Konferencje, targi

XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2020 już za nami

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, to konferencja stanowiąca od lat największe w kraju specjalistyczne szkolenie zawodowe osób z branży budowlanej. W tym roku jej głównym organizatorem był Oddział PZITB w Katowicach, we współpracy z oddziałami PZITB z Bielska-Białej, Gliwic i Krakowa.

Tegoroczne warsztaty zgromadziły ponad 400 uczestników. Byli wśród nich projektanci branży konstrukcyjnej i komunikacyjnej, wykładowcy uczelni technicznych kształcących inżynierów budownictwa, wykonawcy i osoby nadzorujące proces budowlany, przedstawiciele firm oferujących materiały lub technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie.

XXXV konferencja WPPK 2020 kontynuowała rozpoczęty w 2018 roku 4-letni cykl szkolenia o tematyce obejmującej „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. Temat przewodni „Konstrukcje metalowe” rozbudowano o zagadnienia dotyczące lekkiej obudowy, posadzek przemysłowych i stalowych rusztowań. Podobna tematyka, jak podczas warsztatów przed ośmiu laty, została teraz przedstawiona w zaktualizowanym wydaniu, z uwzględnieniem zmian zachodzących przez lata w zakresie technologicznym, materiałowym i normalizacyjnym. Problematyka konferencji odpowiada kryteriom specjalistycznego szkolenia zawodowego zgodnie z normą PN-ISO-9000 i wymogom stałego dokształcania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Biorący udział w warsztatach otrzymali 4-tomowe wydawnictwo, składające się z 3-tomowej Monografii zawierającej 31 recenzowanych wykładów i tomu czwartego, w którym zamieszczono materiały konferencyjne i informacje techniczno-promocyjne. Wśród uczestników było liczne grono członków PIIB z całej Polski, w tym 66 osób z Śląskiej OIIB.

Patronat branżowy nad konferencją WPPK 2020 objęła Krajowa Rada PIIB i Śląska OIIB, patronat honorowy Małopolska OIIB, a patronat medialny 6 wydawnictw popularnych w środowisku inżynierów budownictwa czasopism. Obie okręgowe izby reprezentowali przewodniczący okręgowych rad Roman Karwowski i Mirosław Boryczko. Na zaproszenie organizatorów przybył również przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko.

 

4 marca 2020 nastąpiło oficjalne otwarcie XXXV WPPK 2020 oraz Centrum Wystawienniczego przez przewodniczącego Katowickiego Oddziału PZITB Andrzeja Szydłowskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji, a jej problematykę przedstawił przewodniczący Komitetu Naukowego WPPK 2020 dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH w Bielsku-Białej, odpowiadający za program wykładów pod względem merytorycznym. Po wystąpieniach zaproszonych gości: Ryszarda Trykosko, Romana Karwowskiego i Mirosława Boryczki wykład inauguracyjny na temat polskich osiągnięć w zakresie konstrukcji stalowych wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. Politechniki Gdańskiej.

 

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze, na których swoje produkty prezentowało 46 firm, wśród nich 10 firm komputerowych. W konkursie na „Lidera Wystawy”, odbywającym się w 3 kategoriach (materiały budowlane, technologie budowlano-montażowe i programy komputerowe) nagrodę i tytuł „Lidera Wystawy” otrzymała firma KOELNER Sp z o.o. za wyróżniające się stoisko mobilne „RawlTruck”.

Wieczory inżynierskie zawierały elementy edukacyjne i rozrywkowe. W przeddzień otwarcia obrad konferencyjnych odbyło się wieczorne spotkanie z panelem dyskusyjnym nt. „Zmiany w Prawie budowlanym dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla przewidywanej inwestycji. Problematyka zakresu projektu wykonawczego i warsztatowego”. Moderatorem panelu był Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, a uczestnikami Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Małgorzata Boryczko, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie i Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB.

 

Tomasz Radziewski poinformował na wstępie o czekających uczestników procesu inwestycyjnego zmianach, które niesie ze sobą podpisana 3 marca przez prezydenta Ustawa z dnia 13 lutego 2020 o zmianach Ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Osoby zabierające głos z sali wyrażały zaniepokojenie nowymi zapisami, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa obiektów budowlanych za które odpowiedzialni są inżynierowie budownictwa.

Drugiego wieczoru o aspektach technicznych „Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” mówili, posługując się prezentacją i filmową relacją z ciekawej budowy, przedstawiciele generalnego wykonawcy - konsorcjum Besix/NDI, a muzyczną ucztę zgotował kwintet smyczkowy „Vołosi” koncertem muzyki wyrastającej z karpackich korzeni. Trzeci wieczór wypełniły występy zespołu instrumentalno-wokalny „Carrantouhill”, prezentującego muzykę irlandzką i grupy tanecznej „Salake” z pokazem irlandzkiego tańca.

 

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, kończące się każdego dnia dyskusją merytoryczną, prezentacje materiałów i technologii, konsultacje z wykładowcami i producentami materiałów budowlanych, spotkania i rozmowy, wymiana doświadczeń zawodowych. W ramach warsztatów odbyły się również spotkania przewodniczących oddziałów PZITB z południa Polski oraz członków Komitetu Organizacyjnego z wykładowcami.

 

 

Na zakończenie konferencji przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB przekazał tradycyjną pałeczkę przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału PZITB – organizatora XXXVI WPPK 2021.

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's