Konferencje, targi

Konferencja „Budownictwo w nowej rzeczywistości”, 24-25 listopada 2022 r.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 24 oraz 25 listopada br. odbyła się konferencja „Budownictwo w nowej rzeczywistości”, zorganizowana przez Śląską OIIB oraz Śląską Izbę Budownictwa w ramach XII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.  

Podczas dwóch dni konferencji dyskutowaliśmy na temat tego, jakie wyzwania stoją przed branżą budowlaną w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej, wpływom na nią czynników zewnętrznych takich jak: inflacja, covid, rosnące koszty oraz wojna na Ukrainie, a także omówiliśmy planowane zmiany w prawie budowlanym zapowiedziane na rok 2023. Podejmowaliśmy także kwestie związane z cyfryzacją procesu inwestycyjnego oraz transformacją energetyczną, ekologią i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w naszym sektorze. To niewątpliwie przyszłość polskiego budownictwa.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Śląska oraz Politechnika Częstochowska objęli wydarzenie Patronatem honorowym.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili zacni Goście, a wśród nich: Robert Magdziarz; II Wicewojewoda Śląski, Krzysztof Klimosz; członek zarządu Województwa Śląskiego, Dariusz Ptaś; Sekretarz Województwa Śląskiego, Adam Baryłka; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Rafał Zarzycki; wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Urszula Kallik; przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Bożena Goldamer-Kapała; dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz.; Prorektor ds. nauczania Politechniki Częstochowskiej, dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Tomasz Saciłowski; Główny specjalista w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych GUNB, Elżbieta Oczkowicz; Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Andrzej Żylak; Honorowy Konsul Chorwacji, Elżbieta Bryła-Kluczny; Skarbnik PIIB, Tomasz Piotrowski; Sekretarz Krajowej Rady PIIB.  W obradach na Sali Sejmy Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wzięli udział także zaproszeni przewodniczący rad oraz członkowie władz okręgowych izb inżynierów budownictwa: Renata Staszak; przewodnicząca Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Ewa Skiba przewodnicząca Rady Świętokrzyskiej OIIB, Jarosław Kukliński; przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Andrzej Kulesa; przewodniczący Rady Wielkopolskiej OIIB, Adam Korzystka; Zastępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiej OIIB, Tomasz Radziewski; Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Ewa Dworska; Sekretarz Rady ŚlOIIB, Elżbieta Godzieszka; Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – Koordynator, Andrzej Nowak; Zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

Panele tematyczne pierwszego dnia konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości” na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach:

 • Odbudowa Ukrainy – wyzwania stojące przed branżą prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Człowiek, potrzeby, środowisko a nowoczesne technologie. Prowadzący panel– dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ -Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Tematyka prelekcji panelu:
  • Kosmiczny architekt i konstruktor (mgr inż. arch. Wiktoria Dziaduła)
  • Nowe technologie w budownictwie – inspekcje z wykorzystaniem mieszanej rzeczywistości (mgr inż. Roxana Fross)
  • Mikro-przestrzenie publiczne, dachy użytkowe i balkony przyszłości (dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ)
  • Ścieżka adaptacyjna – tor treningowy dla niewidomych (dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ; dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ)
  • Modelowe rewitalizacje obiektów zabytkowych (mgr inż. Mariusz Czyszek, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ).
  • Ochrona obiektów w czasie wojny, metody rekonstrukcji i restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego (dr Olga Sukhanova).
 • Innowacje w budownictwie. Prowadząca panel – prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
  • Szkło w zastosowaniach konstrukcyjnych (dr hab. inż. Marcin Kozłowski, profesor PŚ)
  • Wpływ błędów wykonawczych systemu ETICS na straty ciepła w budynkach mieszkalnych (dr hab. inż. Paweł Krause)
  • Nawierzchnia drogowa wspomagająca systemy grzewcze obiektów budowlanych (dr inż. Wojciech Sorociak)
 • BIM w dydaktyce, nauce, praktyce i w ustawodawstwie. Prowadzący panel – dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
  • Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM (dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz)
  • Cyfrowe technologie w cyklu życia obiektów budowlanych (prof. dr hab. inż. Marek Salamak).
  • Aktualny stan legislacji w Polsce oraz działania grupy ds. rozwoju BIM w Ministerstwie Rozwoju i technologii (dr inż. Tomasz Piotrowski).

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji, który jednocześnie stanowi istotne wyzwanie stojących przed branżą jest odbudowa zniszczonej działaniami wojennymi Ukrainy. Szacuje się, że odbudowa infrastruktury może kosztować nawet 350 mld dolarów. Powołując się na słowa prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej: […] Jeżeli chodzi o infrastrukturę ogólnie budowlaną, tak to nazywam, to strat jest około 100 mld dolarów. Nieprawdopodobna kwota, która się pojawia w tych wyliczeniach. Odbudowa tej infrastruktury, doprowadzenie jej do stanu nowoczesności – bo nie ukrywajmy, że ta infrastruktura była już mocno wyeksploatowana. Kto był przed wojną na Ukrainie, na wyjeździe, ten wie, że te drogi są dalekie od ideału chociażby czy obiekty mostowe […] widzimy ogrom prac stricte budowlanych, które będą musiały być wykonane.

Celem organizatorów konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości”, poza przeprowadzeniem merytorycznej dyskusji było wypracowanie jednego – wspólnego stanowiska na kluczowe dla branży tematy dotyczące między innymi trudności, wyzwań branżowych, ale także wykorzystania możliwości innowacyjnych i transformacji energetycznej w działaniach inwestycyjnych. Poza skutkami covidu, wojny, inflacji inżynierowie budownictwa borykają się z ograniczeniami, które nakłada na nich polskie prawo, doprowadzając do wydłużenia np. procesu inwestycyjnego, a więc i zwiększenia kosztów.

Z kolei drugiego dnia, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, tematyka wystąpień oraz dyskusji podczas konferencji obejmowała:

 • Alternatywne źródła i zarządzanie energią. Prowadzący panel - Mariusz Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa ,
  • Alternatywne źródła energii w dobie transformacji energetycznej (dr inż. Marcin Szczygieł).
  • Obiekty infrastruktury komunalnej efektywne energetycznie – dobre praktyki RCGW S.A. w Tychach (Zbigniew Gieleciak).
  • Transformacja energetyczna w ciepłownictwie – elektrociepłownia przyszłości (Justyna Mirek).
  • Pompy ciepła – fakty i mity – innowacja i oszczędność czy smutna konieczność (Paweł Siewiorek).
 • Planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane. Prowadzący panel - Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Nowelizacja prawa budowlanego (Adam Baryłka; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii).
  • Cyfryzacja procesu inwestycyjnego (Tomasz Saciłowski; Główny specjalista w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego).

W imieniu władz Izby serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji zarówno na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jak również w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Prelegentów, za ich merytoryczny wkład i zaangażowanie; bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Konferencja, poza aspektem merytorycznym, była okazją do spotkania środowisk budowlanych, przedstawicieli władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych budownictwa, którzy podzielili się najlepszymi praktykami, wiedzą oraz doświadczeniem. W kuluarach trwały niekończące się dyskusje i szukanie najlepszych rozwiązań dla branży, tak abyśmy wszyscy mogli w kolejnych miesiącach sprostać czekającym na nas wyzwaniom i należycie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's