Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 7 kwietnia 2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ostatnie w V kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB było okazją do podsumowania czteroletniej działalności Izby i podziękowań dla członków rady za zaangażowanie w pracę na rzecz ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 10 marca 2022, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzone następnie uchwałą rady, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację nt. stanu środków finansowych i o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie V kadencji przez przewodniczącego rady. Roman Karwowski zwrócił uwagę, że mimo wielomiesięcznych komplikacji spowodowanych pandemią koronawirusa udało się zrealizować w pełni przyjęte na tę kadencję zamierzenia, a nawet – dzięki prowadzonym na dużą skalę szkoleń online - przeszkolić większą ilość osób w porównaniu z wcześniejszymi latami. Odbyły się także wszystkie planowane sesje egzaminacyjne, choć niektóre przesunięte w czasie. Przypomniał też ważniejsze wydarzenia i nowe inicjatywy podjęte w mijającej kadencji, jak np.: konferencja ŚlOIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”, konkurs „Inżynier Roku”, „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, aneks do Porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego”, umowy o współpracy z uczelniami technicznymi województwa śląskiego; podsumowaniu V kadencji poświęcono artykuł w Informatorze ŚlOIIB nr 2/2022.

Dziękując za pracę w V kadencji, Roman Karwowski wręczył wszystkim członkom rady upominki w postaci pięknej grafiki kolekcjonerskiej Grzegorza Chudego oraz pisemne „Podziękowanie”.

Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie działalności Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w V kadencji, przygotowane przez przewodniczącą zespołu Czesławę Bellę. Znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej członkom ŚlOIIB przyznano pomoc finansową w kwocie 96.700 zł, wypłacaną do 2 tygodni od czasu złożenia kompletnego wniosku, a z powodu zgonu członków ŚlOIIB lub współmałżonków wypłacono zapomogi w kwocie 927.000 zł. Skarbnik Zenon Panicz poinformował o gratyfikacjach finansowych przekazanych w 2021 roku członkom ŚlOIIB, którzy ukończyli 90 lat, oraz planowanych w 2022 roku.

Przewodniczący rady omówił spotkania przedzjazdowe delegatów przeprowadzone do tej pory w 5 obwodach wyborczych (w pozostałych 2 odbędą się w najbliższym czasie). Uczestniczy w tych spotkaniach wraz z przewodniczącymi pozostałych organów statutowych, aby udzielać w razie potrzeby wyjaśnień w odniesieniu do materiałów zjazdowych wysłanych z wyprzedzeniem tradycyjną pocztą oraz w celu przekazania informacji o pracy w organach, by delegaci planujący zaangażować się w prace dla Izby mogli z pełną świadomością wybrać organ, w którym działalność najbardziej by im odpowiadała.

Zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak, przewodniczący Zespołu ds. organizacji zjazdów ŚlOIIB, przekazał informację o stanie przygotowań do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego i propozycję zespołu w odniesieniu do składów osobowych prezydium i komisji zjazdowych.

Jako członek komisji konkursowej konkursu o nagrodę ŚlOIIB dla prac magisterskich obronionych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, przedstawił Andrzej Nowak również protokół komisji z rozstrzygnięcia konkursu.

Ewa Dworska omówiła przygotowania do festynu rodzinnego ŚlOIIB 28 maja 2022 oraz wystąpienia o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Przyjęto uchwały w sprawie dofinansowania XVII konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w październiku 2022 w Cedzynie i konferencji organizowanej przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w listopadzie 2022 oraz w sprawie objęcia patronatu nad konferencją SEP.

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat jubileuszowej gali w siedzibie NOSPR, która spotkała się z bardzo sympatycznym odbiorem, oraz o formach wyróżnień dla wieloletnich członków rady i delegatów na zjazdy ŚlOIIB, a także o formach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Na zakończenie obrad Roman Karwowski złożył uczestnikom posiedzenia życzenia świąteczne i życzył sukcesów w wyborach podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's