Aktualności - Komunikaty

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane przeprowadzonego w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w dniu 28.05.2021 r. oraz egzaminów ustnych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Sygnatura akt Specjalność Zakres uzupełnienie/
rozszerzenie
Ilość punktów Wynik egzaminu
testowego
Ilość punktów egzaminu ustnego Wymagana ilość pkt. egzaminu ustnego Wynik egzaminu
3965 Kb P R 45 pozytywny 25,25 20 pozytywny
3966 Kb P R 45 pozytywny 28,5 20 pozytywny
4172 Kb W R 48 pozytywny 22,25 20 pozytywny
4640 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
5468 Kb PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
5606 Kb PW   ustny ustny 24,25 34 negatywny ustny
5714 Kb W R 54 pozytywny 29,5 20 pozytywny
6093 IS W   50 negatywny test - - negatywny test
6518 IS PW   81 pozytywny 29,33 34 negatywny ustny
6591 Kb W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
6653 IS W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
6702 IS W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
6703 Kb PoWo U ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
6805 Kb W   ustny ustny 29 27 pozytywny
7178 Kb PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
7341 Kb PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
7523 Kb W   40 negatywny test - - negatywny test
7557 IS P   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
7564 IS P   61 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
7794 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
7887 ID W   54 negatywny test - - negatywny test
8068 IS W   ustny ustny 34,25 27 pozytywny
8078 ID W   61 pozytywny 30,33 27 pozytywny
8193 IT W U ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8207 IM P R ustny ustny 18,66 20 negatywny ustny
8258 Kb PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8287 Kb W   58 pozytywny 30,25 27 pozytywny
8356 IE PW   ustny ustny 44,5 34 pozytywny
8369 IS PW   ustny ustny 42 34 pozytywny
8391 IS PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8393 Kb W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8421 IS W   ustny ustny 30,5 27 pozytywny
8449 IS W   43 negatywny test - - negatywny test
8456 IS PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8540 IT W U ustny ustny 16 20 negatywny ustny
8572 Kb W   ustny ustny 12,5 27 negatywny ustny
8597 IS W   ustny ustny 28,5 27 pozytywny
8626 ID W   ustny ustny 36 27 pozytywny
8654 IS W   62 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8672 Kb W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8689 IS W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8698 Kb PW   ustny ustny 39 34 pozytywny
8699 IS PW   59 negatywny test - - negatywny test
8706 Kb W   67 pozytywny 11,33 27 negatywny ustny
8708 Kb PW   ustny ustny 40,5 34 pozytywny
8743 ID W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
8748 ID W   53 negatywny test - - negatywny test
8769 Kb P R nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
8775 Kb W   61 pozytywny 32,5 27 pozytywny
8787 Kb PW   ustny ustny 36,25 34 pozytywny
8804 IM W U 38 negatywny test - - negatywny test
8804 Kb W U ustny ustny 25,75 20 pozytywny
8808 ID PW U 65 pozytywny 29,66 27 pozytywny
8813 IS W   ustny ustny 28,25 27 pozytywny
8827 IE Po U 28 pozytywny 20,75 17 pozytywny
8845 IM PW   86 pozytywny 44,66 34 pozytywny
8894 Kb Wo   38 pozytywny 24,5 20 pozytywny
8929 Kb W   ustny ustny 32 27 pozytywny
