Działalność statutowa ŚlOIIB

Uchwały ŚlOIIB 2023

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uchwały

Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2023

 

SLK Okręgowa Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0001/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0001_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0002/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0002_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0003/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0003_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0004/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0004_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0005/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0005_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0006/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0006_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0007/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0007_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0008/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK_OR_0008_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 30.12.2022 i 31.01.2023 roku SLK_OR_0009_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2022, stan na 31.12.2022 rok SLK_OR_0010_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: akceptacji dokumentów Zjazdowych XXII Zjazdu Sprawozdawczego  ŚlOIIB SLK_OR_0011_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr SLK/OKR/0001/2023, SLK/OKR/0002/2023 i SLK/OKR/0003/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku oraz SLK/OKR/0004/2023, SLK/OKR/0005/2023 i SLK/OKR/0006/2023 z dnia 09.02.2023 roku SLK_OR_0012_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: Regulaminu dofinansowania przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkoleń seminaryjnych o tematyce technicznej realizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne SLK_OR_0013_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: objęcia patronatem branżowym oraz przyznania środków finansowych na organizację V Konferencji „Obiekty budowlane na terenach górniczych” SLK_OR_0014_2023
SLK Rada 16.02.2023 w sprawie: objęcia patronatem honorowym oraz przyznania środków finansowych 68 Konferencji Krynickiej „Wyzwania budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych” SLK_OR_0015_2023

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's