Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 6 lipca 2023 r.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

6 lipca 2023 roku odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, które poprowadził Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Przewodniczący poinformował, że profesor Włodzimierz Starosolski obchodził w tym roku swoje 90 urodziny. W programie Prezydium uwzględniono uhonorowanie profesora z okazji tej pięknej rocznicy, niestety sprawy osobiste nie pozwoliły profesorowi wziąć udziału w naszym posiedzeniu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, przekazaniu informacji o ustaleniach z ostatniego posiedzenia Prezydium oraz przyjęciu protokołu z tegoż posiedzenia z dnia 16.03.2023 roku, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach podjętych na posiedzeniu Składu Orzekającego Rady w dniu 30 czerwca 2023 roku.      
Skarbnik ŚlOIIB przedstawił informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB.

W kolejnych punktach posiedzenia, omówiono bieżące informacje z działań podejmowanych przez PIIB oraz przebieg XXII Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbył się w Warszawie w dniach  23-24 czerwca 2023 roku.    
Przewodniczący Rady, Roman Karwowski przekazał informację, że działania Krajowej Rady związane
z wprowadzeniem systemu SEOD nabierają tempa. W naszej Izbie prace rozpoczną się już w sierpniu bieżącego roku.

Opiekunowie poszczególnych Placówek zreferowali stan przygotowań do obchodów Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa. Ustalono terminy dla poszczególnych Placówek:

Bielsko-Biała: 21.10.2023r.; Częstochowa: 22.09.2023r.; Gliwice: 16.09.2023r.; Katowice, Sosnowiec: 29.09.2023r.; Rybnik: 15.09.2023r. Szczegóły organizacyjne poszczególnych uroczystości będą podane w terminie późniejszym na stronie internetowej naszej Izby jak również na portalu Fb.

Kolejnym punktem programu było omówienie przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, Franciszka Buszkę. Szczegółowe materiały były dostarczone poszczególnym członkom Prezydium i nie wymagały dodatkowego omówienia. Przewodniczący OKK podkreślił wysoki stopień zdawalności w minionej, wiosennej sesji egzaminacyjnej. Dla egzaminu testowego poziom pozytywnych wyników – to 86,54% a dla egzaminu ustnego – 88,08%

Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Waldemar Szleper, przypomniał o konieczności rozpropagowania Konkursu „Inżynier Roku-2022” aby potencjalni uczestnicy mieli czas na przygotowanie wyczerpujących wniosków. Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia
do 30 września 2023 roku.

Prezydium podjęło uchwałę o organizacji XIV Turnieju ŚlOIIB w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniu 10 października 2023 roku w Bielsku-Białej, w Hotelu Szyndzielnia.

W trakcie posiedzenia omawiane były również zgłoszone propozycje współorganizacji konkursu na "Najlepsze prace dyplomowe z obszarów budownictwa" edycja 2023 wraz z PZITB Częstochowa.

 

Ewa Dworska -sekretarz Rady ŚlOIIB

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's