Prawo i przepisy

Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów RP opracowały materiał jako Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Celem było ujednolicenie formy i treści projektu, którym to wzorem posługiwaliby się architekci i inżynierowie a także organy administracji architektoniczno-budowlanej na terenie Dolnego Śląska a docelowo również w pozostałych województwach.

Opracowany materiał w bardzo znacznym stopniu ułatwi i ujednolici sposób opracowania i wydawania dokumentacji projektu budowlanego. Opracowanie zawiera również proponowane szablony opisów projektu budowlanego (zawartość).

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z tym opracowaniem i zgłoszenie swoich uwag umożliwiających wprowadzenie konstrukcyjnych poprawek.

Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)

Uwagi i propozycje zmian w przedstawionych dokumentach można przesyłać na adres biura ŚlOIIB do 15 kwietnia br.

 

Ewa Dworska

Zespół ds. prawno regulaminowych.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's