Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 24 sierpnia 2023

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

24 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie wakacyjne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, które poprowadził Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Posiedzenie rozpoczął wspomnieniem o zmarłym w lipcu Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB, kol. Krzysztofie Ciesińskim.

Gościem honorowym spotkania był profesor Włodzimierz Starosolski, który w czerwcu br obchodził swoje 90 te urodziny. Przewodniczący Rady Roman Karwowski podziękował profesorowi Starosolskiemu za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Prezydium. W imieniu całej Rady złożył życzenia oraz wręczył kwiaty, list gratulacyjny oraz prezent w postaci giclee grafiki Grzegorza Chudego powstałej z okazji 20-lecia powołania ŚlOIIB. Profesor Włodzimierz Starosolski pozostał na posiedzeniu Prezydium do końca obrad, komentując omawiane tematy.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z posiedzenia Prezydium w dniu 6 lipca 2023 roku, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach podjętych na posiedzeniu Składu Orzekającego Rady w dniu 25 lipca 2023 roku.         

Skarbnik ŚlOIIB przedstawił informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB.

W kolejnym punkcie obrad kol. Elżbieta Bryła -Kluczny,  przewodnicząca OKR ŚlOIIB, skarbnik PIIB, przedstawiła informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Prezydium Rady PIIB w dniu 2 sierpnia 2023 roku. Podczas posiedzenia omówiono przebieg, spostrzeżenia i wnioski z XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, realizację budżetu PIIB za I półrocze 2023 oraz projekt Prowizorium Budżetowego na 2024 r. Przyjęto również terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium PIIB.  XXIII Zjazd Krajowy planuje się zorganizować w dniach 14-15.06. 2024 r. Omówiono także projekt zmian Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa oraz statystyki szkoleń przeprowadzonych przez PIIB. Ważnym elementem posiedzenia Prezydium Rady PIIB było omówienie problemów i opinii związanych z planowanymi zmianami w przepisach prawa.

Następnie opiekunowie placówek i Punktu Informacyjnego w Rybniku przypomnieli o terminach i przewidzianych atrakcjach w czasie organizowanych kolejnych Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa ŚlOIIB. Informacja o organizacji Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa zamieszczona została na stronie internetowej ŚlOIIB oraz na Fb.

W ramach spraw wniesionych:

- przewodniczący Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej, z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Tomasz Radziewski omówił stan zaawansowania prac związanych z nowelizacją Prawa budowlanego, przypomniał, że w miesiącu wrześniu br. wchodzą w życie 3 nowelizacja Prawa budowlanego, w dniach 5, 11 i 18 września. Informacja o wchodzących zmianach będzie ukazywała się na naszej stronie internetowej oraz na Fb.

- Roman Karwowski przypomniał wszystkim o ogłoszonych konkursach: „Inżynier Roku” oraz „Fotografujemy Budownictwo”. Prosił wszystkich o przekazanie tych informacji w placówkach i szeroką agitację.

- przypomniał również o czekającym nas wszystkich obowiązku korzystania z Elektronicznego Dziennika Budowy oraz Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Do tej pory korzystanie z formy elektronicznej jest stosunkowo skromne. W trakcie rozmów z GUNB ustalono, że przeszkoli on po 2 osoby z każdej Izby a te osoby będą szkoliły członków. GUNB udostępni demo EDB, w takiej ilości jakie będzie zapotrzebowanie.

- Tomasz Radziewski, redaktor naczelny „INFORMATORA”, poinformował, że zgodnie z decyzją Rady ŚlOIIB będzie on wydawany do końca bieżącego roku w formie papierowej.

Opracowała sekretarz Rady ŚlOIIB -Ewa Dworska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's