Zawody sportowe

Jubileusz zawodów ŚlOIIB w narciarstwie alpejskim

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W tym roku odbyły się po raz piętnasty zawody Śląskiej OIIB w narciarstwie alpejskim. W związku z jubileuszem 15-lecia narciarskiej rywalizacji członków naszego samorządu zawodowego przedstawiamy w formie wspomnień kilkunastoletnią historię i statystykę zawodów oraz pamiątkowe grupowe zdjęcia uczestniczących w nich osób.

Pierwsze zawody Śląskiej OIIB w narciarstwie alpejskim, w kategorii SLALOM GIGANT odbyły się 5 stycznia 2008 i stanowiły jedno z wydarzeń organizowanych w naszej Izbie z okazji piątej rocznicy powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku. Pomysłodawcą zawodów był Janusz Kozula, z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB ówczesny opiekun Delegatury ŚlOIIB w Bielsku Białej, zamienionej później na Placówkę Terenową ŚlOIIB. Narciarstwo cieszy się wśród członków ŚlOIIB popularnością, dlatego zawody narciarskie weszły na stałe do kalendarza imprez sportowych organizowanych w naszej Izbie. Nie odbyły się jedynie w 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa. Służą popularyzacji aktywnego wypoczynku zimą, integracji środowiska inżynierskiego i podnoszeniu umiejętności narciarskich. Organizacją zawodów zajmuje się z powodzeniem bielska placówka ŚlOIIB, początkowo pod kierunkiem Janusza Kozuli, następnie Józefa Kluski – delegowanych jako zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB z rejonu Bielska-Białej. Obaj koledzy od początku współpracowali ze sobą przy organizacji zawodów, a także byli wielokrotnie ich uczestnikami.

Od początku członkowie ŚlOIIB mogą uczestniczyć w slalomie wraz z rodzinami – z małżonkami, dziećmi lub wnukami, co również przekłada się na popularność imprezy. To nie tylko przyjemność i radość ze spotkania z innymi entuzjastami narciarstwa, ale również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w jeździe sportowej między bramkami i atrakcja dla dzieci. Listy uczestników wypełniają się na wiele dni przed zawodami, jedynie prognozy gorszej pogody mogą zniechęcić część osób. Ze względu na trudne do przewidzenia warunki narciarskie planowanej z wyprzedzeniem imprezy, na wszelki wypadek przewidziany jest drugi, rezerwowy termin. Do tej pory tylko trzy razy zawody odbyły się w drugim terminie i tylko raz były w ogóle zagrożone z powodu złych warunków w obu terminach na Skrzycznym, szczęśliwie udało się je zorganizować na Górze Żar.

W 2010 roku gościliśmy na zawodach reprezentację Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa, Oddział w Żylinie, z przewodniczącym Rady Borisem Vrablem, a w 2015 i 2016 roku reprezentacje Mazowieckiej OIIB. Od 2017 roku zawody narciarskie ŚlOIIB są imprezą otwartą - do uczestnictwa zapraszani są członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa z całej Polski. Do tej pory brali w nich udział inżynierowie budownictwa z 7 okręgowych izb: Dolnośląskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Śląskiej i Wielkopolskiej OIIB. W przededniu zawodów organizowane są spotkania integracyjne z udziałem przedstawicieli Rady ŚlOIIB dla osób, które przyjeżdżają wcześniej spoza Śląska.

Organizacja slalomów powierzana jest profesjonalnym firmom, 2 pierwsze organizował Klub Sportowy START, 13 kolejnych - Stanisławski RACE-TIMING. Czas mierzony jest elektronicznie, zjazdy uwieczniane na zdjęciach. Uczestnicy są dzieleni na kategorie wiekowe – początkowo było to 5 kategorii: dzieci i młodzież, kobiety i 3 kategorie wiekowe mężczyzn, od 2013 roku osobno są klasyfikowane dzieci i młodzież, a w 2022 roku wprowadzono 2 kategorie wiekowe kobiet, w sumie 7 kategorii. Dzieci i młodzież nagradzane są dyplomami albo medalami oraz słodyczami lub maskotkami, a zwycięzcy poszczególnych kategorii kobiet i mężczyzn pucharami, dyplomami i upominkami ufundowanymi przez sponsorów. Z osób dorosłych na podium mogą stanąć tylko członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Relacje z zawodów zamieszczane są w Informatorze ŚlOIIB oraz na stronie internetowej ŚlOIIB, gdzie dodatkowo publikowana jest galeria zdjęć uczestników i ogólne wyniki.

