Porozumienia - Partnerzy

Porozumienie o współpracy pomiędzy ŚlOIIB i ATH w Bielsku-Białej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

29 września 2021 zawarto Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

ATH jest kolejną uczelnią na Śląsku, na której studiują potencjalni członkowie ŚlOIIB, bowiem absolwenci niektórych kierunków tej uczelni w nieodległej przyszłości będą ubiegać się o członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa chcąc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Porozumienie podpisali rektor dr hab. Jacek Nowakowski, profesor ATH, i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W spotkaniu, które odbyło się na ATH w Bielsku-Białej, uczestniczył wraz z rektorem dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, pełniący ze strony uczelni funkcję koordynatora współpracy z ŚlOIIB. W ramach porozumienia zostały ustalone następujące kierunki współdziałania:

  • Wspólne kształtowanie planów studiów i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
  • Wspólna organizacja konferencji, kursów, wydarzeń naukowych.
  • Organizacja szkoleń dla studentów uczelni, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku budowlanym oraz w obszarze inżynierii środowiska.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby poprzez szkolenia i inne formy kształcenia prowadzone przez Uczelnię.
  • Organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe magisterskie absolwentów Uczelni z zakresu konstrukcyjno-budowlanego oraz instalacji sanitarnych, wodnych i melioracji.
  • Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć.

Podobne porozumienie zostało zawarte 18 lutego 2020 z Politechniką Śląską i 15 grudnia 2020 z Politechniką Częstochowską.

  

  

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's