Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB - 28 10.2021

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolejne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB odbyło się w ostatnim tygodniu października 2021. Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

 

 

 

Po zatwierdzeniu przez członków prezydium porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2021 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz - o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska poinformował o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzeń Krajowej Rady PIIB i jej prezydium.

 

Opiekunowie placówek terenowych i punktu informacyjnego omówili przebieg Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w poszczególnych okręgach ŚlOIIB oraz przygotowania do przeprowadzenia zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB w kadencji 2022-2026.

 

Wyniki konkursu „Inżynier Roku – 2020” przedstawił przewodniczący jury konkursowego Waldemar Szleper, a wyniki konkursu fotograficznego ŚlOIIB Ewa Dworska, pod nieobecność przewodniczącego jury konkursu Tomasza Radziewskiego. Laureaci konkursów zostaną wyróżnieni podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ŚlOIIB.

 

Po informacjach skarbnika Zenona Panicza oraz zastępcy przewodniczącego rady Katarzyny Seweryn zdecydowano o przedłużeniu na 2022 rok funkcjonowania regulaminów przyjętych na czas pandemii; są to Regulamin pomocy finansowej i Regulamin dofinansowania przez ŚlOIIB szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.

 

Roman Karwowski omówił zaawansowanie przygotowań do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz zaproponował organizację spotkań w poszczególnych placówkach z twórcami Izby na Śląsku, np. w formie „wieczorów wspomnień”. Poinformował również o podpisanym 19 października 2021 aneksie do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” - platformy wspólnego działania samorządów zawodowych oraz gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego. To ważne porozumienie, którego celem jest współpraca i przedstawianie problemów budownictwa jednym wspólnym głosem.

 

Ewa Dworska omówiła wystąpienia do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Stosownymi uchwałami przyjęto kwoty na sfinansowanie organizacji przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej IX Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym o Puchar Prezesa PIIB oraz dofinansowanie nagród dla laureatów 53 Konkursu Prac Dyplomowych organizowanego przez Oddział SEP w Gliwicach we współpracy z ŚlOIIB – dla absolwentów Wydziałów Elektrycznego oraz Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej.

Podczas posiedzenia zaprezentowano także projekt nowej strony internetowej ŚlOIIB oraz film obrazujący 20-letnią działalność Śląskiej OIIB. Biorący udział w posiedzeniu wysłuchali także informacji o uczestnictwie reprezentantów ŚlOIIB w organizowanych przez Mazowiecką OIIB II Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym dla członków PIIB oraz XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters”. Strzelcy z ŚlOIIB uzyskali II miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów, a drużyna pływaków z ŚlOIIB I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's