Konferencje, targi

Konferencja - Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

16 marca br., w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała konferencję „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

Konferencja miała na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności zawodowej w środowisku inżynierów budownictwa, poprawę wizerunku zawodu, a także wskazanie roli samorządu zawodowego przy budowaniu wzajemnego zaufania między członkami izby a odbiorcami ich usług.

W konferencji wzięli udział m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Tomasz Żuchowski, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego i samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji i firm budowlanych.

Po otwarciu konferencji przez prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, wykłady wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Irena Lipowicz z UKSW (była Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. dr hab. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej. Następnie odbyły się trzy sesje zatytułowane:

  • Normy etyczne jako wyznacznik odpowiedzialności zawodowej,
  • Postępowanie dyscyplinarne na straży etyki i zaufania do zawodu inżyniera budownictwa – egzekwowanie odpowiedzialności,
  • Etyka współpracy inżynierowie/zawody regulowane a zleceniodawcy dla budowania relacji na rynku w standardzie społecznej gospodarki rynkowej.

W konferencji wzięło udział 11 członków ŚlOIIB, wśród nich:

  • Roman Karwowski prowadził konferencję i był członkiem Komisji Wnioskowej,
  • Waldemar Szleper był jednym z panelistów sesji III i członkiem Komisji Wnioskowej.

Dokładna relacja z konferencji zamieszczona jest na stronie internetowej PIIB.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's