Aktualności - Komunikaty

Kierunek cyfryzacja

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

15 grudnia 2021, podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB, przewodniczący Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) Roman Karwowski przedstawił sprawozdanie z działalności zespołu. Sprawozdanie, wraz z rekomendacją dalszego działania zespołu w ramach kompetencji, zostało jednogłośnie zaakceptowane przez Krajowa Radę.

Zespół ds. SEOD został powołany uchwałą nr 15/R/21 Krajowej Rady PIIB z 1 września 2021. Celem Zespołu jest przygotowanie do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) oraz jego wdrożenie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i zainteresowanych okręgowych izbach, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków PIIB oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO. Z założenia system ma obsługiwać dokumenty krajowego biura i biur okręgowych oraz organów statutowych krajowych i okręgowych.

Wynikiem dotychczasowych prac zespołu jest zaprezentowana członkom Krajowej Rady PIIB propozycja wyboru systemu spośród kilku uzyskanych ofert, z których pogłębionej analizie poddano 3 oferty. Kolejnym krokiem będzie podjęcie przez okręgowe izby uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zakupu SEOD, dokonanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w imieniu i na rzecz PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa, które wyraziły na to zgodę, oraz podjęcie przez Krajową Radę uchwały w sprawie dokonania powyższego zakupu. Zespół przygotuje także na kolejne posiedzenie Krajowej Rady PIIB harmonogram wdrażania wybranego systemu oraz informację dotyczącą możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jak podkreślił na zakończenie Roman Karwowski, system spełni swoją rolę, gdy będzie w pełni wykorzystywany, obsługując wszystkie biura i organy statutowe – krajowe i okręgowe. To duże wyzwanie, wymagające wielkiej determinacji, ale warte podjęcia.

Aktualnie są wdrażane kolejne etapy cyfryzacji procesu budowlanego przygotowywane przez GUNB. Planowany system elektronicznego obiegu dokumentów w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, wpisując się w cyfryzacyjny nurt, ma szansę na uzyskanie dotacji na jego zakup.

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's