Aktualności - Komunikaty

Dr inż. Henryk Nowak 1931 – 2024

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 11 stycznia 2024 zmarł nasz Kolega Henryk Nowak, ceniony fachowiec w branży konstrukcyjno-budowlanej, wieloletni działacz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dobry, życzliwy Człowiek.

Urodził się w Lublińcu w 1931 roku. Po maturze w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza pracował w latach 1949-51 jako planista w „Hucie Pokój” w Rudzie Śląskiej. W latach 1951-58 studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym, a potem na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności budownictwo przemysłowe. Praktykę projektową odbywał m.in. w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu i w Biurze Projektów PROZAMET w Gliwicach. We wrześniu 1969 rozpoczął pracę w Katedrze Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej, gdzie był zatrudniony aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku. W 1978 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Budownictwa PŚ uzyskując tytuł doktora. Jego działalność naukowa i dydaktyczna obejmowała: budownictwo ogólne z fizyką budowli, rekonstrukcję i modernizację budowli, trwałość i utrzymanie obiektów budowlanych oraz budownictwo ekologiczne. Podczas pracy na Politechnice Śląskiej był promotorem około 80 prac dyplomowych oraz autorem około 35 publikacji, 11 prac naukowo-badawczych i 31 ekspertyz inżynierskich z wymienionego wyżej zakresu. Po przejściu na emeryturę kontynuował aktywność zawodową jako rzeczoznawca budowlany, praktycznie do ostatnich dni życia.

Będąc aktywnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa działał w Śląskim Komitecie Nauki, w Komisji Problemów Remontowo-Budowlanych ZG oraz w Sądzie Koleżeńskim Gliwickiego Oddziału PZITB.

Od początku istnienia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczył aktywnie w jej działalności. W I, II i III kadencji był członkiem Rady Śląskiej OIIB i przewodniczącym Komisji Współpracy z Zagranicą, organu pomocniczego rady, oraz od I do IV kadencji delegatem na okręgowe zjazdy ŚlOIIB. Niezwykle kompetentny, w pracy zawodowej i działalności społecznej rzetelny i uczciwy, chętnie dzielił się ze współpracownikami swą wiedzą i doświadczeniem. Bardzo życzliwy, obdarzony pogodnym usposobieniem i dużym poczuciem humoru łatwo zjednywał sobie przyjaciół.

Za działalność zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę PZITB, Złotą Odznakę NOT, Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz szereg nagród Rektora Politechniki Śląskiej.

Jako Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, koleżeński i życzliwy, cieszył się sympatią i przyjaźnią koleżanek i kolegów izbowych. Pozostanie na zawsze w naszej dobrej pamięci.

Spoczywaj w pokoju Henryku!

 

Koleżanki i koledzy z Śląskiej OIIB

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's