Aktualności - Komunikaty

Uroczystość wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w Śląskiej OIIB.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 20 czerwca, w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. To był wyjątkowy, ważny i pełen emocji dzień. Pierwszy krok do kolejnego etapu kariery zawodowej - wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wiosenną XLI sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w towarzystwie przedstawicieli władz śląskich uczelni wyższych – Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, których absolwenci już wkrótce zasilą szeregi śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Uroczystość, która odbyła się podczas dwóch sesji o godzinie 14:00 oraz 16:00 swoją obecnością zaszczyciło grono zacnych Gości, a wśród nich:

 • dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej,
 • dr inż. Rafał Jasiński, Kierownik dydaktyczny Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej,
 • dr inż. Aleksandra Repelewicz, Kierownik ds. rozwoju w jednostce Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
 • Mariusz Czyszek , Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
 • mgr inż. Krystyna Prokopska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy,
 • Józef Kluska, Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi,
 • Elżbieta Godzieszka, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator,
 • Hieronim Spiżewski, Prezes PZITS Bielsko Biała,
 • Agata Modrzycka, Przewodnicząca Zarządu Oddziału PZITB Częstochowa.

 

 

 

Przewodniczący Rady, Roman Karwowski w swoim wystąpieniu, oprócz podkreślenia wagi i znaczenia uzyskanych uprawnień, zaprosił zebranych do wstępowania w szeregi Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwracając uwagę na fakt, iż członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa to nie tylko ustawowy obowiązek, ale również możliwość korzystania z licznych przywilejów i korzyści. Są to w ŚlOIIB m.in. ubezpieczenia OC i NWW, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby i starostwach, bezpłatne wsparcie i porady prawników, dostępność do programów i serwisów przydatnych w pracy zawodowej, dostępnych na portalu PIIB, a także możliwości rozwijania pasji pozazawodowych.

Z kolei Franciszek Buszka, przewodniczący OKK gratulując zebranym zdania egzaminu zwrócił  uwagę, że uzyskanie uprawnień budowlanych to zarówno nobilitacja, jak i wielka odpowiedzialność, a poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności, rzetelną pracę oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej inżynierowie budownictwa tworzą społeczne dobro.

W trakcie XLI sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 229 osób w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej – 116 osób,
 • inżynieryjnej drogowej – 10 osób,
 • inżynieryjnej mostowej – 11 osób,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej – 1 osoba,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 7 osób,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 46 osób,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 32 osoby,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 5 osób.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych odebrało 117 inżynierów budownictwa, którzy złożyli uroczyste ślubowanie dotyczące przestrzegania zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Władz Izby oraz zaproszonych Gości, przewodniczący okręgowej rady i okręgowej komisji kwalifikacyjnej złożyli przybyłym gratulacje oraz życzyli sukcesów i zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego.

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's