Prawo i przepisy

27 stycznia br. zaczyna obowiązywać Elektroniczny Dziennik Budowy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprawdź jak korzystać z dziennika budowy w aplikacji na smartfonie.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest systemem, który zostanie uruchomiony 27 stycznia 2023 r., jako kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego, w związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane.

Jak będzie wyglądało prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej?

  • Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy: w EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorialnie organu administracji budowlanej, odebrać dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego.
  • Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku, a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejsca o dowolnej porze.

Korzyści z użytkowania EDB:

  • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
  • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
  • wygodne monitorowanie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
  • automatyczne wpisy dotyczące przyjęcia i powierzania obowiązków uczestnikom procesu budowlanego,
  • łatwa korekta wpisów,
  • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prosimy i zachęcamy członków Śląskiej OIIB o zapoznanie się w treścią specjalnie przygotowanych materiałów informacyjnych. Są one możliwe do pobrania w postaci pdf.:

  • Folder informacyjny EDB,
  • Przewodnik „Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy" – v. 1 przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, głównie pod kątem informacji dla kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru budowlanego oraz projektantów sprawujących nadzór autorski. W miarę napływających uwag i wniosków, Przewodnik ten będzie aktualizowany w kolejnych wersjach.

Na stronie www.piib.org.pl/dla-czlonkow/cyfryzacja-w-budownictwie opublikowano także film instruktażowy  „Jak wysłać wniosek o wydanie dziennika budowy”.

Przewodnik - Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB). Przebieg robót budowlanych w inteligentnej aplikacji - Folder

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's