Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 13.05.2021r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

13 maja 2021 odbyło się w trybie mieszanym posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB, podczas którego omówiono m. in. przebieg XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i złożone przez delegatów wnioski, organizację Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa ODIB i wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety dotyczącej działalności ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz Rady Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a zastępca skarbnika ŚlOIIB Zenon Panicz omówił stan środków finansowych oraz propozycję Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w sprawie jednorazowej pomocy finansowej dla członków ŚlOIIB którzy ukończyli 90 lat – po dyskusji zaproponowano, aby pomoc taka była przyznawana co rok. Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, członek Prezydium KR PIIB, poinformował o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzeń KR i jej prezydium. Są to głównie przygotowania do XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbędzie się 18 - 19 czerwca 2021 w trybie zdalnym, organizacja ODIB i przygotowania do obchodów 20-lecia PIIB.

Roman Karwowski omówił przebieg XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz wnioski wynikające z ankiety przeprowadzonej wśród członków nt. działalności ŚlOIIB, w tym propozycję powołania zespołu ds. integracji, a zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch wnioski złożone przez delegatów podczas zjazdu i propozycje ich załatwienia - po dyskusji zdecydowano przekazać je Radzie ŚlOIIB.

Podczas posiedzenia omówiono również przygotowania do Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa planowanego jesienią we wszystkich placówkach i punkcie informacyjnym, terminy i miejsca zebrań wyborczych w poszczególnych obwodach wyborczych, organizację ODIB w ŚlOIIB i przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB; te tematy będą również przedmiotem spotkania przewodniczącego rady z opiekunami poszczególnych placówek i punktu informacyjnego.

W związku z trwającymi ograniczeniami związanymi z pandemią przyjęto uchwały dotyczące odwołania Festynu ŚlOIIB oraz zmiany terminów turnieju brydża sportowego i regat. Podjęto również uchwały w sprawie organizacji konkursów ŚlOIIB: „Fotografujemy Budownictwo 2021” i „Inżynier Roku 2020”.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's