Aktualności - Komunikaty

Wspomnienie Śp. Krzysztofa Ciesińskiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

[…] Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.[…] wiedzą wszyscy Ci, którzy tak licznie zebrali się dziś na Cmentarzu przy Al. Mireckiego w Sosnowcu, aby pożegnać i towarzyszyć w ostatniej drodze Śp. Krzysztofa Ciesińskiego.

Dla Najbliższych, Rodziny, ale także dla nas koleżanek i kolegów ze śląskiej oraz z innych, okręgowych izb inżynierów budownictwa, odejście Krzysztofa było wielkim zaskoczeniem i ciosem, z którym nie chcemy i nie możemy się pogodzić.

Krzysztof Ciesiński urodził się 14 stycznia 1951 roku w Sosnowcu i z tym miastem związany był przez całe swoje życie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach rozpoczął pracę w Zakładzie Urządzeń Automatyki Przemysłowej w Sosnowcu i przez kolejne lata odpowiadał za nadzór inwestorski budów układów komunikacyjnych i linii tramwajowych Śląska i Zagłębia. Szczególnie mile i z dużą satysfakcją wspominał ponad 9 letni nadzór inwestorski nad budową Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Katowic, Chorzowa i Świętochłowic. W 1996 roku rozpoczął pracę jako starszy inspektor nadzoru spółki Tauron Dystrybucja S.A. Koordynował i nadzorował prawidłowość realizacji budów oraz remontów urządzeń elektroenergetycznych.

Oprócz uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, a także uprawnień rzeczoznawcy budowlanego, posiadał świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, który kształcił przyszłe kadry inżynierskie podczas szkoleń, seminariów i spotkań branżowych organizowanych między innymi przez ŚlOIIB, a także kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Pracę zawodową łączył z sukcesami z działaniami społecznymi; w latach 1990-2010 był członkiem Rady Osiedla SM "Hutnik" w Sosnowcu, a od 1974 roku wspierał stowarzyszenia i samorządy zawodowe, działające na rzecz inżynierów branży elektrycznej. Od roku 1996, nieprzerwanie był członkiem Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach.

Z działalnością Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związany był od początku jej istnienia, od 2002 roku. Był wierny zasadom etyki i odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa, przykładając wielką wagę do propagowania tych zasad wśród współpracowników, członków Izby oraz partnerów biznesowych.

Od początku pierwszej kadencji przez ponad 20 lat pełnił odpowiedzialne funkcje z tym związane. W I, II, V i VI kadencji był przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i odpowiadał za kierowanie oraz nadzór nad pracą sądu, zapewniając najwyższą jakość prac składów orzekających. A w kadencji III i IV pełnił funkcję koordynatora pracy rzeczników odpowiedzialności zawodowej izby.

Krzysztof był lubianym, kompetentnym, cieszącym się dużym autorytetem kolegą, a dla wielu z nas przyjacielem. Kiedy przychodził do izby, zawsze towarzyszyło mu powitanie […] „Cześć, jestem, może masz do mnie jakieś sprawy” albo wpadał z jakimś pomysłem. Od 2008 roku był współorganizatorem Turnieju par ŚlOIIB w Brydżu sportowym, a od 2012 roku Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu sportowym. Ostatnio zaangażowany był w organizacje zagranicznych wyjazdów techniczno-integracyjnych dla członków izby. Zawsze znajdował czas nie tylko na tematy związane z pracą sędziów lub rzeczników. Kierował całością spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem obwodu wyborczego w Sosnowcu. Miał dar zjednywania sobie osób, zwykle tych najbardziej profesjonalnych, które rekomendował do pracy we władzach izby. Jego rekomendacje zwykle na zjazdach były popierane.  

Działał nie tylko regionalnie w szeregach ŚlOIIB, ale również na szczeblu krajowym, będąc delegatem na krajowe zjazdy PIIB. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Honorową Odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, medalem za zasługi dla Gospodarki RP i odznaką „Zasłużony dla energetyki”. Otrzymał także najwyższe odznaczenia branżowe: Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, honorową odznakę ŚlOIIB oraz jako jeden z nielicznych - medal XX – lecia Śląskiej OIIB.  

Forum Budownictwa Śląskiego, zrzeszające samorządy zawodowe i gospodarcze oraz organizacje pozarządowe sektora budownictwa woj. śląskiego, w 2020 roku uhonorowało Krzysztofa Ciesińskiego tytułem AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ za budowanie pozytywnej i profesjonalnej działalności samorządowej, jej popularyzację wśród inżynierów budownictwa oraz wieloletni osobisty wkład w problematykę odpowiedzialności zawodowej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także działalność społeczną na jego rzecz w całym regionie województwa śląskiego.

 

Krzysiu, działaliśmy wspólnie przez ponad 20 lat. Teraz los sprawił, że przyjdzie nam spełniać swoje obowiązki bez Twojej osoby obok nas. A to tym trudniejsze, że ceniliśmy Cię nie tylko jako profesjonalistę i fachowca, ale także jako człowieka o wysokiej kulturze osobistej, prawego, kompetentnego i odpowiedzialnego, a jednocześnie bardzo życzliwego, zawsze gotowego do pomocy i współpracy Kolegę.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, ale zostajesz w naszych sercach i pamięci jak człowiek wyjątkowej klasy. ”Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” i właśnie pamięcią będziemy płacić Ci za to, kim dla nas byłeś.

W imieniu koleżanek i kolegów ze ŚlOIIB
składam wyrazy głębokiego, najszczerszego współczucia córce i całej rodzinie.

Cześć Jego pamięci!

Roman Karwowski,

Przewodniczący Rady

Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's