8933 Kb Wo   25 negatywny test - - negatywny test
8940 Kb W   ustny ustny 21,33 27 negatywny ustny
8951 ID W U 48 pozytywny 23 20 pozytywny
8961 IS W   53 negatywny test - - negatywny test
8976 IS W   52 negatywny test - - negatywny test
8982 IS W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8983 IS W   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
8991 IE W   ustny ustny 27 27 pozytywny
9036 Kb W   54 negatywny test - - negatywny test
9057 Kb W   ustny ustny 19,67 27 negatywny ustny
9066 IS Wo   32 negatywny test - - negatywny test
9103 ID W   51 negatywny test - - negatywny test
9106 IE PW   ustny ustny 36,25 34 pozytywny
9108 IKI W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9131 Kb PW   76 pozytywny 37,33 34 pozytywny
9151 IE W   ustny ustny 30 27 pozytywny
9165 IS W   62 pozytywny 19,25 27 negatywny ustny
9186 IS W   54 negatywny test - - negatywny test
9190 Kb PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9204 Kb W   67 pozytywny 29,75 27 pozytywny
9218 IM W R 56 pozytywny 28 20 pozytywny
9220 Kb W   ustny ustny 0,67 27 negatywny ustny
9230 ID W U 45 pozytywny 29 20 pozytywny
9234 IT W U ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9236 Kb W U 50 pozytywny 13,33 20 negatywny ustny
9237 ID W U 51 pozytywny 20,66 20 pozytywny
9247 Kb W   ustny ustny 30 27 pozytywny
9248 Kb W   61 pozytywny 28,33 27 pozytywny
9253 ID P   59 pozytywny 31 27 pozytywny
9274 IE PW   63 negatywny test - - negatywny test
9284 IE W   ustny ustny 35,75 27 pozytywny
9311 IS PW   ustny ustny 42,5 34 pozytywny
9325 IS W   ustny ustny 29,5 27 pozytywny
9339 IS W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9356 Kb PW   ustny ustny 31,67 34 negatywny ustny
9358 Kb PW   72 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9360 Kb PW   57 negatywny test - - negatywny test
9372 Kb W   ustny ustny 27 27 pozytywny
9395 Kb W U ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9396 Kb W   ustny ustny 35 27 pozytywny
9402 Kb Wo U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9402 ID W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9403 Kb W   ustny ustny 31,67 27 pozytywny
9413 IKI W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9429 IS PW   ustny ustny 43,25 34 pozytywny
9448 ID W   61 pozytywny 30 27 pozytywny
9459 ID W   ustny ustny 29,66 27 pozytywny
9463 ID PW   85 pozytywny 40,66 34 pozytywny
9471 IE P   ustny ustny 32,5 27 pozytywny
9472 IE PW   85 pozytywny 34 34 pozytywny
9473 IE PW   80 pozytywny 37,75 34 pozytywny
9479 IE W   ustny ustny 22 27 negatywny ustny
9486 IKI W U 56 pozytywny 26,66 20 pozytywny
9503 Kb PW U ustny ustny 25,33 27 negatywny ustny
9508 Kb W U 48 pozytywny 26,25 20 pozytywny
9509 Kb PW   77 pozytywny 34,66 34 pozytywny
9512 Kb PW   ustny ustny 26 34 negatywny ustny
9516 Kb W   ustny ustny 29,33 27 pozytywny
9521 Kb W   ustny ustny 31,67 27 pozytywny
9522 IS PW   83 pozytywny 35,66 34 pozytywny
9525 Kb W   ustny ustny 27,33 27 pozytywny
9537 Kb W   55 negatywny test - - negatywny test
9538 Kb W R 46 pozytywny 26 20 pozytywny
9541 Kb W   51 negatywny test - - negatywny test
9553 Kb W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9554 Kb W   50 negatywny test - - negatywny test
9556 Kb W   74 pozytywny 34,33 27 pozytywny
9560 Kb W   69 pozytywny 28,67 27 pozytywny
9563 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9564 Kb P   ustny ustny 29,66 27 pozytywny
9566 Kb W   ustny ustny 31 27 pozytywny
9567 Kb W   46 negatywny test - - negatywny test