Przez lata zmieniała się lokalizacja slalomu. Najczęściej, bo dziewięć razy, organizowany był w Szczyrku na odcinku czarnej trasy na Skrzycznym, zwanym Dolinami, pięciokrotnie na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a w tym roku po raz pierwszy w Istebnej, w Ośrodku Złoty Groń.

Zawody narciarskie ŚlOIIB w kat. SLALOM GIGANT mają od lat swoich sympatyków i wielu prawie stałych uczestników, którzy podkreślają bardzo dobrą organizację, a w szczególności wspaniałą atmosferę przyjaznej rywalizacji. Te opnie podzielają również zawodnicy z innych okręgowych izb, którzy coraz liczniej są ich uczestnikami.

 

Do zobaczenia na beskidzkich stokach w 2024 roku!

 

Maria Świerczyńska

Niżej GALERIA ZDJĘĆ (z archiwum ŚlOIIB)

oraz Tabelaryczne zestawienie „SLALOM GIGANT w ŚlOIIB_2008-2023” oprac. przez  Ewę Anczkowską i Ewę Keiper z PT w Bielsku-Białej

 

 

I – 5.01.2008

 

II – 24.01.2009

 

 

III – 30.01.2010

 

III – 30.01.2010 – Z przewodniczącym Rady Słowackiej IIB, Oddz. w Żylinie

 

IV – 6.02.2011

 

 

V – 18.02.2012

 

 

 VI – 3.02.2013

 

 

VII – 9.02.2014

 

 

VIII – 15.02.2015

 

 

IX – 6.03.2016

 

 

X – 12.02.2017

 

 

XI – 11.02.2018 

 

XII – 3.02.2019

 

 

XIII – 9.02.2020

 

 

XIV – 27.02.2022

 

 

 

XV – 12.03.2023

 

Tabela

 SLALOM GIGANT w ŚlOIIB_2008-2023

LP. Data Miejsce, ilość zawodników, zwycięzcy Informacje ogólne Uwagi
I 5.01.2008r.  Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 43 zawodników.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Iwona Jaworek-Kocek,  następne miejsca zdobyły kolejno: Magdalena Drabik, Maria Świerczyńska, Elżbieta Nowicka-Słowik i Małgorzata Szukalska.
Wśród sklasyfikowanych 19 mężczyzn pierwsze miejsce zajął: Zygmunt Binda  kolejne miejsca: Adam Cieślar i Mariusz Nowak.
Ogłoszenie wyników  w kawiarni Mysłajka w Szczyrku.

Puchary wręczał przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki i Janusz Kozula.
 
II 24.01.2009r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 46 zawodników.
Zwycięzcami zostali: wśród pań Krystyna Dobrowolska, panów do lat 45 Wojciech Ziemski, panów w przedziale 46-65 lat Zygmunt Binda, a wśród seniorów Jacek Miśniakiewicz. W klasyfikacji open (członkowie Izby i ich rodziny) pierwsze trzy miejsca zajęli: Tomasz Cieślar (młodzież), Zygmunt Binda i Wojciech Ziemski. 
Ogłoszenie wyników w kawiarni Mysłajka w  Szczyrku.

Puchary i medale wręczał Andrzej Nowak.
 
III 30.01.2010r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 88 zawodników.
Panie: 1 m. Małgorzata Drzewiecka i kolejno Maria Świerczyńska, Elżbieta Nowicka-Słowik,
Mężczyźni pow. 65: 1. MIŚNIAKIEWICZ Jacek, 2. COPIJA Jan,  3. RAKSZAWSKI Zdzisław,
Mężczyźni 45-65: 1. RAKSZAWSKI Jacek, 2. MIKA Edward, 3. BINDA Zygmunt,
Mężczyźni do 45: 1. BŁACH Maciej, 2. NOWAK Mariusz, 3. ZIEMSKI Wojciech.
Ogłoszenie wyników w kawiarni Mysłajka w Szczyrku.

