Aktualności - Komunikaty

Spotkanie ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - 2.6.2023 r.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 02.06. 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej, kierunek budownictwo, w Bielsku-Białej.

 

Było to już drugie tego typu spotkanie realizowane w oparciu o Porozumienie o współpracy ŚlOIIB i ATH w Bielsku-Białej. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Radziewski zastępca Przewodniczącego Rady ŚOIIB, Przemysław Pępek członek Rady ŚOIIB i Przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, Janusz Kozula Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, Adam Biełous pracownik Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB oraz studenci wszystkich lat kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska wraz z Dziekanem dr hab. inż. Włodzimierzem Binasiem, prof. ATH i Prodziekanem dr inż. Andrzejem Haratem.

Program spotkania obejmował:

 • wręczenie dyplomów i nagród z konkursu na najlepsze prace dyplomowe na kierunku budownictwo za 2022 r.,
 • wykłady związane tematycznie z:
 • samorządem zawodowym, który został wygłoszony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady ŚOIIB Tomasza Radziewskiego,
 • uprawnieniami budowlanymi, w tym: warunkami jakie należy spełnić by można ubiegać się o uprawnienia, potrzebną praktyka zawodową i egzaminem na uprawnienia, wygłoszonym przez członka Rady ŚOIIB Przemysława Pępka oraz Adama Biełousa pracownika Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB,
 • stowarzyszeniem PZITB Oddział w Bielsku-Białej, który został wygłoszony przez Janusza Kozulę Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Bielsku-Białej,
 • dyskusję związaną tematycznie z przedstawionymi zagadnieniami.

Studenci po spotkaniu z uznaniem wypowiedzieli się o wygłoszonych wykładach i dyskusji.

Konkurs prac za 2022 r. obejmował prace dyplomowe inżynierskie oraz prace magisterskie. Za prace dyplomowe inżynierskie przyznano trzy nagrody, które otrzymali:

 1. MARKIEL Mateusz za pracę pt. Projekt wybranych elementów żelbetowej konstrukcji trybuny stadionu sportowego, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Pająka.
 2. KOHUTEK Jacek za pracę pt. Posadowienie budynku o funkcji komercyjnej w złożonych warunkach gruntowych, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Moniki Gwóźdź-Lasoń.
 3. MAZUR Dawid za pracę pt. Wybrane elementy projektu hali magazynowej o konstrukcji ramowej, opracowaną pod kierunkiem dr hab. inż. Jana Zamorowskiego, prof. ATH.

Za prace magisterskie wykonane w 2022 r. przyznano cztery nagrody, w tym dwie drugie. Nagrody uzyskali:

 1. Inż. KUŁAGA Jakub za pracę pt. Analiza wrażliwości modelu numerycznego mostu w aspekcie jego odpowiedzi mechanicznej, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Owerki.
 2. Inż. KUBOK Artur za pracę pt. Nowoczesne spoiwa budowlane, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Szymona Dawczyńskiego.
 3. Inż. KOCZUR Marek za pracę pt. Zastosowanie włókien z recyklingu (PET) jako zbrojenie rozproszone do betonu, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Joanny Grzybowskiej-Pietras.
 4. Inż. KUDRYS Judyta za pracę pt. Koncepcja uspokojenia ruchu na ulicy Kwiatowej w Bestwinie, opracowaną pod kierunkiem dr inż. Anny Żak.

 

Laureaci otrzymali stosowne dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

 

Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH

Mgr inż. Janusz Kozula

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's