Aktualności - Komunikaty

Zakończenie XXXVII sesji egzaminacyjnej w ŚlOIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

28 maja 2021 rozpoczęła się egzaminem pisemnym w 16 okręgach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wiosenna sesja egzaminacyjna, zorganizowana przez okręgowe komisje kwalifikacyjne zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

W Śląskiej OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 300 osób spośród łącznej liczby 348 zakwalifikowanych do egzaminu testowego kandydatów. Z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin pisemny 244 osób.

W związku z obowiązującymi nadal w pomieszczeniach zamkniętych wymogami sanitarnymi, m.in. bezpiecznymi odległościami pomiędzy zdającymi - związanymi z pandemią koronawirusa, egzamin pisemny odbywał się w dwóch turach, o godzinie 9:00 (w 13 salach) i o godzinie 14:00 (w 10 salach) z zachowaniem 2-metrowego dystansu.

 

 

Egzaminy ustne XXXVII sesji egzaminacyjnej, które zdawało 289 osób, przeprowadzono w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach w dniach 29, 31 maja oraz 1, 7, 8, 9, 11, 12 czerwca 2021.

 

W XXXVII sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 248 osób w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno- budowlanej - 121 osoby,
  • inżynieryjnej drogowej - 31 osób,
  • inżynieryjnej mostowej - 13 osób,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej - 1 osoba,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 8 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 3 osoby,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 40 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 26 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 5 osób.

 

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych zaplanowano na 24 czerwca 2021 r.

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's