Puchary i medale wręczał Andrzej Nowak, Janusz Kozula, Józef Kluska.
Udział 3-osobowej reprezentacji Słowackiej Izby
IV 6.02.2011r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 47 zawodników:
w kat. „Kobiety”: 1-Maria Świerczyńska, 2-Barbara Kampczyk, 3-Elżbieta Nowicka-Słowik,
w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1-Jacek Miśniakiewicz, 2-Adam Stasica, 3-Zdzisław
Rakszawski,
w kat. „Mężczyźni45-65 lat”: 1-Jacek Rakszawski, 2-Edward Mika, 3-Marek Krupa,
w kat. „Mężczyźni poniżej 45 lat”jako jedyny członek Izby, w tej kat. wiekowej pierwsze miejsce zdobył Marek Kołodziej.
Ogłoszenie wyników przed Barem u Józka.

Dekoracji zwycięzców dokonał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka i Józef Kluska. 
 
V 18.02.2012r. Miejsce zawodów Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Uczestniczyło 67 zawodników:
w kat. „Kobiety”: 1-Małgorzata Drzewiecka, 2-Maria Świerczyńska, 3-Iwona Jaworek-Kocek,
w kat.„Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1-Jacek Miśniakiewicz, 2-Andrzej Gasiński, 3-Adam Stasica,
w kat. „Mężczyźni 45-65 lat”: 1-Jacek Rakszawski, 2-Maciej Błach, 3-Edward Mika,
w kat. „Mężczyźni poniżej 45 lat”:1-Wojciech Antoń, 2-Maciej Fidyk, 3-Marek Kołodziej.
Ogłoszenie wyników- Ośrodek Aktywnego Wypoczynku ŻAR.
 
Dekoracji zwycięzców dokonał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka z Andrzejem Nowakiem i  Józefem Kluską.
Sponsorzy:
3M Poland Sp. z o.o.,
ZPUE Holding Sp. z o.o.,
EFEN Sp. z o.o.,
Jacek Rakszawski zafundował zdobywcom pierwszych miejsc bilety na koncert Johnny Wintera w Bielsku-Białej w dniu 4 marca 2012. 
VI 3.02.2013r. Miejsce zawodów Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Uczestniczyło 64 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Elżbieta Nowicka-Słowik, 3. Elżbieta Zielińska-Kała,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Jacek Miśniakiewicz, 3. Adam Stasica,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Jacek Rakszawski, 2. Maciej Błach, 3. Adam Cieślar,
w kat. „MĘŻCZYŹNI PONIŻEJ 45 LAT”: 1. Maciej Fidyk, 2. Wojciech Kazek, 3. Marek Kołodziej.
Ogłoszenie wyników- Ośrodek Aktywnego Wypoczynku ŻAR.

Dekoracji zwycięzców dokonał Janusz Kozula i  Józef Kluska. 
Sponsorzy:
 ZPUE Holding Sp. z o.o.,
 Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL Sp.jawna.
VII 9.02.2014r. Miejsce zawodów Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Uczestniczyło 45 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Barbara Kampczyk, 3. Magdalena Stanchły,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Tadeusz Biernacki, 2. Jacek Miśniakiewicz, 3. Zdzisław Rakszawski,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Jacek Rakszawski, 2. Wojciech Ziemski, 3. Edward Mika,
w kat. „MĘŻCZYŹNI PONIŻEJ 45 LAT”: 1. Krzysztof Pacud, 2. Marcin Szweda, 3. Mariusz Nowak.
Ogłoszenie wyników- Ośrodek Aktywnego Wypoczynku ŻAR.

Dekoracji zwycięzców dokonał Janusz Kozula i Józef Kluska. 
Udział 5-osobowej reprezentacji Mazowieckiej OIIB.

