Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB – 10 lutego 2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Główne tematy poruszane podczas kolejnych obrad Prezydium Rady ŚlOIIB to obchody jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB i przygotowania do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB.

 

 

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu poprzedniego posiedzenia, sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informacje dotyczące realizacji przyjętych przez prezydium ustaleń oraz uchwał Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; po dyskusji zdecydowano, że Kalendarium zostanie przekazane delegatom na zjazdy w formie drukowanej. Skarbnik Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o realizacji budżetu za 2021 rok oraz o pozytywnej ocenie sprawozdania finansowego ŚlOIIB za 2021 rok przez biegłego księgowego. Relację nt. działań Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium w ostatnich tygodniach przekazał wyprzedzająco, w formie pisemnej, zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska.

Przygotowania do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022, pod względem stanu zaawansowania prac nad sprawozdaniami rady i pozostałych organów statutowych za 2021 rok, omówiła sekretarz rady, a dokumenty związane z przeprowadzeniem zjazdu, m.in. regulamin zjazdu - zastępca przewodniczącego Waldemar Szleper. Sekretarz rady przekazała również informację o kwotach przypadających na poszczególne placówki z zaplanowanych w budżecie ŚlOIIB na 2022 rok środków finansowych na realizację ramowego programu działania. Przewodniczący rady poinformował o nowym miejscu obrad zjazdowych - w związku z przepisami covidowymi określającymi limit osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych tegoroczny Zjazd ŚlOIIB odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie, zamiast jak w ubiegłych latach w sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach.

Następnie Roman Karwowski podsumował działania związane z organizacją obchodów jubileuszu   20-lecia ŚlOIIB, w szczególności dotyczące głównej uroczystości w Sali Koncertowej NOSPR; omówiono również wyświetlony na ekranie wzór zaproszenia do uczestnictwa w gali, które zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków ŚlOIIB oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Jako przewodniczący Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. SEOD przedstawił R. Karwowski planowane działania związane z zakupem elektronicznego systemu obiegu dokumentów. W bieżącym roku izby okręgowe nie będą jeszcze partycypować w kosztach związanych z SEOD, natomiast XXI Krajowy Zjazd PIIB podejmie decyzje związane ze zmianą budżetu Krajowej Izby na 2022 rok w związku z przeznaczeniem środków na zakup SEOD. Poinformował także o tematach dyskutowanych przez powołany w grudniu 2021 Zespół Doradczy Głównego Inspektora NB i postępującej cyfryzacji w GUNB. Nawiązując do objęcia przez naszą Izbę w 2022 roku prezydencji w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego poinformował, że jej formalne rozpoczęcie nastąpi na początku marca 2022, po podjęciu przez sygnatariuszy ŚFZZP stosownej uchwały.

Podczas posiedzenia podjęto również uchwały: w sprawie organizacji 28 maja 2022 Festynu ŚlOIIB oraz w tym samym dniu turnieju brydża sportowego, a także regat żeglarskich - pomiędzy czerwcem a wrześniem 2022.

Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak, przewodniczący Komisji ds. zamówień, poinformował o wykonywanej ekspertyzie wytrzymałości dachu siedziby Izby w związku z planowanym wariantem zabudowy ogniw fotowoltaicznych, a przewodniczący rady o terminie pierwszego w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB, które odbędzie się 10 marca 2022.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's