Członkostwo, opłaty, druki

Wniosek o skreślenie z listy członków ŚlOIIB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wypełniony druk wniosku prosimy przesłać na adres Biura ŚlOIIB w Katowicach

Wniosek o skreślenie

Wniosek o zwrot składek w przypadku skreślenia

Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's

Search