Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB w dniu 9 grudnia 2022 roku

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB odbyło się w dniu 9 grudnia 2022 roku. To niezwykle ważne posiedzenie, bo akceptujące prowizorium budżetowe ŚlOIIB na następny rok, jak zwykle poprowadził Przewodniczący Rady ŚlOIIB, Roman Karwowski.

Chwilą ciszy uczestnicy Rady uczcili pamięć naszego zmarłego niedawno kolegi, wieloletniego aktywnego członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniewa Dzierżewicza.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia Rady z dnia 15.09.2022 roku nastąpiła prezentacja i przyjęcie uchwał podjętych przez Prezydium Rady w okresie od 15 września do 1 grudnia 2022 roku. Podjęto również uchwałę zatwierdzającą prowizorium budżetowe ŚlOIIB na rok 2023.

Rada podjęła uchwałę o przyjęciu do wiadomości Protokołów Składu Orzekającego Rady w okresie od 15 września do końca listopada 2022 roku. W tym okresie przyjęto do ŚlOIIB 56 nowych członków. Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informacje o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB. Następnie zaprezentowane zostały informacje o bieżących działaniach naszych przedstawicieli w Radzie Krajowej PIIB oraz w Zespołach Rady Krajowej PIIB. Przekazano również członkom Rady zbiorcze zestawienie działań podjętych przez poszczególne Zespoły Rady ŚlOIIB w okresie od ostatniego posiedzenia Rady we wrześniu br.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej przedłożyła członkom Rady sprawozdanie obejmujące całoroczne podsumowanie sesji egzaminacyjnych, wiosennej i jesiennej. W sesji wiosennej egzamin zdały pozytywnie 304 osoby a w sesji jesiennej 263 osoby. Omówiono również wyniki dwu zakończonych konkursów: „Inżyniera Roku – 2021” oraz Konkursu FOTO – 2022”.  
Laureatom Konkursu Inżynier Roku 2021 wręczono uroczyście statuetki w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w trakcie uroczystej XXIV Gali Budownictwa kończącej okres obchodów 20-lecia ŚlOIIB. Natomiast laureaci Konkursu FOTO 2022, spotkali się w siedzibie naszej Izby, w dniu 1 grudnia 2022 roku, z członkami Prezydium Rady ŚlOIIB i w trakcie spotkania zostały im uroczyście wręczone przez Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, oraz przewodniczącego jury konkursowego Tomasza Radziewskiego, dyplomy i nagrody. Nagrodzone zdjęcia będą uświetniały nasz izbowy kalendarz oraz strony tytułowe Informatora.

Nieco szerzej przewodniczący Roman Karwowski przedstawił przebieg konferencji „Budownictwo
w nowej rzeczywistości”, która miała swoje obrady pierwszego dnia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej a drugiego dnia w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Z uwagi na poruszane tematy oraz obecność wielu znamienitych gości było to bardzo znaczące wydarzenie dla naszego środowiska inżynierskiego.

25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta, XXIV Gala Budownictwa, której organizatorami była Śląska OIIB oraz Śląska Izba Budownictwa. Gala zamyka obchody 20-lecia ŚlOIIB. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju
i Technologii, Głównego Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas Gali uhonorowane zostały osoby, instytucje oraz firmy, których działalność wniosła istotny wkład w rozwój i kształtowanie budownictwa śląskiego i które stanowią wzór do naśladowania dla obecnych, a także przyszłych kadr inżynierskich.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaki honorowe, a także nagrody wraz z tytułami honorowymi. Nagrodzono także zwycięzców konkursu ŚlOIIB - „Inżynier Roku 2021”. Wśród wyróżnionych była liczna grupa członków Śląskiej OIIB.

W trakcie posiedzenia Rady, zatwierdzono proponowane przez Prezydium zmiany w zakresie Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz Regulaminu pomocy finansowej. Przyjęto również uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli działalności Placówki Terenowej w Częstochowie oraz w zakresie ochrony danych osobowych w ŚlOIIB.            
Rada zaakceptowała propozycję terminu oraz miejsca organizacji Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2023 roku.

W ramach integracji i aktywizacji środowiska oraz propagowania różnych form sportowych, Rada zaakceptowała propozycję organizacji w przyszłym roku XV Otwartych Zawodów Narciarskich ŚlOIIB w kategorii Slalom Gigant organizowanych przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej oraz międzyplacówkowych zawodów w bowlingu. Zawody te zostaną przeprowadzone w placówkach w okresie od stycznia do połowy maja 2023 roku. Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom oraz drużynom nastąpi w trakcie Festynu Rodzinnego w Giszowcu, 27 maja 2023 roku.   

Rada jednomyślnie poparła wniosek Prezydium o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Januszowi Kozuli, jednemu z naszych kolegów, założycieli ŚlOIIB, który swoją działalnością zawodową i zaangażowaniem w tworzenie i funkcjonowanie samorządu zawodowego Inżynierów Budownictwa przyczynił się do rozwoju samorządności oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Podczas posiedzenia Rady kol. Tomasz Radziewski, przewodniczący Zespołu ds. prawno regulaminowych w krajowej Radzie PIIB, odpowiadał na pytania kolegów w sprawie planowanych zmian w prawie budowlanym zapowiedzianych na rok 2023 oraz w kwestiach związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjnego.

Po posiedzeniu Rady, jej członkowie oraz członkowie pozostałych organów ŚlOIIB uczestniczyli w spotkaniu świątecznym, w trakcie którego uhonorowano Medalem ŚlOIIB nasze koleżanki i kolegów, którzy byli czynnymi członkami organów Izby od jej początków, czyli przez okres 6 kolejnych kadencji.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's