Inne szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane”, 28 czerwca, Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 r. zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB rozpoczyna cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Pierwsze z cyklu szkoleń obejmować będzie omówienie wybranych elementów procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane, które wchodzą w życie 1 stycznia,
27 stycznia oraz 28 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane”, które odbędzie się 28 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 304 Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.

Prowadzącym szkolenie, którego przewidywany czas trwania to ok. 5 godzin będzie mgr inż. Tomasz Radziewski.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zapoznanie się z  Ramowym zakresem tematycznym szkolenia

Ramowy program szkolenia:

 1. Przepisy przejściowe w dużej nowelizacji – czy wszystkie zmiany ustawy Prawo budowlane wprowadzone dużą nowelizacją obowiązują w każdym przypadku od 19 września 2020 r.
 2. Podstawowe definicje w ustawie Prawo budowlane – wybrane zagadnienia, najnowsze zmiany.
 3. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy.
 4. Obowiązki inwestora przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanych na podstawie zgłoszenia z projektem (od 03.01.2022 r.)
 5. Nowe uregulowania w zakresie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. Nowy podział projektu budowlanego – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.
 7. Duże zmiany w zakresie istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
 8. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny).
 9. Przepis dotyczący wprowadzania zmian w projekcie technicznym.
 10. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.
 11. Zmiany w przepisach dotyczących przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 12. Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 13. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na upływ okresu 3 lat (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) – czy w każdym przypadku.
 14. Nowe regulacje dotyczące dziennika budowy, dziennik budowy w postaci elektronicznej (od 27.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
 15. Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w tym zmiany od 28.04.2023 r.).
 16. Nowe zasady karania za użytkowanie obiektu budowlanego bez skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 17. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 18. Zmiany uregulowań w zakresie legalizacji samowoli budowlanych.
 19. Postępowanie naprawcze, samowola budowlana – różnice, konsekwencje.
 20. Uproszczone postępowanie legalizacyjne – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.
 21. Przepis określający zawartość protokołu z okresowej lub doraźnej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (w tym zmiany od 01.08.2023 r.).
 22. Nowe regulacje dotyczące Książki Obiektu Budowlanego, książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (od 01.01.2023 r.), przepisy przejściowe.
 23. Zmiany przepisów w zakresie obowiązków osób przeprowadzających kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych (od 01.01.2023 r.).
 24. Zmiany w zakresie przepisów karnych (w tym zmiany od 01.01.2023 r.).
 25. Omówienie projektowanych zmian w ustawie Prawo budowlane – kolejna duża nowelizacja w 2023 r. – ewolucja czy rewolucja w przepisach.
 26. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

Zapraszamy do udziału.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's