Sponsor:
ZPUE S.A. we Włoszczowie.
VIII 15.02.2015r. Miejsce zawodów Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Uczestniczyło 74 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Magdalena Drabik, 3. Maria Nowak (Mazowiecka OIIB),
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Tadeusz Biernacki (Mazowiecka OIIB), 3. Edward Nowak,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Jacek Rakszawski, 2. Wojciech Ziemski, 3. Sławomir Stępniewski,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 19-45 LAT”: 1. Marcin Szweda, 2. Damian Siwek, 3. Marcin Szkop.
Ogłoszenie wyników- Ośrodek Aktywnego Wypoczynku ŻAR.

Dekoracji zwycięzców dokonał Janusz Kozula i Józef Kluska. 
Udział 12-osobowej reprezentacji Mazowieckiej OIIB.

W przeddzień zawodów  P.T. ŚlOIIB z Bielska-Białej wraz z O.PZITB w Bielsku-Białej zorganizowała zwiedzanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Międzybrodziu Bialskim.

Sponsorzy:
ZPUE S.A. z Włoszczowy,
Ormazabal Polska Sp. z o.o. ze Zgierza,
Rynek Energetyki Elektroskandia Polska
z siedzibą w Poznaniu.
IX 6.03.2016r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 55 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Małgorzata Putowska (Wielkopolska OIIB), 2. Maria Świerczyńska, 3.Grażyna Sadal (Mazowiecka OIIB),
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda ŚlOIIB, 2.Tadeusz Biernacki MazOIIB, 3. Edward Nowak ŚlOIIB,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Wojciech Ziemski ŚlOIIB, 2. Andrzej Duda ŚlOIIB, 3. Grzegorz Budziński ŚlOIIB.
Ogłoszenie wyników przed Barem u Józka.

Dekoracji zwycięzców dokonał  Józef Kluska.
Reprezentacje OIIB:
11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB, 
3-osobowa Wielkopolskiej OIIB.

Sponsorzy:
ZPUE S.A. z Włoszczowy,
Ormazabal Polska Sp. z o.o. ze Zgierza.
X 12.02.2017r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego - Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 98 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Grażyna Sadal (Mazowiecka OIIB), 3. Marzena Rojek,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Edward Mika, 2. Edward Nowak, 3. Tadeusz Biernacki (Mazowiecka OIIB),
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Jacek Rakszawski, 2. Marek Krupa, 3. Adam Cieślar,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 19-45 LAT”: 1. Damian Siwek, 2. Marcin Szweda, 3. Mateusz Gąska.
Ogłoszenie wyników przed Barem u Józka.


Dekoracji zwycięzców dokonał Janusz Kozula i Waldemar Szleper.
Reprezentacja OIIB:
9-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB.

Sponsorzy:
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o. z Katowic,
ORMAZABAL POLSKA Sp. z o.o. ze Zgierza,
ZPUE S.A z Włoszczowy.
XI 11.02.2018r. Miejsce zawodów Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Uczestniczyło 55 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Małgorzata Putowska (Wielkopolska OIIB), 2. Maria Świerczyńska, 3. Ewa Kosibor,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Nowak, 3. Leszek Gamracy,
w kat.  „MĘŻCZYŹNI 46-65 LAT”: 1. Sławomir Stępniewski (Mazowiecka OIIB), 2. Andrzej Duda, 3. Wojciech Ziemski,
w kat.  „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”: 1. Damian Siwek, 2. Marcin Szweda, 3. Wojciech Kazek.
Ogłoszenie wyników- Ośrodek Aktywnego Wypoczynku ŻAR

Nagrody wręczał: Józef Kluska
i Janusz Kozula.
Reprezentacje OIIB:
4-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB,
3-osobowa Podkarpackiej OIIB,
4-osobowa Wielkopolskiej OIIB,
1-osobowa z Dolnośląskiej ŚlOIIB.

Sponsorzy:
ZPUE Koronea Group z Włoszczowy,
Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ze Zgierza.
XII 3.02.2019r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 69 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Ewa Szolc, 2. Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB), 3. Maria Świerczyńska;
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Nowak, 3. Leszek Gamracy;
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Wojciech Antoń, 2. Jacek Rakszawski, 3. Grzegorz Budzoński;
w kat. „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”: 1. Damian Siwek, 2. Adam Kaczmarek, 3. Tomasz Żyrek. 
Ogłoszenie wyników przed Barem u Józka.

