Aktualności - Komunikaty

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych w ŚlOIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

24 czerwca 2021 odbyła się w Śląskiej OIIB uroczystość wręczenia decyzji o uprawnieniach budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w XXXVII sesji egzaminacyjnej.

Spośród 248 osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w XXXVII sesji egzaminacyjnej, chęć osobistego odbioru decyzji wyraziło 96 osób - pozostałym osobom decyzje zostały przekazane listownie. Z uwagi na obowiązujące nadal przepisy sanitarne wręczenie odbywało się w małych grupach. Przed pandemią na taką uroczystość zapraszani byli znamienici goście, jak prezydent Katowic oraz przedstawiciele śląskich urzędów i uczelni związanych z budownictwem, aktualnie jest to niemożliwe.

Uprawnienia wręczali przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka. Gratulując zebranym uzyskania uprawnień Roman Karwowski podkreślał wagę tego wydarzenia. Posiadanie uprawnień budowlanych otwiera bowiem drzwi do kolejnego etapu kariery zawodowej – wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Jednakże zgodnie z przepisami polskiego prawa drugim warunkiem wykonywania tych funkcji jest członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. Zachęcając do wstępowania w szeregi członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podkreślał, że oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu etyki zawodowej członków PIIB posiadają oni określone korzyści w ramach opłacanej składki. Są to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wspomaganie doskonalenia zawodowego przez liczne szkolenia i pomoce na portalu PIIB, pomoc prawna i techniczna. Wraz z decyzją zostały wręczone upominki książkowe i ulotka z informacjami o Izbie. Również Franciszek Buszka podkreślał, że tą skromną z powodu pandemii uroczystością Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna chce uhonorować osoby, które z pozytywnym wynikiem zakończyły XXXVII sesję egzaminacyjną. Przewodniczący okręgowej rady i okręgowej komisji kwalifikacyjnej życzyli obecnym na uroczystości uprawnionym inżynierom sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's