Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 29.02.2024 r.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W związku z punktami porządku obrad dotyczącymi spraw finansowych w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

  

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu posiedzenia z 8 grudnia 2023, sekretarz rady Ewa Dworska zaprezentowała 7 uchwał podjętych przez Prezydium Rady podczas posiedzenia 25 stycznia 2024, zatwierdzonych następnie uchwałami rady. Były to uchwały w sprawach: zmiany regulaminu konkursu prac dyplomowych na Wydziale Budownictwa PŚ, nagród dla absolwentów Wydziału Elektrycznego PŚ, patronatu nad konkursem prac uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym oraz: organizacji Festynu ŚlOIIB, zawodów bowlingowych, regat jachtowych i mistrzostw inżynierów budownictwa i architektów w ramach Biegu Częstochowskiego na 10 km. Podjęto również uchwałę o przyjęciu do wiadomości protokołów Składów Orzekających Rady z okresu pomiędzy posiedzeniami rady oraz uchwałę dot. realizacji budżetu ŚlOIIB za 2023 rok.

Informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB przekazał skarbnik Zenon Panicz, a o działaniach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium – skarbnik PIIB Elżbieta Bryła -Kluczny.

Z-ca przewodniczącego rady Waldemar Szleper omówił stan przygotowań do XXIII Zjazdu ŚlOIIB. Członkowie rady otrzymali też sprawozdania organów statutowych, przygotowane przez sekretarza rady i przewodniczących pozostałych organów statutowych, które będą przekazane delegatom na zjazdy okręgowe w materiałach zjazdowych. Następnie przyjęto uchwałą projekty Porządku obrad i Regulamin obrad zjazdowych oraz uchwałę w sprawie przyjęcia do wiadomości uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB.

Roman Karwowski podsumował również prace związane z wprowadzeniem SEOD „pilotażowo” w Krajowej Izbie oraz w 4 okręgowych izbach, wśród nich w ŚlOIIB, dziękując równocześnie za wielkie zaangażowanie dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanny Królickiej, jako dyrektora projektu i koordynatora prac, oraz pozostałych osób związanych z wdrażaniem SEOD.

Z-ca przewodniczącego rady Waldemar Szleper, odpowiadający w ŚlOIIB za wszystkie formy doskonalenia zawodowego członków, przedstawił i omówił prezentację będącą podsumowaniem doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB w 2023 roku oraz odniósł się do planów w tym zakresie na 2024 rok, a z-ca przewodniczącego rady Józef Kluska omówił wyniki Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2023” i przekazał relację ze zorganizowanych podczas katowickich targów Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa.

Na zakończenie obrad sekretarz rady poinformowała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych.

 

Opracowanie Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's