Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 26.08.2021 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB odbyło się 26 sierpnia 2021 w trybie stacjonarnym. W porządku obrad znalazły się m.in. organizacja obwodowych zebrań wyborczych i Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa oraz przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB.

 

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu posiedzenia prezydium w dniu 1 lipca 2021 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz o stanie środków finansowych ŚlOIIB i wstępnych wynikach ekonomicznych.

Omówiono następnie projekt regulaminu dotyczącego uhonorowania seniorów 90+ jednorazową gratyfikacją w formie darowizny. Propozycję takiej gratyfikacji zgłosił do Rady ŚlOIIB Zespół Obsługi Pomocy Finansowej ŚlOIIB w związku ze zbliżającym się jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB. Zgodnie z przyjętym uchwałą prezydium regulaminem, gratyfikacja w formie darowizny o wysokości 1000 złotych będzie przyznawana seniorom, czynnym członkom ŚlOIIB, którzy przekroczyli w 2021 roku 90 lat również w latach następnych i wręczana wraz z dyplomem podczas uroczystości izbowych.

O ustaleniach z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, w szczególności dotyczących przeprowadzania obwodowych zebrań wyborczych, poinformował z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska; na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB zostanie przyjęty Regulamin zebrań wyborczych w PIIB.

Przygotowania do zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB omówili opiekunowie poszczególnych obwodów wyborczych. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołu organizacyjnego wyborów złożonego z tychże opiekunów.

Omówiono również Regulamin doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków ŚlOIIB i podsumowanie prac zespołu powołanego do rozpatrzenia jednego z wniosków zjazdowych, zaprezentowane przez z-cę przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzynę Seweryn.

Podczas posiedzenia podjęto jeszcze uchwałę dotyczącą powołania Zespołu ds. Integracji, w skład którego wchodzić będą opiekunowie poszczególnych placówek terenowych i punktu informacyjnego. Wszystkie uchwały oraz Regulamin doskonalenia zawodowego zostaną przedstawione członkom rady do dyskusji przed podjęciem stosownych uchwał rady podczas posiedzenia 16 września 2021.

Opiekunowie placówek terenowych poinformowali o programach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w swoim rejonie – szczegółowy program otrzymają wraz z zaproszeniem członkowie ŚlOIIB, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w tych wydarzeniach. Na finiszu są również przygotowania do Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa organizowanego przez ŚlOIIB 25 września 2021 we wszystkich placówkach terenowych i punkcie informacyjnym.

Przewodniczący rady omówił także działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB, m.in. planowaną realizację filmu o Śląskiej OIIB i przygotowywane publikacje jubileuszowe.

Następne posiedzenie prezydium odbędzie się 28 października 2021.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's