlOIIB. Uczestniczyli oni również w odbywającym się w ramach warsztatów spotkaniu, podczas którego adwokat Karol Urban, obsługujący ŚlOIIB pod względem prawnym, omówił działalność statutową Izby.

W kolejnych dniach prelegentami lub udzielającymi wyjaśnień na zgłaszane przez uczestników warsztatów problemy lub zapytania były następujące osoby:

Daniel Biegalski - dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej GUNB,

Dorota Klimberzin – zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego GUNB,

Adam Baryłka – dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

Bartłomiej Szcześniak – radca koordynator w Departamencie Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

Rafał Dudek - naczelnik Wydziału Odszkodowań Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

Elżbieta Oczkowicz - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Andrzej Macałka - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów i prezentacji oraz dyskusji nad szczegółowymi problemami - zarówno w sali wykładowej jak i w indywidualnych rozmowach kuluarowych. Wspólne szkolenia, będące okazją do dzielenia się doświadczeniami, służą lepszej współpracy pomiędzy organami, od których zależy właściwe prowadzenie procesu budowlanego, co podkreślają zarówno członkowie ŚlOIIB jak i pracownicy AAB oraz NB.

Na zakończenie warsztatów przedstawiciele organizatorów: Tomasz Radziewski i Bożena Goldamer-Kapała podziękowali uczestnikom za aktywny udział i zaprosili na kolejne za rok.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's