Działalność statutowa ŚlOIIB

Uchwały ŚlOIIB 2023

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Uchwały

Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

* pełne teksty Uchwał są dostępne w Biurze ŚlOIIB w Katowicach

Rok 2023

 

 

SLK Okręgowa Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0001/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0001/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0002/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0002/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0003/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0003/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0004/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0004/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0005/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0005/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0006/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0006/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0007/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0007/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0008/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku SLK/OR/0008/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 30.12.2022 i 31.01.2023 roku SLK/OR/0009/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: akceptacji wykonania budżetu ŚlOIIB w Katowicach za rok 2022, stan na 31.12.2022 rok SLK/OR/0010/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: akceptacji dokumentów Zjazdowych XXII Zjazdu Sprawozdawczego  ŚlOIIB SLK/OR/0011/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr SLK/OKR/0001/2023, SLK/OKR/0002/2023 i SLK/OKR/0003/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku oraz SLK/OKR/0004/2023, SLK/OKR/0005/2023 i SLK/OKR/0006/2023 z dnia 09.02.2023 roku SLK/OR/0012/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: Regulaminu dofinansowania przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkoleń seminaryjnych o tematyce technicznej realizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne SLK/OR/0013/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: objęcia patronatem branżowym oraz przyznania środków finansowych na organizację V Konferencji „Obiekty budowlane na terenach górniczych” SLK/OR/0014/2023
SLK Rada 16.02.2023 ZO/0023-1/23-(2)
SLK/210/PW/23
21.02.2023 w sprawie: objęcia patronatem honorowym oraz przyznania środków finansowych 68 Konferencji Krynickiej „Wyzwania budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych” SLK/OR/0015/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0009/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku SLK/OR/0016/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0010/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku SLK/OR/0017/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0011/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku SLK/OR/0018/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0012/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku SLK/OR/0019/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0013/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku SLK/OR/0020/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 28.02.2023, 16.03.2023 i 31.03.2023 roku SLK/OR/0021/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: rozszerzenia kompetencji Zespołu ds. aktywizacji młodych SLK/OR/0022/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: współorganizacji zawodów w kolarstwie górskim MTB SLK/OR/0023/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: organizacji regat żeglarskich SLK/OR/0024/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: organizacji  konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2023”, zatwierdzenia regulaminu konkursowego oraz wyboru Jury konkursu SLK/OR/0025/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i medialnym III Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria sanitarna w budownictwie i Infrastrukturze” SLK/OR/0026/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: objęcia patronatem branżowym i dofinansowania  XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” SLK/OR/0027/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: objęcia patronatem VI Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” SLK/OR/0028/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: objęcia patronatem 18 edycji Międzynarodowych Targów EXPOBUD&Odnawialnych Źródeł Energii SLK/OR/0029/2023
SLK Rada 13.04.2023 ZO/0023-1/23-(4)
SLK/532/PW/23
25.04.2023 w sprawie: objęcia patronatem i dofinasowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. FOTOWOLTAIKA DZIŚ I JUTRO SLK/OR/0030/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 28.04.2023, 15.05.2023 i 31.05.2023 roku SLK/OR/0031/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: realizacji wniosków z XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2023 roku SLK/OR/0032/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: aktualizacji Regulaminu dofinansowania przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkoleń seminaryjnych o tematyce technicznej realizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne SLK/OR/0033/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: współorganizacji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z zakresu budownictwa, wykonane w ATH Bielsko-Biała SLK/OR/0034/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: zmiany regulaminu konkursu wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER - 2023” SLK/OR/0035/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: przyznania środków finansowych na organizację X Jubileuszowych Mistrzostw Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym o Puchar Prezesa PIIB SLK/OR/0036/2023
SLK Rada 01.06.2023 ZO/0023-1/23-(6)
SLK/675/PW/23
14.06.2023 w sprawie: systemu elektronicznego obiegu dokumentów SLK/OR/0037/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0014/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2023 roku SLK/OR/0038/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 30.06.2023, 25.07.2023, 31.08.2023 i 07.09.2023 roku SLK/OR/0039/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: współorganizacji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z obszarów budownictwa, absolwentów Wydz. Budownictwa Politechniki Częstochowskiej SLK/OR/0040/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB (Irena Swarowska) SLK/OR/0041/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB (Adam Wojda) SLK/OR/0042/2023
SLK Rada 07.09.2023 ZO/0023-1/23-(8)
SLK/1001/PW/23
15.09.2023 w sprawie: objęcia patronatem branżowym i dofinasowania konferencji Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji SLK/OR/0043/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0015/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku SLK/OR/0044/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0016/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku SLK/OR/0045/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0017/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku SLK/OR/0046/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0018/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku SLK/OR/0047/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr SLK/POR/0019/2023 Prezydium Okręgowej Rady ŚlOIIB w Katowicach podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku SLK/OR/0048/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: przyjęcia Protokołów Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach posiedzeń w dniach 29.09.2023, 05.10.2023, 23.10.2023, 31.10.2023 i 01.12.2023 roku SLK/OR/0049/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB
nr SLK/OKR/0007/2023, SLK/OKR/0008/2023, SLK/OKR/0009/2023, SLK/OKR/0010/2023, SLK/OKR/0011/2023, SLK/OKR/0012/2023, SLK/OKR/0013/2023, SLK/OKR/0014/2023     
z dnia 30 września 2023 roku oraz SLK/OKR/0015/2023, SLK/OKR/0016/2023,  SLK/OKR/0017/2023 i SLK/OKR/0018/2023  z dnia 16.11.2023 roku
SLK/OR/0050/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/OR/0051/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: rezerwacji środków finansowych na cele statutowe Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego SLK/OR/0052/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: powołania Zespołu ds. nabycia nieruchomości na potrzeby ŚlOIIB SLK/OR/0053/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: przyjęcia do wiadomości treści uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nr SLK/OKR/0007/2023, SLK/OKR/0008/2023, SLK/OKR/0009/2023, SLK/OKR/0010/2023, SLK/OKR/0011/2023, SLK/OKR/0012/2023, SLK/OKR/0013/2023, SLK/OKR/0014/2023 z dnia 30 września 2023 roku oraz SLK/OKR/0015/2023, SLK/OKR/0016/2023,  SLK/OKR/0017/2023 i SLK/OKR/0018/2023  z dnia 16.11.2023 roku SLK/OR/0054/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2024 SLK/OR/0055/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Międzynarodowych Targów Budownictwa, Instalacji i Odnawialnych Źródeł Energii - SilesiaBUD w Katowicach SLK/OR/0056/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: organizacji zawodów w bowlingu SLK/OR/0057/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: objęcia patronatem honorowym imprez targowych organizowanych przez BPiW ASTRA w 2024 roku SLK/OR/0058/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: przyznania środków finansowych na organizację zawodów SLALOM GIGANT SLK/OR/0059/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: przyznania środków finansowych dla Stowarzyszenia Absolwentów PSB Bytom SLK/OR/0060/2023
SLK Rada 08.12.2023 ZO/0023-1/23-(10)
SLK/1396/PW/23
14.12.2023 w sprawie: organizacji Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa SLK/OR/0061/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's