Aktualności - Komunikaty

Spotkanie przedświąteczne Śląskiej OIIB – 10.12.2021

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W uroczystym przedświątecznym spotkaniu ŚlOIIB brali udział członkowie wszystkich organów statutowych Śląskiej OIIB:

Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura ŚlOIIB i biur placówek terenowych oraz zaproszeni goście: Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Agata Modrzycka, przewodnicząca Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie i Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB.

Zebranych przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Podziękował członkom organów statutowych za pracę i udział w przedsięwzięciach na rzecz środowiska inżynierskiego oraz nawiązał do jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, którego obchody rozpoczęto podczas XXIII Gali Budownictwa 19 listopada 2021. Podkreślił, że jubileuszowe wydarzenia są także okazją do uhonorowania osób działających od lat na rzecz środowiska inżynierów budownictwa.

Podczas przedświątecznej uroczystości wyróżniono kilka osób Medalem Honorowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Otrzymali go: Czesława Bella, Ewa Dworska, Józef Kluska, Krzysztof Kolonko i Zenon Panicz, członkowie rady, oraz Zuzanna Królicka, dyrektor Biura ŚlOIIB.

Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd i wzajemnych świątecznych życzeniach był czas na koleżeńskie rozmowy oraz wymianę poglądów i doświadczeń w miłej, uroczystej atmosferze, podkreślonej dźwiękami kolęd w wykonaniu muzycznego zespołu.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's