Nagrody wręczał zwycięzcom Józef Kluska, Janusz Kozula
 i Mirosław Boryczko, przewodniczacy Rady Małopolskiej OIIB.
Reprezentacje OIIB:
11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB,
3-osobowa Małopolskiej OIIB.

Sponsor:
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.
XIII 9.02.2020r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 94 zawodników:
w kat. „KOBIETY”: 1. Magdalena Karolak (Małopolska OIIB), 2. Maria Świerczyńska, 3. Barbara Kampczyk,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Mika, 3. Edward Nowak,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Marek Krupa, 2. Jacek Rakszawski, 3. Marcin Szweda,
w kat. „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”: 1. Jacek Karolak (Małopolska OIIB), 2. Damian Siwek, 3. Adam Cieślar.
Ogłoszenie wyników przed Barem u Józka.


Nagrody wręczał Józef Kluska.
Reprezentacje OIIB:
Dolnośląskiej OIIB - 2 osoby,
Małopolskiej OIIB– 3 osoby,
Mazowieckiej OIIB - 12 osób.

Sponsorzy:
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.
XIV 27.02.2022r. Miejsce zawodów: Stok Skrzycznego-Doliny w Szczyrku.
Uczestniczyło 67 zawodników:
w kat. „KOBIETY POWYŻEJ 50 LAT”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Anna Jachowicz, 3. Anna Jastrząb-Nigbor,
w kat. „KOBIETY DO 50 LAT”: 1. Magdalena Karolak (Małopolska OIIB), 2. Aleksandra Kurzeja, 3. Aneta Gąska,
w kat. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT” 1. Zygmunt Binda, 2. Andrzej Duda, 3. Edward Nowak,
w kat. „MĘŻCZYŹNI 45 – 65 LAT”: 1. Marcin Szweda, 2. Wojciech Słapiński, 3. Sławomir Stępniewski (Mazowiecka OIIB),
w kat. „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”: 1. Jacek Karolak (Małopolska OIIB), 2. Paweł Klimczak (Małopolska OIIB),
3. Damian Siwek.
 Zakończenie imprezy nastąpiło przed „Barem
u Józka”

Nagrody wręczał Józef Kluska
Reprezentacje OIIB:
11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB,
3-osobowa Małopolskiej OIIB.

Sponsor:
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.
XV 12.03.2023r. Miejsce zawodów: Ośrodek Narciarski Złoty Groń- Istebna.
Uczestniczyło 79 zawodników:
w kat. KOBIETY K1 21-45: 1. Aneta Gąska(ŚlOIIB), Izabela Trancygier (MazOIIB), Kinga Pawłowska (MazOIIB),
w kat. K2 od 46: 1. Małgorzata Boryczko (MapOIIB), 2. Małgorzata Putowska (WkpOIIB), 3. Maria Świerczyńska (ŚlOIIB),
w kat. M1 do 45: 1. Szymon Żywioł (MapOIIB), 2. Paweł Klimczak (MapOIIB), 3. Adam Kaczmarek (ŚlOIIB),
w kat. M2 46-65: 1. Piotr Czerlunczakiewicz (MapOIIB), 2. Wiesław Marek (MapOIIB), 3. Marcisz Szweda (ŚlOIIB),
w kat. M3 pow. 65: 1. Adam Cieślar (ŚlOIIB), 2. Edward MIka (ŚlOIIB), 3. Zygmunt Binda (ŚlOIIB).
 Zakończenie na terenie ośrodka

Nagrody wręczał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, Józef Kluska i Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB
Reprezentacje OIIB:
11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB,
6-osobowa Małopolskiej OIIB, 4-osobowa Wielkopolskiej OIIB, 3-osobowa Podkarpackiej OIIB, 1-osobowa Opolskiej OIIB.
Sponsorzy:
ZPUE S.A. z Włoszczowy,
Hurtownia Instalacyjna BIMS Plus Kotły, Grzejniki, Pompy ciepła.

 

Organizatorami z ramienia ŚlOIIB byli: Janusz Wasil 1 raz (I zawody), Janusz Kozula 12 razy (zawody I-XII) i Józef Kluska 14 razy (zawody II-XV).

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's