Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 1.07.2021 r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1 lipca 2021 obradowało w trybie stacjonarnym Prezydium Rady ŚlOIIB. Podczas posiedzenia omówiono m. in. organizację Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa i przygotowania do obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, który bezpośrednio przed posiedzeniem prezydium odbył spotkania z zespołem odpowiedzialnym za publikacje związane z jubileuszem 25-lecia ŚlOIIB oraz z opiekunami placówek terenowych i punktu informacyjnego na temat działań dotyczących integracji członków w terenowych ośrodkach ŚlOIIB.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia prezydium w dniu 13 maja 2021 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz - o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB.

Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska poinformował o przebiegu XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i działaniach Krajowej Rady PIIB w zakresie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa, a opiekunowie placówek terenowych i punktu informacyjnego w Rybniku - o  organizacji Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w tych ośrodkach.

Roman Karwowski omówił postępy w przygotowaniach do obchodów 20-lecia PIIB oraz poinformował o wynikach dyskusji przeprowadzonej z opiekunami placówek i punktu informacyjnego na temat działań w zakresie integracji członków ŚlOIIB.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka podsumował zakończoną 12 czerwca XXXVII sesję egzaminacyjną – w wiosennej sesji uprawnienia budowlane uzyskało 248 osób.

Po informacji zastępcy przewodniczącego rady Katarzyny Seweryn na temat zaawansowania prac nad Regulaminem Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB zdecydowano, z uwagi na złożoność tematu, o przeniesieniu dyskusji związanej z regulaminem na kolejne posiedzenie prezydium.

Podczas obrad dyskutowano także o szczegółach organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB i przeprowadzonych w Krajowej Izbie szkoleniach dla konsultantów ODIB oraz na temat rozwiązań dotyczących uhonorowania seniorów - członków ŚlOIIB.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's