Konferencje, targi

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

XXV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” odbyła się w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej w dniach 14-16 października 2021.

Została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która objęła patronat branżowy nad konferencją.

 

Warto przypomnieć, że pierwsza konferencja odbyła się w 1989 roku w Porąbce-Kozubniku i udział w niej wzięło około 150 osób. Kolejne konferencje odbywały się w cyklu corocznym a następnie w cyklu dwuletnim. W Radzie Naukowo-Technicznej zasiadali znani w środowisku naukowcy Henryk Buszko, Józef Głomb, Ewa Góra, Jan Jeż, Ryszard Kostuch, Henryk Krause, Wojciech Rayski, Krzysztof Stypuła, Antoni Stachowicz, Maria Stawicka-Wałkowska, Artur Szczęsny, Jan Ślusarek.

Partnerami branżowymi tegorocznej konferencji, bez których organizacja tych konferencji jest prawie niemożliwa, byli Aereco Wentylacje Sp. z o.o., Aluprof S.A., Austrotherm Sp. z o.o., Peri Polska Sp. z o.o., Selena FM S.A., Sempre Farby Sp. z o.o., Tech Service Polska Sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o. Patronat medialny objęły takie uznane czasopisma jak: „Builder”, „Izolacje”, „Przegląd Budowlany” i „Inżynier Budownictwa”.

Poziom merytoryczny konferencji zapewniła Rada Naukowo-Techniczna, której przewodniczącym był po raz dwudziesty piąty prof. Leonard Runkiewicz.

Konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym. Otworzyli ją organizatorzy: Janusz Kozula – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Przemysław Pępek – przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. Następnie uczestników przywitali Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz przedstawiciel ATH - Janusz Juraszek. Listy gratulacyjne przekazali prof. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB oraz prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca ZG PZITB.

Referaty zostały wygłoszone w siedmiu tematycznych sesjach. W tym roku poruszana była przez prelegentów konferencji problematyka renowacji i rewitalizacji. Omawiano sposoby diagnostyki i metody rewitalizacji obiektów zabytkowych i historycznych. W żywej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele firm produkujących wyroby przeznaczone do renowacji, sami wykonawcy oraz pracownicy naukowi.

Tematem równie istotnym był recykling wyrobów budowlanych i „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. Prezentowano nowatorskie rozwiązania materiałowe do różnych zastosowań w budownictwie wykorzystujące recyklat, np. żużel, włókna PET, polipropylen etc.

Jak na każdej wcześniejszej konferencji były sesje poświęcone wyrobom budowlanym, gdzie prezentowano ich wpływ na człowieka i środowisko oraz wpływ na energooszczędność budynku i komfort użytkowania. Sesją nową w tym roku było budownictwo drewniane, gdzie drewno było prezentowane jako przyjazny dla środowiska materiał budowlany.

Sesję specjalną poświęcono pamięci Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Stypuły. Na sesji zaprezentowano wspomnienie o Profesorze oraz jego dorobek dotyczący metodyki oceny wpływu drgań na ludzi w kontekście aktualnych prac Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów Politechniki Krakowskiej.

W dwóch sesjach ogólnych prezentowanych było wiele ciekawych zagadnień z szerokiej problematyki środowiskowej budownictwa i tematów dotyczących proekologicznych właściwości konstrukcji i budynków m. in.: analizy ekonomicznej rozwiązań materiałowych w kontekście redukcji emisji CO2, zarządzania projektami proekologicznymi, aktualnych projektów badawczych, projektowania proekologicznego, specyficznych właściwości wyrobów budowlanych oraz certyfikacji środowiskowej budynków.

W czasie konferencji wygłoszono 38 referatów przygotowanych przez specjalistów – pracowników naukowych uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych i praktyków. Referaty były recenzowane przez członków Rady Naukowo-Technicznej. Tradycyjnie po każdym wygłoszonym referacie odbywała się dyskusja. „Przegląd Budowlany” zamieści w numerze listopadowym wszystkie referaty zaprezentowane podczas konferencji.

W ramach konferencji kontynuowano, w nawiązaniu do poprzednich lat, Salon Wystawców. Prezentowały się tam z propozycjami nowych technologii firmy: Aereco Wentylacje Sp. z o.o., Austrotherm Sp. z o.o., Frank-Bud, Sempre Farby Sp. z o.o., Remmers Polska Sp. z o.o., Tech Service Polska Sp. z o.o. . Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Konferencja została zorganizowana po raz dwudziesty piąty i miała charakter jubileuszowy. Organizatorzy opracowali i wydali stosowną Monografię 1989-2021, która zawiera m. in. wykaz zaprezentowanych referatów na wszystkich 25 konferencjach, daty i miejsca konferencji, składy Rad Naukowo-Technicznych oraz serwis fotograficzny. Tradycyjną kolację koleżeńską uświetnił występ aktorów Teatru Polskiego z Bielska-Białej – Wiktorii Węgrzyn-Lichosyt i Andrzeja Lichosyta, którzy zaprezentowali piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja generalna poświęcona problemem ekologii i budownictwa. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili jej poziom merytoryczny i sprawną organizację.

Podczas konferencji odbyło się Posiedzenie Komitetu Ekologii przy ZG PZITB, które prowadził dr hab. inż. prof. Politechniki Poznańskiej Tomasz Błaszczyński. Przyjęto kierunki działania Komitetu - wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, promowanie budownictwa ekologicznego, promowanie firm realizujących budownictwo ekologiczne.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, poza tym organizatorzy zaprosili do udziału w jednej z sesji studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej. Duża frekwencja i aktywny udział uczestników we wszystkich sesjach podkreśla wagę i potrzebę organizacji tej konferencji.

Organizacją Konferencji zajmował się Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzili: przewodniczący KO Janusz Kozula, przewodniczący Oddziału PZITB Przemysław Pępek oraz pracownicy Biura PZITB w Bielsku-Białej Ewa Anczakowska, Ewa Keiper, Violetta Miodońska.

Mamy nadzieję, że za rok - tak jak proponowali uczestnicy - kolejna konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Janusz Kozula

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's