Konkursy wiedzy technicznej

Poznaliśmy Zwycięzców X Jubileuszowego konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier - 2023”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy 2-etapowy konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier – 2023”, który Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała na platformie internetowej Izby. Po raz drugi w tej edycji do udziału zaproszeni zostali, poza członkami Śląskiej OIIB także inżynierowie budownictwa zrzeszeni w pozostałych okręgowych Izb.

Cel konkursu pozostaje od lat niezmienny i jest nim propagowanie wiedzy prawnej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konkurs składał się z 2 etapów:

  • Etap I – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, udostępnionej przez Izbę,
  • Etap II – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, dla Uczestników Etapu I, którzy uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia (tj. nie mniej niż 21 punktów z 30 punktów możliwych do zdobycia).

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało Jury w składzie: Józef Kluska (przewodniczący), Tomasz Radziewski, Michał Marchewka, Katarzyna Seweryn, Sebastian Gawłowski, Waldemar Szleper oraz Piotr Wyrwas. Wynikiem pozytywnym I etapu konkursu zakończyło 17 członków izby, którzy zakwalifikowali się do II etapu.

Poznajmy Zwycięzców całego konkursu, którzy wyłonieni zostali podczas II etapu. Na podstawie protokołu końcowego Komisji Konkursowej Nowoczesny Inżynier 2023 z dnia 12.12.2023r. oraz zgodnie z regulaminem, lista nagrodzonych uczestników przedstawia się następująco:

  1. miejsce – Gadomski Adam
  2. miejsce – Osiak Andrzej
  3. miejsce – Chłapek Aleksandra
  4. miejsce – Jarka Sylwia
  5. miejsce – Stanik Artur

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i już obecnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's