Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 5 maja 2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Głównymi punktami porządku obrad pierwszego w VI kadencji posiedzenia Rady ŚlOIIB było podjęcie uchwał dotyczących wyboru Prezydium Rady ŚlOIIB oraz wniosków z XXI Zjazdu ŚlOIIB.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, pełniący tę funkcję drugą kadencję. Na wstępie przedstawił główne tematy, którymi członkowie rady będą się zajmować w VI kadencji (w latach 2022-2026), jak m.in.: doskonalenie zawodowe, zagadnienia prawno-regulaminowe, pomoc techniczna i finansowa, integracja członków ŚlOIIB, wdrażanie cyfryzacji, BIM.

W wybranej na tę kadencję radzie jest 11 nowych osób, dlatego R. Karwowski poprosił, by każdy z jej członków powiedział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej oraz którym zagadnieniem chciałby się w radzie zajmować. Po tej prezentacji przewodniczący omówił propozycję struktury organizacyjnej prezydium rady, którą stanowić będą: przewodniczący rady, 3 zastępców przewodniczącego, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, z-ca skarbnika i 2 członków prezydium, w sumie 10 członków, oraz wymienił osoby proponowane do pełnienia poszczególnych funkcji. Po krótkiej dyskusji zatwierdzono w jawnym głosowaniu przedstawione przez przewodniczącego rady propozycje dwiema uchwałami. Są to uchwały w sprawie określenia liczebności i struktury organizacyjnej oraz w sprawie określenia składu osobowego Prezydium Rady ŚlOIIB.

 

Oto struktura organizacyjna i skład osobowy Prezydium Rady ŚlOIIB w VI kadencji (lata 2022-2026):

Roman Karwowski – przewodniczący,

Waldemar Szleper – pierwszy zastępca przewodniczącego,

Józef Kluska – zastępca przewodniczącego,

Tomasz Radziewski – zastępca przewodniczącego,

Ewa Dworska – sekretarz,

Danuta Bochyńska-Podloch – zastępca sekretarza,

Zenon Panicz – skarbnik,

Wojciech Wojtaszek – zastępca skarbnika,

Andrzej Dobrowolski – członek,

Michał Marchewka – członek.

Roman Karwowski przekazał następnie informację o wynikach wyborów podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB do poszczególnych organów statutowych oraz na delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB – najwięcej nowych członków (ponad 50 %) jest w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym. Kolejne dwie uchwały przyjęte przez radę dotyczyły wniosków złożonych przez delegatów podczas tego zjazdu - z 9 zgłoszonych wniosków 2 zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, a 7 przez Radę ŚlOIIB.

Sekretarz rady Ewa Dworska poinformowała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Podjęto uchwałę dotyczącą współorganizacji i dofinansowania X Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10 km, które odbędą się w sobotę 11 czerwca 2022 w Częstochowie. Jest to doroczna impreza sportowa organizowana od 2011 roku w ramach Biegu Częstochowskiego – od początku Placówka Terenowa ŚlOIIB w Częstochowie jest jej współorganizatorem. jedynie w latach 2020 i 2021 mistrzostwa nie odbyły się z powodu pandemii.

Na zakończenie posiedzenia Roman Karwowski poinformował o ustaleniach z kwietniowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB, a dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka o obowiązku przestrzegania przez członków rady przepisów RODO oraz zaprosiła na festyn rodzinny ŚlOIIB, który odbędzie się w sobotę 28 maja 2022.

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's