9568 Kb W   ustny ustny 36,33 27 pozytywny
9575 Kb PW   ustny ustny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9585 Kb PW   78 pozytywny 43,33 34 pozytywny
9590 Kb W   ustny ustny 29,33 27 pozytywny
9591 Kb W   67 pozytywny 31,25 27 pozytywny
9597 Kb W   ustny ustny 29,67 27 pozytywny
9598 Kb PW   ustny ustny 19,25 34 negatywny ustny
9600 Kb W   67 pozytywny 27,66 27 pozytywny
9602 Kb P R 49 pozytywny 27,25 20 pozytywny
9607 Kb W   ustny ustny 31 27 pozytywny
9609 Kb P R ustny ustny 27,5 20 pozytywny
9610 Kb W   ustny ustny 35,25 27 pozytywny
9613 IM W   57 pozytywny 36 27 pozytywny
9621 IS W U 40 negatywny test - - negatywny test
9625 IS W   ustny ustny 35,25 27 pozytywny
9626 IS PW   78 pozytywny 41,33 34 pozytywny
9629 IS W   50 negatywny test - - negatywny test
9636 IS W   61 pozytywny 36,5 27 pozytywny
9637 IS PW   ustny ustny 26 34 negatywny ustny
9639 IS PW   79 pozytywny 41 34 pozytywny
9640 IS PW   ustny ustny 25,33 34 negatywny ustny
9642 IS W   ustny ustny 31,5 27 pozytywny
9643 IS W   54 negatywny test - - negatywny test
9645 IS W   65 pozytywny 28,25 27 pozytywny
9648 IT W   61 pozytywny 30,25 27 pozytywny
9651 IKI PW   66 negatywny test - - negatywny test
9656 Kb W   52 negatywny test - - negatywny test
9658 Kb Wo   24 negatywny test - - negatywny test
9667 IS PW   89 pozytywny 46,75 34 pozytywny
9668 ID P R 45 pozytywny 20,33 20 pozytywny
9669 ID W U 54 pozytywny 27,33 20 pozytywny
9670 ID P   68 pozytywny 30,66 27 pozytywny
9671 ID PW   84 pozytywny 30,66 34 negatywny ustny
9672 ID P   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9673 ID P   72 pozytywny 38 27 pozytywny
9674 ID PW U 70 pozytywny 27,66 27 pozytywny
9675 ID PW   83 pozytywny 40,66 34 pozytywny
9676 ID PW   81 pozytywny 43,66 34 pozytywny
9677 ID PW   83 pozytywny 47 34 pozytywny
9678 ID PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9679 ID PW   89 pozytywny 45 34 pozytywny
9680 ID PW   63 negatywny test - - negatywny test
9681 ID PW   84 pozytywny 40,66 34 pozytywny
9682 ID W U 45 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9683 ID W U 48 pozytywny 22,66 20 pozytywny
9684 ID W U 39 negatywny test - - negatywny test
9685 ID W U 51 pozytywny 23 20 pozytywny
9686 ID W U 38 negatywny test - - negatywny test
9687 ID W U 46 pozytywny 26 20 pozytywny
9688 ID W   59 pozytywny 31,66 27 pozytywny
9689 ID W   66 pozytywny 31,33 27 pozytywny
9690 ID W   67 pozytywny 31 27 pozytywny
9691 ID W   63 pozytywny 33,66 27 pozytywny
9692 ID W   67 pozytywny 25 27 negatywny ustny
9693 ID W U 46 pozytywny 24,33 20 pozytywny
9694 ID W   58 pozytywny 23 27 negatywny ustny
9695 ID W   63 pozytywny 34 27 pozytywny
9696 ID W   74 pozytywny 35,66 27 pozytywny
9697 ID W   45 negatywny test - - negatywny test
9698 ID W   51 negatywny test - - negatywny test
9699 ID W   55 negatywny test - - negatywny test
9700 ID Wo U 26 pozytywny 23 17 pozytywny
9701 IE P   64 pozytywny 32,75 27 pozytywny
9702 IE P   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9703 IE P   71 pozytywny 33,25 27 pozytywny
9704 IE Po U 30 pozytywny 23 17 pozytywny
9705 IE PW   79 pozytywny 11,75 34 negatywny ustny
9706 IE PW   80 pozytywny 43 34 pozytywny
9707 IE PW   82 pozytywny 37 34 pozytywny
9708 IE PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9709 IE PW   72 pozytywny 34,5 34 pozytywny
9710 IE PW   87 pozytywny 48,25 34 pozytywny
