Aktualności - Komunikaty

POSIEDZENIE PREZYDIUM W DNIU 25 STYCZNIA 2024 roku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

25 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Obecni zaakceptowali proponowany porządek obrad oraz przyjęli bez uwag protokół poprzedniego Prezydium.

W ramach omówienia uchwał przyjętych przez SOR, sekretarz Rady Ewa Dworska przedstawiła statystykę dotycząca stanu członków naszej Izby w 2023 roku.

Następnie skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz zaprezentował omówił realizacje budżetu za rok 2023, zwracając uwagę na pozycje , w których nastąpiły przekroczenia założonych kwot budżetowych.

W ramach przygotowania do XXIII Zjazdu sprawozdawczego ŚlOIIB, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego ds. Zjazdu przedstawił propozycję materiałów zjazdowych, w tym porządku obrad i regulaminów. Przedstawione zostały również propozycje terminów spotkań przedzjazdowych w poszczególnych Placówkach i Punkcie Informacyjnym w Rybniku.

Kol. Waldemar Szleper przedstawił krótkie podsumowanie działalności szkoleniowej oraz ilości prenumerat czasopism w roku 2023 a kol. Elżbieta Bryła Kluczny przekazała drogą elektroniczną informacje o pracach Prezydium i Rady PIIB.

Józef Kluska poinformował o wynikach Konkursu „Nowoczesny Inżynier - 2023” oraz o przygotowaniach do Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa, które w naszej Izbie odbędą się w ramach spotkań targowych w Katowicach, Gliwicach i w Bielsku-Białej.

W trakcie Prezydium, uchwałą przyjęto zmianę Regulaminu Konkursu prac dyplomowych obronionych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, przyjętego uchwałą Rady Nr 129/R/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, wydłużając termin składania wniosków.

Omówiono również przygotowania do Festynu rodzinnego, który tradycyjnie odbędzie się na terenie Parku Giszowieckiego w ostatnią sobotę maja br oraz przygotowania do kolejnych zawodów bowlingowych, które rozegrane będą w okresie wiosennym w poszczególnych placówkach.

Podjęto również uchwały o udzielenie patronatu oraz wsparcia finansowego bądź rzeczowego dla imprez planowanych w najbliższym okresie czasu.

 

Ewa Dworska

Sekretarz Rady ŚlOIIB

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's