Aktualności - Komunikaty

Spotkania ze studentami Politechniki Częstochowskiej 2021

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Rady ŚlOIIB z reprezentantami władz Politechniki Częstochowskiej w dniu 5 maja 2021, w ramach porozumienia pomiędzy PCz i ŚlOIIB z 15 grudnia 2020, odbyły się online spotkania ze studentami trzech wydziałów PCz, których absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

 

Pierwsze dwa z zapowiedzianych trzech spotkań szkoleniowych na temat „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” odbyły się 20 maja 2021 – o 12.30 ze studentami Wydziału Elektrycznego i o 16.30 ze studentami Wydziału Budownictwa.

Szkolenia otwierali oraz ich moderatorami byli pracownicy dydaktyczni PCz, prelegentami przedstawiciele ŚlOIIB, a uczestnikami 57 studentów Wydziału Elektrycznego i 82 Wydziału Budownictwa, anatomiast prelegentami reprezentanci ŚlOIIB..

Otwierając szkolenie przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski omówił warunki, które należy spełnić - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - by móc wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. „Ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera daje możliwość pracy w biurze projektów na stanowisku asystenta projektanta, pracy na budowie na stanowisku inżyniera budowy, czy pracy w firmie inwestycyjnej jako asystent inspektora nadzoru, ale zgodnie z polskim prawem dopiero zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane i wstąpienie do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa upoważnia do pełnia samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru. Są to dwa niezbędne warunki – zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane i wstąpienie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” - powiedział przewodniczący rady.

Następnie przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka omówił regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych i sposób przeprowadzenia egzaminu, z-ca przewodniczącego rady Waldemar Szleper - obowiązki i korzyści wynikające z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka – zagadnienia etyki i odpowiedzialności zawodowej członków Izby. Studenci mieli możliwość zadawania pytań - na czacie lub do mikrofonu - na które udzielali wyjaśnień prelegenci.

Trzecie spotkanie ze studentami, w którym uczestniczyło 31 osób z Wydziału Infrastruktury i Środowiska, odbyło się 10 czerwca 2021. Po wprowadzeniu do szkolenia przez Romana Karwowskiego, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych omówił w zastępstwie przewodniczącego OKK pracownik Biura ŚlOIIB Adam Biełous, zagadnienia związane z przynależnością do Izby Waldemar Szleper, a zagadnienia etyki i odpowiedzialności zawodowej Elżbieta Godzieszka.

Cieszące się zainteresowaniem studentów spotkania, ogłaszane wcześniej mailami kierowanymi do studentów oraz na stronie internetowej i Facebooku PCz, będą kontynuowane w następnych latach, podobnie jak spotkania ze studentami Politechniki Śląskiej.

Tekst :Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's