9711 IE PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9712 IE PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9713 IE PW   80 pozytywny 48,5 34 pozytywny
9714 IE PW   70 pozytywny 26,25 34 negatywny ustny
9715 IE W   64 pozytywny 28 27 pozytywny
9716 IE W   69 pozytywny 34,5 27 pozytywny
9717 IE W   67 pozytywny 32 27 pozytywny
9718 IE W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9719 IE W   58 pozytywny 12,5 27 negatywny ustny
9720 IE W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9721 IE W   62 pozytywny 18 27 negatywny ustny
9722 IE W   60 pozytywny 17 27 negatywny ustny
9723 IE W   66 pozytywny 27 27 pozytywny
9724 IE W   70 pozytywny 30,75 27 pozytywny
9725 IE W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9726 IE W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9727 IE W   63 pozytywny 27,25 27 pozytywny
9728 IE W   64 pozytywny 27 27 pozytywny
9729 IE Wo U 28 pozytywny 19 17 pozytywny
9730 IE Wo   32 negatywny test - - negatywny test
9731 IE W   62 pozytywny 28,75 27 pozytywny
9732 IH PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9733 IH W U 52 pozytywny 23 20 pozytywny
9734 IH W   63 pozytywny 22,33 27 negatywny ustny
9735 IkI P R 56 pozytywny 29,66 20 pozytywny
9736 IkI P   66 pozytywny 40 27 pozytywny
9737 IkI W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9738 IkI W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9739 IKI W U 50 pozytywny 28 20 pozytywny
9740 IkI W   63 pozytywny 39 27 pozytywny
9741 IkI W   68 pozytywny 40 27 pozytywny
9742 Iks W   59 pozytywny 36 27 pozytywny
9743 IkI W   65 pozytywny 29,33 27 pozytywny
9744 IKI W   67 pozytywny 36,66 27 pozytywny
9745 Iks PW   78 pozytywny 48 34 pozytywny
9746 Iks W U 52 pozytywny 24,66 20 pozytywny
9747 IM P   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9748 IM P   65 pozytywny 37,33 27 pozytywny
9749 IM P   62 pozytywny 37,33 27 pozytywny
9750 IM P   67 pozytywny 35 27 pozytywny
9751 IM P   67 pozytywny 27,33 27 pozytywny
9752 IM PW U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9753 IM W U 42 negatywny test - - negatywny test
9754 IM W U 56 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9755 IM W U 43 negatywny test - - negatywny test
9756 IM W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9757 IM W U 57 pozytywny 29 20 pozytywny
9758 IM W U 46 pozytywny 26,33 20 pozytywny
9759 IM W   55 negatywny test - - negatywny test
9760 IM W   62 pozytywny 36,33 27 pozytywny
9761 IM W   61 pozytywny 36,33 27 pozytywny
9762 IM W   50 negatywny test - - negatywny test
9763 IM W   59 pozytywny 31,33 27 pozytywny
9764 IM W   64 pozytywny 32,33 27 pozytywny
9765 IS P R 41 negatywny test - - negatywny test
9766 IS P R nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9767 IS P R nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9768 IS P   67 pozytywny 34 27 pozytywny
9769 IS P   63 pozytywny 28,33 27 pozytywny
9770 IS P   71 pozytywny 38,33 27 pozytywny
9771 IS P   60 pozytywny 27,66 27 pozytywny
9772 IS P   69 pozytywny 32 27 pozytywny
9773 IS PoWo   45 pozytywny 22,66 27 negatywny ustny
9774 IS PW U 64 pozytywny 27,33 27 pozytywny
9775 IS PW   74 pozytywny 30,66 34 negatywny ustny
9776 IS PW   82 pozytywny 25 34 negatywny ustny
9777 IS PW   88 pozytywny 36,33 34 pozytywny
9778 IS PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9779 IS PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9780 IS PW   73 pozytywny 17 34 negatywny ustny
9781 IS PW   71 pozytywny 34,,33 34 pozytywny
