Wydarzenia w ŚlOIIB

XXIII Gala Budownictwa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Po rocznej przerwie - spowodowanej pandemią koronawirusa - odbyła się 19 listopada 2021, tym razem w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, kolejna gala zorganizowana przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jest to doroczna uroczystość uświetniająca Śląski Dzień Budowlanych.

Gospodarzami gali byli witający zebranych Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. W krótkim wystąpieniu R. Karwowski odniósł się do zmian w prawie budowlanym, pozytywnie oceniając wprowadzaną cyfryzację procesu budowlanego, oraz poinformował, że niniejszą galą Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczyna obchody 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku. M. Czyszek nawiązał do podpisanego 13 października 2021 przez 19 sygnatariuszy w siedzibie ŚlOIIB aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” - sygnatariusze nie mają wątpliwości, że wypowiadanie się na tematy dotyczące budownictwa jednym wspólnym głosem całego śląskiego środowiska budowlanego jest celowe i zapewne skuteczniejsze niż każdego z osobna. Forum ma nową formułę i nowych sygnatariuszy, ale niezmiennie jeden cel - wspólne działania w kierunku rozwoju budownictwa województwa śląskiego.

W piątkowy wieczór spotkali się w teatrze przedstawiciele władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji pozarządowych budownictwa. Byli wśród nich m.in. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Michał Widelski, dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Dariusz Iskanin, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezydenci i burmistrzowie śląskich miast z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim na czele, rektorzy i dziekani śląskich uczelni, a wśród nich prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący rad oraz członkowie władz okręgowych izb inżynierów budownictwa – nawet z odległych stron Polski. Adresy przesłali organizatorom Piotr Nowak, minister Rozwoju i Technologii, oraz Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

XXIII Gala Budownictwa stanowiła okazję do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną poprzez wręczenie medali i odznak honorowych, nagród i tytułów. Wśród wyróżnionych była grupa członków ŚlOIIB.

Odznakę Honorową za Zasługi dla Budownictwa otrzymali Krystyna Kieres, Anna Polisiewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Zbigniew Herisz i Jarosław Paluszyński. Nagrody wręczał Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowany został Jerzy Skotny, a Srebrną - Jadwiga Owsiak, Andrzej Kulawik, Jan Spychała i Tadeusz Sopata. Nagrody wręczał Dariusz Iskanin, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Tytuł honorowy wraz z medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” otrzymali; Roman Olszewski – Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice w latach 2005 – 2020 i Kazimierz Konieczny – Kierownik Oddziału Śląskiego ITB. Laudację wygłosili – Franciszek Buszka i Andrzej Szydlowski.

Nagrodę z tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” uhonorowani zostali:

 1. Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowiec,
 2. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 3. dr hab. inż. Maciej Major, prof. politechniki Częstochowskiej – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
 4. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
 5. dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH – Kierownik Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 6. Elżbieta Kwiecińska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu
 7. Joanna Koch-Kubas – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 8. Ewa Czyż – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w Gliwicach
 9. Marek Kopel – Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 10. Mariusz Rybka – Właściciel MRConstruction sp. z o.o. w Gliwicach
 11. Krzysztof Ciesiński – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010 oraz w obecnej kadencji 2018-2022, Koordynator – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 12. ŚP Stefan Wójcik – Przewodniczący Zarządu Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w latach 1984–1996, Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002–2010, członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2010-2018. Wyróżnienie przyznane w ubiegłym roku odebrała córka Agata Manterys.

 

W imieniu nagrodzonych osób podziękował rektor Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

Medalem Śląskiej OIIB zostali wyróżnieni prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

Symboliczną nagrodę w Konkursie „Śląskie Budowanie”, jaką jest „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych, otrzymali:

 1. Baks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 2. Gram-Box sp. z o.o. z siedzibą w
 3. ELKOL z siedzibą w Gliwicach
 4. Proof-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” w Bytomiu
 6. STO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Właścicielem firmy ELKOL z Gliwic Krzysztof Kolonko, członek Rady ŚlOIIB.

 

Statuetki wraz dyplomem w konkursie INŻYNIER ROKU organizowanym przez ŚlOIIB zostały wręczone również ubiegłorocznym laureatom, ponieważ w ub. roku nie było to możliwe z powodu lockdownu.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy, a także promocję dobrej organizacji i jakości robót. Jego celem jest również nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, wykonawcami i kadrą inżynieryjno-techniczną, a członkami ŚlOIIB - osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego

Laureatami za 2019 rok zostali:

Kategoria 1 - Obiekty kubaturowe i inne inżynierskie:

 

Projektant Roku 2019 - Zespół - mgr inż. Arkadiusz Bula,mgr inż. Arkadiusz Puszek,

Kierownik budowy/robót Roku 2019 - mgr inż. Marek Rotkegel,

Inspektor nadzoru Roku 2019 - Zespół - mgr inż. Marcin Nieckarz, inż. Wiesław Niemczyk,mgr inż. Roman Wilczek.

 

Kategoria 2: Obiekty liniowe (infrastruktura):

Projektant Roku 2019 - Zespół mgr - inż. Iwona Chadryś, mgr inż. Ewa Hermańska-Kaczmarczyk,

Kierownik budowy/robót Roku 2019 - mgr inż. Piotr Golda,

 

Laureatami za 2020 rok zostali:

Kategoria 1: Obiekty kubaturowe i inne inżynierskie:

Kierownik budowy Roku 2020 - mgr inż. Wojciech Adam
Inspektor Nadzoru Roku 2020 – Zespół - mgr inż. Kamil Kalisz, mgr inż. Bogdan Wydmański, mgr inż. Piotr Hepa,

 

Kategoria 2: Obiekty liniowe (infrastruktura):

Inspektor Nadzoru Roku 2020 - mgr inż. Marzena Teper
Wyróżnienie - Inspektor Nadzoru Roku 2020 - mgr inż. Alojzy Sawicki

 

Złotą Odznaką im. Króla Kazimierza Wielkiego nadaną przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie otrzymali:

 • Mariusz Czyszek - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 • Jacek Bialik – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes Podstrefy Gliwice
 • Regionalna Izba Gospodarczej w Katowicach – nagrodę odebrał Tomasz Zjawiony – Prezes Izby

 

Nagrodę - Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej i Statuetka BenchMan otrzymali:

 • Zamek Cieszyn
 • Zakład Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Mikołowie
 • Firma Fulco System sp. z o.o.

 

Uroczystości uświetnił znakomity musical „Zakonnica w przebraniu” w wykonaniu artystów Teatru Rozrywki w Chorzowie.

 

Relacja filmowa z XXIII Gali budownictwa

 

Więcej zdjęć znajduje się w galerii - Otwórz.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's