9782 IS PW   76 pozytywny 28,66 34 negatywny ustny
9783 IS PW   81 pozytywny 34 34 pozytywny
9784 IS PW   84 pozytywny 34 34 pozytywny
9785 IS PW   81 pozytywny 34,33 34 pozytywny
9786 IS PW   82 pozytywny 44 34 pozytywny
9787 IS PW   79 pozytywny 34 34 pozytywny
9788 IS PW   68 pozytywny 35,33 34 pozytywny
9789 IS PW   79 pozytywny 35 34 pozytywny
9790 IS PW   79 pozytywny 39,33 34 pozytywny
9791 IS PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9792 IS PW   85 pozytywny 41,33 34 pozytywny
9793 IS PW   79 pozytywny 29 34 negatywny ustny
9794 IS PW   82 pozytywny 37,66 34 pozytywny
9795 IS PW   82 pozytywny 44 34 pozytywny
9796 IS PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9797 IS PW   72 pozytywny 42,33 34 pozytywny
9798 IS W R 51 pozytywny 23,33 20 pozytywny
9799 IS W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9800 IS W   61 pozytywny 33 27 pozytywny
9801 IS W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9802 IS W   52 negatywny test - - negatywny test
9803 IS W   60 pozytywny 27 27 pozytywny
9804 IT PW U 66 pozytywny 33,25 27 pozytywny
9805 IT PW   71 pozytywny 38 34 pozytywny
9806 IT PW   79 pozytywny 39,5 34 pozytywny
9807 IT W U 49 pozytywny 21,5 20 pozytywny
9808 IT W   64 pozytywny 23 27 negatywny ustny
9809 Kb P R 55 pozytywny 23,75 20 pozytywny
9810 Kb P R 55 pozytywny 26,75 20 pozytywny
9811 Kb P R nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9812 Kb P R 54 pozytywny 29,75 20 pozytywny
9813 Kb P R 55 pozytywny 26,5 20 pozytywny
9814 Kb P   69 pozytywny 32 27 pozytywny
9815 Kb P   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9816 Kb P   71 pozytywny 30,66 27 pozytywny
9817 Kb P   65 pozytywny 29 27 pozytywny
9818 Kb P   55 negatywny test - - negatywny test
9819 Kb P   64 pozytywny 34,66 27 pozytywny
9820 Kb Po   37 pozytywny 24,75 20 pozytywny
9821 Kb PoWo   47 pozytywny 37,75 27 pozytywny
9822 Kb PW U 67 pozytywny 17,33 27 negatywny ustny
9823 Kb PW U 64 pozytywny 28 27 pozytywny
9824 Kb PW U 70 pozytywny 34 27 pozytywny
9825 Kb PW   74 pozytywny 35,67 34 pozytywny
9826 Kb PW   81 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9827 Kb PW   64 negatywny test - - negatywny test
9828 Kb PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9829 Kb PW   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9830 Kb PW   74 pozytywny 35,67 34 pozytywny
9831 Kb PW   68 pozytywny 19,33 34 negatywny ustny
9832 Kb PW   73 pozytywny 35,67 34 pozytywny
9833 Kb PW   75 pozytywny 41,67 34 pozytywny
9834 Kb PW   78 pozytywny 45,33 34 pozytywny
9835 Kb PW   74 pozytywny 39 34 pozytywny
9836 Kb PW   69 pozytywny 49 34 pozytywny
9837 Kb PW   74 pozytywny 40,67 34 pozytywny
9838 Kb PW   78 pozytywny 44,33 34 pozytywny
9839 Kb PW   76 pozytywny 32 34 negatywny ustny
9840 Kb PW   79 pozytywny 34 34 pozytywny
9841 Kb PW   82 pozytywny 44 34 pozytywny
9842 Kb PW   78 pozytywny 42,33 34 pozytywny
9843 Kb PW   71 pozytywny 43,66 34 pozytywny
9844 Kb PW   82 pozytywny 25,67 34 negatywny ustny
9845 Kb PW   81 pozytywny 40 34 pozytywny
9846 Kb PW   73 pozytywny 41 34 pozytywny
9847 Kb PW   77 pozytywny 41,67 34 pozytywny
9848 Kb PW   80 pozytywny 45 34 pozytywny
9849 Kb W R 51 pozytywny 27,5 20 pozytywny
9850 Kb W R 56 pozytywny 25,5 20 pozytywny
9851 Kb W R 48 pozytywny 22,5 20 pozytywny
9852 Kb W R 49 pozytywny 26,25 20 pozytywny
9853 Kb W U 50 pozytywny 25,25 20 pozytywny
9854 Kb W U nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9855 Kb W U 54 pozytywny 26,25 20 pozytywny
9856 Kb W U 55 pozytywny 27 20 pozytywny
9857 Kb W U 42 negatywny test - - negatywny test
9858 Kb W U 51 pozytywny 27,75 20 pozytywny
9859 Kb W   59 pozytywny 33 27 pozytywny
9860 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9861 Kb W   58 pozytywny 31,75 27 pozytywny
9862 Kb W   61 pozytywny 32 27 pozytywny
9863 Kb W   58 pozytywny 29,75 27 pozytywny
9864 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9865 Kb W   47 negatywny test - - negatywny test
9866 Kb W   49 negatywny test - - negatywny test
9867 Kb W   70 pozytywny 37,5 27 pozytywny
9868 Kb W   67 pozytywny 29 27 pozytywny
9869 Kb W   71 pozytywny 35,25 27 pozytywny
9870 Kb W   69 pozytywny 40 27 pozytywny
9871 Kb W   52 negatywny test - - negatywny test
9872 Kb W   63 pozytywny 32,75 27 pozytywny
9873 Kb W   66 pozytywny 36,25 27 pozytywny
9874 Kb W   69 pozytywny 34 27 pozytywny
9875 Kb W   48 negatywny test - - negatywny test
9876 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9877 Kb W   70 pozytywny 36,33 27 pozytywny
9878 Kb W   70 pozytywny 28 27 pozytywny
9879 Kb W   61 pozytywny 30,75 27 pozytywny
9880 Kb W   70 pozytywny 31 27 pozytywny
9881 Kb W   37 negatywny test - - negatywny test
9882 Kb W   52 negatywny test - - negatywny test
9883 Kb W   67 pozytywny 34 27 pozytywny
9884 Kb W   63 pozytywny 38,75 27 pozytywny
9885 Kb W   67 pozytywny 39,25 27 pozytywny
9886 Kb W   63 pozytywny 36 27 pozytywny
9887 Kb W   66 pozytywny 29 27 pozytywny
9888 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9889 Kb W   68 pozytywny 34,25 27 pozytywny
9890 Kb W   64 pozytywny 37,75 27 pozytywny
9891 Kb W   66 pozytywny 40 27 pozytywny
9892 Kb W   65 pozytywny 27,33 27 pozytywny
9893 Kb W   61 pozytywny 27 27 pozytywny
9894 Kb W   66 pozytywny 38,25 27 pozytywny
9895 Kb W   58 pozytywny 29,5 27 pozytywny
9896 Kb W   65 pozytywny 33,75 27 pozytywny
9897 Kb P   69 pozytywny 37 27 pozytywny
9898 Kb W   67 pozytywny 31,66 27 pozytywny
9899 Kb W   67 pozytywny 34,75 27 pozytywny
9900 Kb W   55 negatywny test - - negatywny test
9901 Kb W   63 pozytywny 32 27 pozytywny
9902 Kb W   67 pozytywny 30 27 pozytywny
9903 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9904 Kb W   55 negatywny test - - negatywny test
9905 Kb W   62 pozytywny 27,66 27 pozytywny
9906 Kb Wo   40 pozytywny 30 20 pozytywny
9907 Kb W   64 pozytywny 29 27 pozytywny
9908 Kb W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9909 Kb W   39 negatywny test - - negatywny test
9910 Kb W   68 pozytywny 29 27 pozytywny
9911 Kb W   69 pozytywny 23,25 27 negatywny ustny
9912 Kb W   67 pozytywny 35,66 27 pozytywny
9913 Kb W   64 pozytywny 27,5 27 pozytywny
9914 Kb W   61 pozytywny nieobecny nieobecny nieobecny ustny
9915 Kb W   69 pozytywny 38 27 pozytywny
9916 Kb W   65 pozytywny 34,5 27 pozytywny
9917 Kb Wo   30 negatywny test - - negatywny test
9918 Kb Wo U 27 pozytywny 21,75 17 pozytywny
9919 Kb Wo   41 pozytywny 30 20 pozytywny
9920 Kb W   50 negatywny test - - negatywny test
9921 Kb W U 53 pozytywny 22,5 20 pozytywny
9922 IE W   70 pozytywny 15 27 negatywny ustny
9923 IS W   60 pozytywny 27 27 pozytywny
9924 IS W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9925 IE W   nieobecny nieobecny test nieobecny nieobecny nieobecny test
9926 Kb PW   68 pozytywny 26,33 34 negatywny ustny
9928 ID W   45 negatywny test - - negatywny test
9929 Kb Wo   28 negatywny test - - negatywny test
© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's